Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 15.11.2018
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
9,80 €
0,27%
-5,97%
6,91%
12,66%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
39,97%
Infond BETA
11,11 €
0,39%
3,32%
15,19%
43,50%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
139,99%
Infond BRIC
22,86 €
1,99%
-4,42%
13,27%
19,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
89,47%
Infond Consumer
1,46 €
-0,11%
5,85%
7,56%
33,57%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
121,32%
Infond Dividend
9,37 €
-0,02%
1,55%
18,50%
24,38%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
31,79 €
0,58%
1,11%
10,63%
40,02%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
108,81%
Infond Dynamic
6,32 €
0,75%
1,92%
20,66%
44,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
34,17%
Infond Energy
12,47 €
1,45%
2,79%
8,39%
-4,45%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
24,07%
Infond Europe
4,57 €
-0,36%
-6,05%
1,24%
6,57%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
34,37%
Infond Frontier
13,06 €
0,99%
-9,89%
4,69%
-1,00%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
31,59 €
0,61%
15,85%
11,16%
62,82%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
192,38%
Infond Select
13,53 €
0,43%
5,93%
22,94%
62,93%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
113,78%
Infond Technology
44,68 €
2,02%
9,23%
58,94%
138,15%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
271,68%
Infond USA
21,21 €
1,10%
11,60%
25,59%
68,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
169,74%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
68,32 €
0,58%
2,23%
12,90%
25,56%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
44,46%
Infond Defensive
36,99 €
0,20%
2,17%
13,18%
24,43%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
30,60%
Infond Financials
5,15 €
0,37%
-4,42%
7,35%
17,74%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
28,43%
Infond Global Flex
10,14 €
0,27%
-0,94%
13,24%
24,26%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-2,08%
Infond Smart Quality
0,84 €
-0,55%
-1,09%
7,31%
20,94%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
22,84%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,32 €
0,00%
-1,38%
1,97%
2,42%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond Money – Euro
12,50 €
0,00%
-0,31%
-0,59%
-0,19%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.