Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 12.01.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,34 €
-0,72%
13,38%
24,75%
17,91%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
16,70%
Infond BETA
10,28 €
-1,09%
14,29%
31,24%
63,30%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
45,77%
Infond BOND - EURO
13,33 €
0,02%
2,07%
8,20%
7,42%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
22,09 €
-1,48%
24,47%
20,34%
12,89%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
29,51%
Infond CONSUMER
1,41 €
-1,00%
8,60%
29,94%
42,64%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,58 €
-1,34%
18,30%
23,78%
35,11%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-3,82%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,23 €
-1,61%
11,53%
31,68%
64,02%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
13,26%
Infond DYNAMIC
5,72 €
-1,41%
18,00%
32,10%
42,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
13,06 €
-1,14%
30,34%
1,85%
2,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-7,89%
Infond €UROPA
4,60 €
-0,56%
10,99%
7,46%
32,22%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-23,47%
Infond FRONTIER
13,51 €
-0,98%
20,40%
2,62%
5,94%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
9,87 €
-0,79%
16,34%
28,47%
16,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,19 €
-0,78%
12,65%
21,09%
23,56%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-9,81%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,10 €
-1,34%
29,40%
21,67%
42,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
27,52 €
-1,68%
-0,23%
37,29%
97,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond MONEY - EURO
12,56 €
0,00%
-0,13%
0,17%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
18,47 €
-1,83%
16,52%
45,98%
68,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond PBGS
0,82 €
-1,16%
14,49%
27,81%
25,30%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
1,82%
Infond TECHNOLOGY
32,36 €
-1,62%
22,55%
66,95%
125,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
9,88 €
-0,10%
19,85%
17,71%
6,83%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,49 €
-0,49%
17,07%
27,51%
37,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,82 €
-0,80%
45,78%
28,13%
15,25%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,42 €
-1,70%
23,59%
24,14%
14,92%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,16 €
-0,82%
5,59%
21,11%
-12,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-16,94%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,32 €
-1,33%
19,69%
47,82%
68,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.