Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 02.07.2020
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
9,47 €
0,76%
-15,13%
-9,86%
-5,99%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-9,50%
Infond BETA
12,49 €
0,47%
2,19%
18,53%
27,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
129,48%
Infond BRIC
24,41 €
1,95%
-2,65%
8,86%
5,66%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
20,14%
Infond Consumer
1,68 €
0,68%
2,46%
17,71%
21,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
75,66%
Infond Dividend
9,14 €
0,62%
-5,40%
0,25%
5,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
39,06 €
0,12%
10,20%
27,81%
33,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
118,69%
Infond Dynamic
7,10 €
0,68%
1,47%
19,75%
38,76%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
54,57%
Infond Energy
7,97 €
0,79%
-34,12%
-30,55%
-38,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-34,04%
Infond Europe
4,90 €
2,17%
-3,94%
1,88%
2,47%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
30,40%
Infond Frontier
11,73 €
1,01%
-18,08%
-19,26%
-17,89%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
35,13 €
0,04%
7,11%
22,92%
16,47%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
192,39%
Infond Select
16,64 €
0,44%
8,53%
33,12%
53,27%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
124,72%
Infond Technology
71,23 €
-0,22%
33,05%
101,05%
170,55%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
418,31%
Infond USA
24,32 €
-0,41%
5,30%
30,13%
43,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
144,23%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
75,28 €
0,33%
3,36%
16,06%
24,64%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
48,21%
Infond Defensive
39,06 €
0,34%
0,48%
11,29%
20,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
26,05%
Infond Financials
4,68 €
0,68%
-14,81%
-13,45%
0,96%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
0,82%
Infond Global Flex
10,89 €
0,47%
2,43%
8,98%
19,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
10,12%
Infond Smart Quality
0,96 €
0,41%
4,83%
13,88%
21,43%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
36,63%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,65 €
0,24%
-0,81%
1,98%
5,83%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,42 €
0,06%
-1,14%
-1,00%
-1,22%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.