Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 21.11.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
67,83 €
0,75%
6,80%
19,32%
23,45%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
14,32%
Infond BETA
10,97 €
1,04%
11,52%
24,37%
68,03%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
46,25%
Infond BOND - EURO
13,53 €
0,06%
2,16%
4,34%
1,16%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
25,26 €
2,16%
19,49%
16,90%
36,40%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
8,59%
Infond CONSUMER
1,42 €
0,94%
3,72%
17,31%
54,28%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI*
2,87 €
1,39%
15,43%
22,05%
46,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-8,64%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
32,25 €
0,96%
8,19%
21,79%
66,52%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
30,12%
Infond DYNAMIC*
6,40 €
1,52%
18,25%
36,72%
54,41%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond EmergingStox
10,54 €
0,56%
12,54%
8,74%
20,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-1,72%
Infond ENERGY
12,21 €
0,74%
-0,90%
-11,33%
-0,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-27,83%
Infond EurAsia Flexible*
8,90 €
0,71%
7,50%
23,59%
46,43%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-2,14%
Infond €UROPA
4,94 €
0,56%
14,21%
13,76%
32,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-17,62%
Infond FRONTIER
15,04 €
1,34%
17,17%
3,47%
12,15%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL*
10,37 €
0,64%
10,14%
20,55%
23,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
36,73 €
0,79%
6,83%
16,27%
27,67%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-11,29%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,48 €
0,57%
8,69%
15,04%
37,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
27,93 €
1,29%
2,74%
10,58%
84,35%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
150,64%
Infond MONEY - EURO
12,54 €
0,00%
-0,16%
-0,28%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
19,48 €
1,30%
8,55%
28,45%
75,03%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
83,02%
Infond PBGS
0,87 €
0,30%
8,47%
18,54%
31,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-7,24%
Infond Resource Flexible*
9,33 €
1,17%
10,95%
24,36%
32,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond SpecialOpportunities Flexible
5,48 €
0,76%
5,88%
18,96%
19,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-42,95%
Infond TECHNOLOGY
42,42 €
1,67%
35,04%
81,15%
165,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
134,99%
Infond WorldMix*
2,27 €
0,61%
6,47%
16,09%
4,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-24,41%
Infond WorldStox Developed
13,01 €
1,01%
10,31%
32,38%
74,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
35,44%
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.