Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 22.03.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,44 €
-0,05%
11,81%
27,20%
15,42%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
13,70%
Infond BETA
10,49 €
-0,11%
15,80%
35,91%
60,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
43,38%
Infond BOND - EURO
13,30 €
0,09%
0,88%
6,81%
1,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
22,75 €
-0,33%
21,05%
33,51%
11,91%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
34,50%
Infond CONSUMER
1,45 €
-0,25%
9,51%
38,19%
44,29%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,65 €
-0,19%
18,38%
30,86%
33,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-2,68%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,68 €
-0,16%
13,77%
36,06%
58,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
15,41%
Infond DYNAMIC
5,89 €
0,09%
21,36%
39,49%
40,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
12,47 €
-0,01%
13,15%
-3,15%
-2,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-13,39%
Infond €UROPA
4,73 €
-0,36%
14,21%
12,54%
28,05%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-21,37%
Infond FRONTIER
14,56 €
-0,14%
17,13%
13,29%
9,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,02 €
-0,25%
15,66%
31,24%
16,80%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,33 €
-0,08%
11,04%
22,16%
20,71%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-9,36%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,26 €
-0,05%
19,02%
27,69%
33,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
28,49 €
-0,04%
8,13%
38,74%
104,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,07%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
18,94 €
0,16%
18,41%
50,63%
66,36%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond PBGS
0,84 €
-0,18%
11,28%
32,47%
24,02%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
0,50%
Infond TECHNOLOGY
34,46 €
0,47%
28,73%
79,40%
130,57%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,56 €
-0,99%
20,68%
28,40%
11,12%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,61 €
-1,17%
16,48%
30,69%
34,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,90 €
-0,10%
26,27%
27,96%
20,17%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,38 €
-0,73%
25,84%
24,22%
11,99%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,19 €
0,08%
6,94%
22,81%
-11,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-18,30%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,51 €
-0,11%
17,48%
50,92%
68,35%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.