Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 20.07.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,67 €
0,31%
6,70%
21,03%
14,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
5,28%
Infond BETA
10,69 €
0,31%
12,98%
30,24%
58,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
31,43%
Infond BOND - EURO
13,41 €
0,09%
-0,15%
4,96%
1,52%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
23,46 €
0,24%
13,08%
15,51%
21,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
10,12%
Infond CONSUMER
1,43 €
0,28%
2,87%
28,46%
37,06%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,70 €
0,30%
12,24%
23,45%
38,76%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-17,96%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,01 €
0,45%
8,12%
31,39%
59,44%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
12,05%
Infond DYNAMIC
6,10 €
0,32%
19,19%
34,66%
49,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
11,62 €
0,10%
-3,28%
-17,31%
-7,24%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-32,77%
Infond €UROPA
4,89 €
0,07%
14,76%
11,95%
34,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-26,50%
Infond FRONTIER
15,06 €
0,73%
13,58%
6,16%
11,78%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,11 €
0,26%
9,89%
24,06%
21,82%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,57 €
0,34%
6,89%
17,20%
23,80%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-18,83%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,21 €
0,41%
14,08%
18,45%
38,58%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
28,82 €
0,84%
0,00%
31,89%
90,29%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
134,94%
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,13%
-0,10%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
19,03 €
0,58%
10,52%
39,49%
66,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
53,42%
Infond PBGS
0,85 €
0,47%
13,40%
26,63%
25,96%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-15,12%
Infond TECHNOLOGY
37,44 €
0,65%
26,90%
80,60%
134,55%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,74 €
0,26%
19,37%
16,66%
15,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,59 €
0,77%
11,53%
22,24%
36,56%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,83 €
-0,02%
15,42%
22,73%
14,38%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,46 €
0,33%
26,69%
22,46%
7,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,23 €
0,31%
4,16%
19,89%
-10,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-28,10%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,65 €
0,30%
13,52%
42,90%
54,11%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.