Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice55,15%55,15%
  Obveznice33,23%33,23%
  Odprti investicijski skladi5,41%5,41%
  Instrumenti denarnega trga1,78%1,78%


  Na dan: 30.09.2015
 • ZDA33,75%33,75%
  Slovenija16,04%16,04%
  Japonska8,79%8,79%
  Francija5,25%5,25%
  Švica4,98%4,98%
  Nizozemska4,11%4,11%
  Nemčija3,94%3,94%
  Portugalska3,85%3,85%
  Italija1,91%1,91%
  Ostalo12,95%12,95%


  Na dan: 30.09.2015
 • Obveznice33,23%33,23%
  Zdravstvo11,76%11,76%
  Informacijska tehnologija11,28%11,28%
  Finančne storitve8,84%8,84%
  Trajne potrošne dobrine7,20%7,20%
  Osnovne potrošne dobrine5,89%5,89%
  Industrija5,55%5,55%
  Energetika2,06%2,06%
  Instrumenti denarnega trga1,78%1,78%
  Ostalo7,98%7,98%


  Na dan: 30.09.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,08%
  APPLE2,65%
  FACEBOOK2,58%
  AMAZON2,54%
  ALPHABET2,20%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,15%
  PRICELINE.COM1,97%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.8751,93%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,92%
  REPUBLIC OF ITALY - BTPS 51,91%


  Na dan: 30.09.2015
Podatki na dan 12.10.2015
VEP 31,57 EUR VEP
DANES v %0,00%
LETNI DONOS v % 4,19% Dvig
3-LETNI DONOS v % 9,15% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR