Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 16.02.2018
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
67,15 €
0,21%
1,23%
10,64%
19,89%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
14,04%
Infond BETA
10,79 €
0,41%
2,76%
12,27%
57,24%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
47,42%
Infond BOND - EURO
13,42 €
0,13%
0,83%
2,01%
-1,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
24,95 €
-0,37%
7,73%
12,27%
27,80%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
9,17%
Infond CONSUMER
1,41 €
0,72%
-2,75%
3,76%
49,05%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,57 €
0,73%
2,55%
8,60%
55,51%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
40,32%
Infond DYNAMIC
6,31 €
0,25%
7,00%
26,41%
47,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond EmergingStox
11,01 €
0,56%
7,57%
7,17%
20,50%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-5,65%
Infond ENERGY
11,56 €
0,43%
-9,26%
-16,37%
-6,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-30,47%
Infond €UROPA
4,83 €
0,90%
3,91%
3,92%
23,53%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-15,71%
Infond FRONTIER
14,79 €
-0,11%
4,44%
-0,32%
6,44%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,22 €
0,38%
1,58%
13,35%
21,00%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
36,52 €
0,11%
2,12%
10,11%
23,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-10,03%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,58 €
0,47%
3,28%
11,44%
32,62%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
27,16 €
0,87%
-5,10%
-3,21%
68,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
145,68%
Infond MONEY - EURO
12,53 €
0,00%
-0,21%
-0,38%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
19,17 €
0,11%
0,10%
14,66%
64,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
77,89%
Infond PBGS
0,87 €
0,78%
3,92%
9,78%
28,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-4,94%
Infond SpecialOpportunities Flexible
5,58 €
0,23%
0,01%
16,66%
25,44%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-34,59%
Infond TECHNOLOGY
41,74 €
-0,02%
21,98%
62,00%
152,76%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
153,16%
Infond WorldStox Developed
12,98 €
0,52%
3,37%
23,08%
71,46%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
34,95%
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.