Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice57,20%57,20%
  Obveznice28,96%28,96%
  Odprti investicijski skladi9,40%9,40%
  Instrumenti denarnega trga0,71%0,71%


  Na dan: 30.04.2015
 • ZDA32,91%32,91%
  Slovenija12,37%12,37%
  Japonska8,67%8,67%
  Francija5,34%5,34%
  Švica4,95%4,95%
  Portugalska3,53%3,53%
  Nemčija3,25%3,25%
  Nizozemska2,30%2,30%
  Rusija2,18%2,18%
  Ostalo20,77%20,77%


  Na dan: 30.04.2015
 • Obveznice28,96%28,96%
  Zdravstvo11,50%11,50%
  Finančne storitve11,24%11,24%
  Informacijska tehnologija9,71%9,71%
  Trajne potrošne dobrine5,82%5,82%
  Industrija5,81%5,81%
  Osnovne potrošne dobrine5,71%5,71%
  Energetika4,29%4,29%
  Surovine in predelovalna industrija1,98%1,98%
  Ostalo11,25%11,25%


  Na dan: 30.04.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,17%
  APPLE2,48%
  LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y2,31%
  AMAZON1,88%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,84%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.8751,79%
  ASML HOLDING - ASML 3.3751,77%
  PRICELINE.COM1,76%
  REPUBLIC OF ITALY - BTPS 51,76%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.651,74%


  Na dan: 30.04.2015
Podatki na dan 25.05.2015
VEP 33,69 EUR VEP
DANES v %0,79%Dvig
LETNI DONOS v % 12,96% Dvig
3-LETNI DONOS v % 20,37% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR