Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice58,29%58,29%
  Obveznice32,35%32,35%
  Odprti investicijski skladi4,21%4,21%
  Instrumenti denarnega trga1,70%1,70%


  Na dan: 30.10.2015
 • ZDA36,20%36,20%
  Slovenija16,00%16,00%
  Japonska9,40%9,40%
  Francija4,97%4,97%
  Nemčija4,18%4,18%
  Nizozemska4,02%4,02%
  Portugalska3,61%3,61%
  Švica3,37%3,37%
  Italija1,85%1,85%
  Ostalo12,95%12,95%


  Na dan: 30.10.2015
 • Obveznice32,35%32,35%
  Informacijska tehnologija11,73%11,73%
  Zdravstvo10,39%10,39%
  Finančne storitve9,73%9,73%
  Trajne potrošne dobrine8,33%8,33%
  Industrija6,61%6,61%
  Osnovne potrošne dobrine5,28%5,28%
  Energetika2,73%2,73%
  Surovine in predelovalna industrija2,63%2,63%
  Ostalo6,77%6,77%


  Na dan: 30.10.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,27%
  AMAZON3,01%
  FACEBOOK2,83%
  APPLE2,78%
  ALPHABET2,46%
  PRICELINE.COM2,24%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,05%
  REPUBLIC OF ITALY - BTPS 51,85%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,81%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.8751,80%


  Na dan: 30.10.2015
Podatki na dan 23.11.2015
VEP 33,32 EUR VEP
DANES v %0,06%Dvig
LETNI DONOS v % 5,48% Dvig
3-LETNI DONOS v % 15,78% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR