Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice52,38%52,38%
  Obveznice32,53%32,53%
  Odprti investicijski skladi9,16%9,16%
  Instrumenti denarnega trga0,69%0,69%


  Na dan: 27.02.2015
 • ZDA29,51%29,51%
  Slovenija12,70%12,70%
  Francija4,56%4,56%
  Japonska3,78%3,78%
  Nemčija3,69%3,69%
  Švica3,69%3,69%
  Luksemburg3,16%3,16%
  Kitajska3,12%3,12%
  Španija2,57%2,57%
  Ostalo27,98%27,98%


  Na dan: 27.02.2015
 • Obveznice32,53%32,53%
  Finančne storitve9,76%9,76%
  Informacijska tehnologija7,37%7,37%
  Zdravstvo6,15%6,15%
  Osnovne potrošne dobrine5,96%5,96%
  Trajne potrošne dobrine5,92%5,92%
  Industrija5,16%5,16%
  Energetika4,87%4,87%
  Surovine in predelovalna industrija2,71%2,71%
  Ostalo14,33%14,33%


  Na dan: 27.02.2015
 • LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y2,29%
  APPLE2,24%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,91%
  ASML HOLDING - ASML 3.3751,77%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,74%
  PRICELINE.COM1,73%
  NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4001,70%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,70%
  REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.8751,68%
  PETROL - PETGSV 3.251,67%


  Na dan: 27.02.2015
Podatki na dan 26.03.2015
VEP 33,59 EUR VEP
DANES v %-0,27%Padec
LETNI DONOS v % 15,81% Dvig
3-LETNI DONOS v % 14,34% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR