Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice44,21%44,21%
  Obveznice40,25%40,25%
  Odprti investicijski skladi9,62%9,62%
  Instrumenti denarnega trga1,53%1,53%


  Na dan: 30.06.2014
 • ZDA22,37%22,37%
  Slovenija13,31%13,31%
  Francija6,15%6,15%
  Nemčija5,72%5,72%
  Luksemburg4,78%4,78%
  Irska3,67%3,67%
  Japonska3,32%3,32%
  Nizozemska2,64%2,64%
  Švica2,50%2,50%
  Ostalo31,15%31,15%


  Na dan: 30.06.2014
 • Obveznice40,25%40,25%
  Finančne storitve8,27%8,27%
  Informacijska tehnologija5,18%5,18%
  Osnovne potrošne dobrine5,16%5,16%
  Trajne potrošne dobrine5,09%5,09%
  Zdravstvo4,43%4,43%
  Industrija4,15%4,15%
  Energetika4,11%4,11%
  Surovine in predelovalna industrija3,04%3,04%
  Ostalo15,93%15,93%


  Na dan: 30.06.2014
 • FRANCE - FRTR 3.751,61%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS531,89%
  LYXOR ETF EUROMTS 5 - 7Y1,81%
  DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE1,76%
  ENEL - ENELIM 51,75%
  LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y1,75%
  LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5Y1,74%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,74%
  PETROL - PETGSV 3.251,73%
  PETROL - PET21,67%


  Na dan: 30.06.2014
Podatki na dan 22.07.2014
VEP 30,44 EUR VEP
DANES v %0,49%Dvig
LETNI DONOS v % 1,76% Dvig
3-LETNI DONOS v % -2,59% Padec
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2013 - 31.12.2013
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR