Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice57,14%57,14%
  Obveznice30,36%30,36%
  Odprti investicijski skladi7,87%7,87%
  Instrumenti denarnega trga1,63%1,63%


  Na dan: 31.07.2015
 • ZDA33,31%33,31%
  Slovenija14,74%14,74%
  Japonska9,77%9,77%
  Švica5,08%5,08%
  Francija5,07%5,07%
  Nemčija3,60%3,60%
  Portugalska3,51%3,51%
  Nizozemska2,28%2,28%
  Rusija1,86%1,86%
  Ostalo17,78%17,78%


  Na dan: 31.07.2015
 • Obveznice30,36%30,36%
  Zdravstvo12,81%12,81%
  Informacijska tehnologija10,26%10,26%
  Finančne storitve9,55%9,55%
  Trajne potrošne dobrine6,60%6,60%
  Industrija5,95%5,95%
  Osnovne potrošne dobrine5,72%5,72%
  Energetika3,42%3,42%
  Surovine in predelovalna industrija1,87%1,87%
  Ostalo10,46%10,46%


  Na dan: 31.07.2015
 • NEXT FUNDS JPX NIKKEI 4003,27%
  APPLE2,51%
  AMAZON2,49%
  LYXOR ETF EUROMTS 7 - 10Y2,33%
  FACEBOOK2,18%
  GOOGLE2,12%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,92%
  CELGENE CORPORATION1,86%
  PRICELINE.COM1,85%
  REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 3.8751,76%


  Na dan: 31.07.2015
Podatki na dan 27.08.2015
VEP 31,55 EUR VEP
DANES v %2,07%Dvig
LETNI DONOS v % 2,80% Dvig
3-LETNI DONOS v % 9,24% Dvig
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2014 - 31.12.2014
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR