Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 25.05.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,47 €
-0,03%
9,71%
23,43%
17,21%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
8,73%
Infond BETA
10,76 €
0,15%
16,35%
34,19%
70,70%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
38,50%
Infond BOND - EURO
13,38 €
0,07%
1,11%
5,78%
2,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
23,03 €
0,76%
24,04%
19,65%
27,01%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
24,40%
Infond CONSUMER
1,48 €
0,29%
10,45%
35,54%
60,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,70 €
0,39%
18,37%
26,09%
44,43%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-12,71%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,74 €
0,21%
11,48%
32,86%
67,78%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
10,64%
Infond DYNAMIC
6,09 €
0,26%
24,23%
37,49%
55,44%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
12,07 €
-1,63%
5,95%
-12,37%
3,35%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-23,11%
Infond €UROPA
4,98 €
-0,08%
15,90%
12,54%
45,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-23,36%
Infond FRONTIER
15,07 €
0,19%
23,58%
9,47%
17,59%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,14 €
0,05%
13,69%
28,25%
23,34%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,41 €
0,01%
9,40%
18,69%
26,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-15,75%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,23 €
0,15%
18,43%
19,72%
39,33%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
28,27 €
0,15%
3,29%
34,67%
99,76%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
-0,02%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
18,98 €
0,27%
15,39%
45,35%
75,41%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond PBGS
0,86 €
0,12%
14,46%
30,25%
28,28%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-8,63%
Infond TECHNOLOGY
36,66 €
0,68%
32,90%
88,19%
145,59%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,34 €
-0,29%
20,25%
16,85%
15,40%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,58 €
-0,01%
15,54%
24,66%
40,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,68 €
-0,06%
19,06%
22,62%
20,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,32 €
-0,10%
19,21%
20,39%
7,19%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,22 €
0,29%
6,44%
20,77%
-7,72%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-23,84%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,78 €
0,14%
17,39%
47,95%
66,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.