Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 23.01.2020
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
12,26 €
-0,13%
27,13%
23,48%
15,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
21,55%
Infond BETA
13,46 €
-0,21%
24,81%
31,77%
41,45%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
151,17%
Infond BRIC
26,76 €
-0,67%
15,30%
21,56%
16,96%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
40,55%
Infond Consumer
1,77 €
-0,36%
23,85%
25,03%
31,11%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
86,04%
Infond Dividend
10,45 €
-0,77%
12,19%
15,47%
21,17%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
40,23 €
-0,19%
30,80%
34,40%
37,21%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
119,91%
Infond Dynamic
7,72 €
-0,35%
25,22%
35,65%
55,40%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
57,56%
Infond Energy
11,65 €
-0,57%
-0,51%
-9,45%
-14,29%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-7,40%
Infond Europe
5,40 €
-0,82%
21,22%
18,21%
18,06%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
33,80%
Infond Frontier
14,90 €
-0,27%
8,11%
9,65%
-1,32%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
37,13 €
-0,51%
20,13%
37,87%
30,03%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
216,27%
Infond Select
16,86 €
-0,23%
28,10%
37,88%
56,97%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
128,95%
Infond Technology
65,05 €
0,08%
50,74%
100,22%
150,50%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
360,02%
Infond USA
25,94 €
-0,03%
26,24%
41,53%
56,58%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
171,34%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
77,35 €
-0,13%
15,33%
18,98%
28,14%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
54,31%
Infond Defensive
40,14 €
0,00%
9,25%
14,51%
21,33%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
27,10%
Infond Financials
5,87 €
-0,42%
16,51%
9,95%
22,32%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
25,14%
Infond Global Flex
11,37 €
-0,12%
14,60%
15,75%
27,03%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
8,93%
Infond Smart Quality
1,06 €
-0,31%
27,93%
29,62%
36,24%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
49,05%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,78 €
0,11%
3,16%
3,44%
4,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,58 €
0,01%
0,74%
0,21%
0,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.