Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 16.08.2018
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
10,19 €
-0,18%
-6,76%
8,19%
11,97%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-0,92%
Infond BETA
11,67 €
-0,07%
11,31%
19,17%
58,46%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
84,75%
Infond BRIC
23,60 €
-2,35%
1,61%
14,24%
33,93%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
20,39%
Infond Consumer
1,52 €
0,81%
8,72%
9,75%
46,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
61,42%
Infond Dividend
10,19 €
0,58%
13,65%
26,42%
40,55%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
33,37 €
0,21%
9,41%
14,60%
55,45%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
60,73%
Infond Dynamic
6,59 €
-0,55%
9,28%
29,55%
53,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Energy
13,51 €
-2,69%
19,13%
10,61%
10,02%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-14,28%
Infond Europe
4,86 €
-0,79%
0,59%
2,41%
19,52%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-7,91%
Infond Frontier
14,04 €
-0,86%
-4,26%
10,77%
7,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
31,33 €
0,99%
13,35%
4,01%
71,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
170,30%
Infond Select
14,17 €
0,03%
13,68%
29,33%
80,51%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
66,57%
Infond Technology
48,95 €
-0,32%
32,05%
85,50%
183,57%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
195,20%
Infond USA
21,98 €
0,70%
18,18%
30,87%
84,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
114,23%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
71,08 €
0,03%
9,26%
17,24%
31,45%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
31,10%
Infond Defensive
37,80 €
-0,01%
7,04%
15,64%
28,46%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
1,29%
Infond Financials
5,42 €
0,66%
0,63%
15,01%
25,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-25,63%
Infond Global Flex
10,53 €
-0,24%
5,27%
17,30%
23,78%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond Smart Quality
0,89 €
0,60%
5,91%
13,74%
27,26%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
8,91%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,42 €
0,00%
-0,30%
3,09%
1,41%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond Money – Euro
12,51 €
0,00%
-0,28%
-0,53%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.