Kontakt | Podielové fondy

Obráťte sa na spoločnosť

 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
Slovenia

Telefón: 00386 (0)2 229 74 40
E-mail: info(at)infond.si

 

 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.