Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice55,71%55,71%
  Obveznice34,84%34,84%
  Odprti investicijski skladi3,40%3,40%
  Instrumenti denarnega trga1,47%1,47%


  Na dan: 31.12.2015
 • ZDA36,79%36,79%
  Slovenija15,73%15,73%
  Japonska8,54%8,54%
  Nizozemska6,06%6,06%
  Nemčija5,52%5,52%
  Francija4,87%4,87%
  Švica3,39%3,39%
  Italija1,90%1,90%
  Portugalska1,87%1,87%
  Ostalo10,75%10,75%


  Na dan: 31.12.2015
 • Obveznice34,84%34,84%
  Finančne storitve11,70%11,70%
  Informacijska tehnologija11,49%11,49%
  Zdravstvo10,18%10,18%
  Trajne potrošne dobrine6,76%6,76%
  Industrija6,68%6,68%
  Osnovne potrošne dobrine5,08%5,08%
  Surovine in predelovalna industrija2,14%2,14%
  Instrumenti denarnega trga1,47%1,47%
  Ostalo5,08%5,08%


  Na dan: 31.12.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,40%
  FACEBOOK2,25%
  AMAZON2,11%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,09%
  ALPHABET1,97%
  APPLE1,97%
  VOLKSWAGEN - VW 3.251,94%
  REPUBLIC OF ITALY - BTPS 51,90%
  K+S - SDFGR 4.125 1,88%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,87%


  Na dan: 31.12.2015
Podatki na dan 11.02.2016
VEP 29,39 EUR VEP
DANES v %-0,96%Padec
LETNI DONOS v % -10,77% Padec
3-LETNI DONOS v % -0,42% Padec
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2015 - 31.12.2015
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR