Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 21.04.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,85 €
0,14%
10,37%
27,00%
16,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
11,81%
Infond BETA
10,62 €
0,25%
14,65%
36,44%
64,91%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
41,38%
Infond BOND - EURO
13,35 €
0,00%
1,09%
6,27%
2,52%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
22,99 €
0,40%
20,01%
27,41%
14,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
29,73%
Infond CONSUMER
1,49 €
0,26%
11,20%
39,73%
47,27%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,68 €
0,27%
17,91%
28,91%
36,64%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-9,20%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,18 €
0,38%
14,72%
38,90%
65,27%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
13,78%
Infond DYNAMIC
6,00 €
0,25%
21,01%
40,12%
45,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
12,44 €
0,08%
9,92%
-7,78%
1,30%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-17,41%
Infond €UROPA
4,77 €
0,02%
10,95%
10,88%
32,67%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-24,91%
Infond FRONTIER
14,86 €
0,35%
17,99%
11,91%
11,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,07 €
0,05%
13,39%
29,92%
19,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,59 €
0,14%
10,01%
21,69%
23,32%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-12,95%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,38 €
0,39%
18,39%
25,72%
36,46%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
28,56 €
0,01%
4,08%
43,69%
101,35%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,04%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
19,26 €
0,17%
18,80%
52,45%
72,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond PBGS
0,86 €
0,26%
14,57%
34,53%
26,63%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-3,68%
Infond TECHNOLOGY
35,23 €
0,48%
29,39%
86,67%
134,76%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,29 €
0,41%
17,00%
20,80%
10,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,68 €
1,13%
14,35%
29,82%
36,34%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,95 €
0,08%
19,44%
27,59%
23,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,34 €
0,20%
21,69%
22,90%
10,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,21 €
0,12%
6,86%
22,88%
-12,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-20,87%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,66 €
0,09%
16,37%
51,24%
67,55%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.