Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 17.02.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
66,30 €
-0,06%
17,99%
27,48%
18,33%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
13,22%
Infond BETA
10,50 €
0,04%
21,73%
35,05%
63,93%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
39,70%
Infond BOND - EURO
13,31 €
0,06%
1,88%
7,34%
4,00%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
22,99 €
-0,72%
36,34%
31,18%
8,05%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
30,69%
Infond CONSUMER
1,46 €
0,60%
14,79%
37,73%
39,73%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,67 €
-0,07%
27,21%
30,20%
33,94%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-2,83%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,82 €
0,10%
21,31%
35,43%
60,27%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
13,06%
Infond DYNAMIC
5,89 €
-0,17%
26,64%
37,65%
40,64%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
12,65 €
-0,65%
23,42%
-0,30%
-4,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-13,06%
Infond €UROPA
4,65 €
0,00%
16,60%
8,19%
25,81%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-23,64%
Infond FRONTIER
14,06 €
-0,75%
24,92%
10,21%
5,63%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,05 €
-0,09%
20,21%
31,08%
16,69%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,74 €
-0,06%
17,02%
23,14%
22,11%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-9,97%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,29 €
0,11%
29,47%
25,33%
34,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
28,65 €
0,11%
10,67%
40,75%
106,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,09%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
19,18 €
0,15%
25,71%
54,31%
69,29%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond PBGS
0,84 €
0,47%
16,13%
32,20%
25,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-0,38%
Infond TECHNOLOGY
34,28 €
0,16%
37,61%
76,65%
128,74%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,28 €
0,48%
24,83%
24,30%
4,65%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,70 €
0,20%
27,84%
30,56%
31,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
9,10 €
-0,78%
44,97%
31,33%
16,97%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,56 €
-0,35%
38,59%
27,72%
14,16%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,20 €
0,19%
9,80%
22,69%
-10,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-17,94%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,54 €
-0,15%
23,60%
51,00%
71,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.