Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 19.01.2021
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
10,51 €
0,33%
-13,62%
-5,65%
30,32%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-11,74%
Infond BETA
13,90 €
0,19%
2,71%
22,26%
59,34%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
119,56%
Infond BRIC
30,72 €
1,80%
12,13%
17,54%
79,12%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
30,97%
Infond Consumer
1,88 €
-0,12%
5,86%
27,56%
48,93%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
63,14%
Infond Dividend
10,34 €
-0,04%
-2,33%
4,80%
50,57%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
23,51%
Infond Družbeno odgovorni
46,28 €
0,52%
14,89%
39,61%
77,25%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
129,61%
Infond Dynamic
8,29 €
0,55%
6,27%
25,62%
77,19%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
73,15%
Infond Energy
9,17 €
1,05%
-23,68%
-28,19%
-7,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-33,67%
Infond Europe
5,38 €
-0,09%
-1,94%
5,39%
33,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
29,34%
Infond Frontier
16,25 €
1,35%
8,60%
5,98%
48,50%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
36,61 €
0,33%
-1,80%
28,34%
35,65%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
185,47%
Infond Select
18,88 €
0,52%
11,37%
39,25%
89,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
106,02%
Infond Technology
81,97 €
0,72%
26,37%
92,03%
222,99%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
415,10%
Infond USA
27,41 €
0,61%
5,61%
37,03%
79,25%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
147,16%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
81,64 €
0,09%
5,28%
17,99%
44,63%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
47,06%
Infond Defensive
40,83 €
0,00%
1,68%
8,86%
33,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
24,26%
Infond Financials
5,36 €
-0,04%
-9,45%
-7,96%
27,97%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-6,10%
Infond Global Flex
11,63 €
0,31%
1,86%
9,34%
39,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
14,97%
Infond Smart Quality
1,15 €
0,33%
8,00%
27,85%
63,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
50,58%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
14,00 €
0,01%
1,87%
3,83%
7,35%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
12,06%
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,55 €
-0,02%
-0,21%
0,14%
-0,19%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.