Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice56,45%56,45%
  Obveznice28,82%28,82%
  Odprti investicijski skladi9,20%9,20%
  Instrumenti denarnega trga0,69%0,69%


  Na dan: 31.03.2015
 • ZDA33,32%33,32%
  Slovenija12,48%12,48%
  Japonska6,27%6,27%
  Francija5,29%5,29%
  Švica4,83%4,83%
  Nemčija3,80%3,80%
  Portugalska3,59%3,59%
  Nizozemska2,29%2,29%
  Rusija1,88%1,88%
  Ostalo21,41%21,41%


  Na dan: 31.03.2015
 • Obveznice28,82%28,82%
  Finančne storitve11,23%11,23%
  Zdravstvo10,43%10,43%
  Informacijska tehnologija9,15%9,15%
  Osnovne potrošne dobrine5,92%5,92%
  Trajne potrošne dobrine5,56%5,56%
  Industrija5,08%5,08%
  Energetika3,91%3,91%
  Surovine in predelovalna industrija2,91%2,91%
  Ostalo12,15%12,15%


  Na dan: 31.03.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,13%
  APPLE2,51%
  LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y2,28%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,87%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.8751,84%
  REPUBLIC OF ITALY - BTPS 51,75%
  ASML HOLDING - ASML 3.3751,75%
  GOOGLE1,75%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,75%
  FINNISH GOVERNMENT - RFGB 41,71%


  Na dan: 31.03.2015
Podatki na dan 23.04.2015
VEP 34,31 EUR VEP
DANES v %-0,08%Padec
LETNI DONOS v % 16,92% Dvig
3-LETNI DONOS v % 19,61% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR