Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 19.09.2019
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
11,19 €
-0,01%
11,61%
19,87%
17,16%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
20,07%
Infond BETA
12,43 €
0,23%
7,31%
33,06%
43,27%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
140,08%
Infond BRIC
23,99 €
-1,15%
4,79%
13,72%
11,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
34,08%
Infond Consumer
1,68 €
-0,20%
12,34%
24,48%
46,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
95,83%
Infond Dividend
9,69 €
-0,11%
-3,77%
18,32%
18,36%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
36,64 €
0,18%
10,37%
31,62%
45,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
106,20%
Infond Dynamic
7,04 €
-0,09%
7,26%
35,47%
52,38%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
43,06%
Infond Energy
11,92 €
-0,19%
-13,18%
3,79%
-15,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-3,27%
Infond Europe
5,15 €
0,41%
6,56%
21,46%
15,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
28,52%
Infond Frontier
14,12 €
-0,23%
3,19%
8,81%
-2,83%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
33,14 €
0,45%
6,04%
20,90%
38,17%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
212,40%
Infond Select
15,56 €
0,18%
10,74%
41,98%
65,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
114,00%
Infond Technology
55,20 €
0,14%
13,93%
82,43%
147,90%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
289,58%
Infond USA
23,66 €
-0,11%
8,58%
41,23%
64,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
166,37%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
73,34 €
-0,01%
3,41%
20,03%
31,33%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
48,08%
Infond Defensive
39,09 €
-0,01%
3,55%
17,98%
26,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
25,79%
Infond Financials
5,52 €
-0,07%
2,20%
25,31%
19,67%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
14,32%
Infond Global Flex
10,74 €
0,12%
2,03%
17,00%
26,41%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
3,53%
Infond Smart Quality
0,93 €
-0,34%
7,72%
23,48%
32,58%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
32,68%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,83 €
-0,05%
3,34%
2,68%
7,25%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,57 €
-0,03%
0,54%
0,09%
0,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.