Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 26.07.2021
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
11,19 €
-0,04%
21,39%
6,33%
24,17%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
6,40%
Infond BETA
16,24 €
0,00%
31,05%
39,42%
72,33%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
160,01%
Infond BRIC
28,89 €
-2,92%
16,71%
17,58%
39,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
35,40%
Infond Consumer
2,11 €
-0,42%
24,09%
42,02%
51,14%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
93,29%
Infond Dividend
11,62 €
-0,03%
25,48%
16,38%
42,80%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
67,15%
Infond Družbeno odgovorni
51,32 €
-0,33%
30,22%
54,52%
78,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
174,78%
Infond Dynamic
9,17 €
-0,59%
29,06%
38,76%
79,94%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
107,62%
Infond Energy
10,33 €
2,24%
32,33%
-25,70%
-12,73%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-21,02%
Infond Europe
6,18 €
-0,08%
26,52%
24,16%
44,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
57,79%
Infond Frontier
15,27 €
-0,50%
33,32%
6,23%
15,50%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
22,42%
Infond Life
40,25 €
-0,83%
15,47%
33,34%
39,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
209,08%
Infond Select
22,69 €
-0,29%
37,78%
61,45%
104,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
172,02%
Infond Technology
97,50 €
-0,35%
39,43%
101,08%
229,56%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
574,19%
Infond USA
32,78 €
-0,02%
35,48%
53,43%
91,43%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
215,69%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
88,02 €
-0,09%
16,90%
24,26%
43,16%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
59,31%
Infond Defensive
42,46 €
-0,15%
8,14%
12,64%
27,78%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
36,48%
Infond Financials
5,99 €
0,26%
27,65%
10,70%
39,12%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
13,01%
Infond Global Flex
12,77 €
-0,20%
17,52%
20,57%
38,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
35,32%
Infond Smart Quality
1,34 €
-0,11%
38,45%
49,99%
75,62%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
80,29%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,95 €
-0,01%
1,30%
3,97%
3,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
9,77%
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,58 €
0,00%
0,93%
0,54%
0,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.