Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice43,68%43,68%
  Obveznice40,68%40,68%
  Odprti investicijski skladi9,75%9,75%
  Instrumenti denarnega trga1,55%1,55%


  Na dan: 31.07.2014
 • ZDA22,74%22,74%
  Slovenija13,27%13,27%
  Francija6,22%6,22%
  Nemčija5,40%5,40%
  Luksemburg4,82%4,82%
  Irska3,70%3,70%
  Japonska3,39%3,39%
  Švica2,97%2,97%
  Nizozemska2,63%2,63%
  Ostalo30,52%30,52%


  Na dan: 31.07.2014
 • Obveznice40,68%40,68%
  Finančne storitve8,34%8,34%
  Informacijska tehnologija5,36%5,36%
  Trajne potrošne dobrine5,27%5,27%
  Zdravstvo4,78%4,78%
  Energetika4,12%4,12%
  Osnovne potrošne dobrine4,12%4,12%
  Industrija4,11%4,11%
  Surovine in predelovalna industrija2,92%2,92%
  Ostalo15,96%15,96%


  Na dan: 31.07.2014
 • FRANCE - FRTR 3.751,64%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,90%
  LYXOR ETF EUROMTS 5 - 7Y1,84%
  DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE1,78%
  ENEL - ENELIM 51,78%
  PETROL - PETGSV 3.251,76%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,76%
  LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5Y1,76%
  LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y1,76%
  PETROL - PET21,70%


  Na dan: 31.07.2014
Podatki na dan 29.08.2014
VEP 30,62 EUR VEP
DANES v %0,06%Dvig
LETNI DONOS v % 5,35% Dvig
3-LETNI DONOS v % 7,06% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2013 - 31.12.2013
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR