Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice43,54%43,54%
  Obveznice40,50%40,50%
  Odprti investicijski skladi9,92%9,92%
  Instrumenti denarnega trga1,53%1,53%


  Na dan: 29.08.2014
 • ZDA24,06%24,06%
  Slovenija13,02%13,02%
  Francija5,77%5,77%
  Nemčija4,91%4,91%
  Luksemburg4,80%4,80%
  Irska3,67%3,67%
  Švica3,04%3,04%
  Japonska2,57%2,57%
  Španija2,45%2,45%
  Ostalo31,20%31,20%


  Na dan: 29.08.2014
 • Obveznice40,50%40,50%
  Finančne storitve7,77%7,77%
  Informacijska tehnologija5,43%5,43%
  Energetika4,80%4,80%
  Trajne potrošne dobrine4,67%4,67%
  Osnovne potrošne dobrine4,67%4,67%
  Zdravstvo4,52%4,52%
  Industrija4,22%4,22%
  Surovine in predelovalna industrija2,89%2,89%
  Ostalo16,02%16,02%


  Na dan: 29.08.2014
 • FRANCE - FRTR 3.751,64%
  LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y1,97%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,88%
  LYXOR ETF EUROMTS 5 - 7Y1,83%
  DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE1,79%
  ENEL - ENELIM 51,78%
  LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5Y1,75%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,75%
  PETROL - PETGSV 3.251,75%
  BELGIUM KINGDOM - BGB 4.251,69%


  Na dan: 29.08.2014
Podatki na dan 22.09.2014
VEP 30,88 EUR VEP
DANES v %-0,30%Padec
LETNI DONOS v % 6,00% Dvig
3-LETNI DONOS v % 13,98% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2013 - 31.12.2013
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR