Kje se nahajate


Infond Hrast je mešani podsklad Krovnega sklada Infond s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v delnice in obveznice z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti se v portfelj uvršča delnice velikih globalnih podjetij.


ISIN: SI0021400476

TRR: SI56 0291 3025 4606 424

Podskladu Infond Hrast se je 17.12.2012 pripojil
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad (arhiv).
Več o tem v dokumentu
Obvestilo o pripojitvi Krekov Skala Uravnoteženi (pdf).

Osnovne informacije
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Dokumenti
Obrazci
 • Graf Gibanja VEP
  Poljuben izris grafa
 • Delnice46,26%46,26%
  Obveznice32,30%32,30%
  Odprti investicijski skladi9,54%9,54%
  Naložbeni depoziti2,15%2,15%
  Instrumenti denarnega trga1,55%1,55%


  Na dan: 31.03.2014
 • ZDA23,36%23,36%
  Slovenija20,82%20,82%
  Nemčija6,21%6,21%
  Francija5,22%5,22%
  Avstrija3,16%3,16%
  Nizozemska2,69%2,69%
  Velika Britanija2,67%2,67%
  Švica2,65%2,65%
  Japonska2,16%2,16%
  Ostalo22,86%22,86%


  Na dan: 31.03.2014
 • Obveznice32,30%32,30%
  Finančne storitve7,50%7,50%
  Informacijska tehnologija5,41%5,41%
  Osnovne potrošne dobrine5,40%5,40%
  Trajne potrošne dobrine5,39%5,39%
  Energetika5,12%5,12%
  Zdravstvo4,79%4,79%
  Industrija4,13%4,13%
  Telekomunikacije3,49%3,49%
  Ostalo18,27%18,27%


  Na dan: 31.03.2014
 • BKS - DEPOZIT2,15%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS532,02%
  FRANCE - FRTR 3.751,64%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.6251,87%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - RS381,83%
  LYXOR ETF EUROMTS 5 - 7Y1,79%
  LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y1,77%
  REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.3751,75%
  LYXOR ETF EUROMTS 3 - 5Y1,75%
  DB X-TRACKERS IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE1,74%


  Na dan: 31.03.2014
Podatki na dan 16.04.2014
VEP 29,26 EUR VEP
DANES v %0,35%Dvig
LETNI DONOS v % -0,74% Padec
3-LETNI DONOS v % -8,75% Padec
Celotni stroški poslovanja sklada
CSP
01.01.2013 - 31.12.2013
2,09%
CSP, TER in PTR arhiv
Podrobnejša tečajnica za vse sklade
Vas zanima stanje vaše naložbe?


Vplačilo:
EUR
Datum vplačila:
Izberite datum
Datum izplačila:
Izberite datum
Pristop k skladu
Vam omogoča: Infond@net
* Na Infond Hrast je bilo 08.10.2010 po menjalnem razmerju obračunanem na dan 01.10.2010 preneseno premoženje Infond Uravnoteženi.
Nova KBM
KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor T: 02 229 2080 (080 22 42) F: 02 229 2796 info@infond.si; Matična številka: 5822416; družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru; znesek vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala je 1.460.524,00 EUR