Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 24.05.2018
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
10,63 €
-0,56%
2,50%
-0,45%
11,53%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-7,35%
Infond BETA
11,33 €
-0,60%
5,43%
11,28%
51,22%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
62,04%
Infond BRIC
25,05 €
-0,03%
9,61%
2,78%
29,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
7,93%
Infond Consumer
1,43 €
-0,06%
-3,06%
1,43%
34,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Dividend
10,04 €
-0,11%
8,98%
11,87%
34,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
32,94 €
-0,24%
7,36%
8,94%
50,40%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
49,62%
Infond Dynamic
6,52 €
-0,50%
7,41%
24,48%
50,59%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Energy
13,82 €
-1,69%
12,62%
-0,31%
6,52%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-25,32%
Infond Europe
4,99 €
-0,50%
0,20%
-1,37%
23,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-16,98%
Infond Frontier
14,33 €
-0,04%
-4,78%
-3,75%
-0,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
28,29 €
-0,43%
0,22%
-7,05%
52,69%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
171,74%
Infond Select
13,60 €
-0,59%
6,50%
22,26%
64,51%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
48,63%
Infond Technology
45,81 €
-0,22%
25,81%
69,90%
164,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
179,61%
Infond USA
20,42 €
-0,37%
7,85%
18,86%
61,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
87,85%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
69,82 €
-0,38%
6,61%
12,55%
25,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
22,63%
Infond Defensive
37,25 €
-0,13%
5,21%
11,42%
23,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-7,16%
Infond Financials
5,52 €
-0,64%
3,64%
14,09%
21,41%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-34,76%
Infond Global Flex
10,54 €
-0,54%
3,98%
11,76%
22,15%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond Smart Quality
0,88 €
-0,22%
2,82%
7,43%
25,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
2,88%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,41 €
0,05%
0,28%
2,54%
-0,06%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond Money – Euro
12,52 €
0,00%
-0,25%
-0,46%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.