Vzajemni Skladi Infond Pokojnina Vpisna mesta vzajemni skladi Skladi vzajemni vpisna mesta Spletni pristop k skladom Vprašajte nas Želite prejemati obvestila?
Nova KBM
Upravljanje piškotkov
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR