Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 15.07.2019
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
11,03 €
-0,58%
5,28%
22,04%
20,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
31,89%
Infond BETA
12,32 €
0,06%
6,90%
31,94%
50,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
149,45%
Infond BRIC
25,02 €
0,25%
2,14%
22,59%
24,00%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
59,10%
Infond Consumer
1,66 €
0,17%
12,03%
20,57%
49,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
117,43%
Infond Dividend
9,66 €
0,16%
-2,49%
20,65%
24,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
35,57 €
0,01%
7,94%
25,81%
51,09%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
126,51%
Infond Dynamic
7,04 €
0,13%
7,82%
40,30%
55,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
56,87%
Infond Energy
12,22 €
-1,12%
-12,43%
1,91%
-12,59%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
10,72%
Infond Europe
5,08 €
0,31%
3,37%
20,72%
16,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
45,64%
Infond Frontier
14,62 €
0,86%
3,63%
12,05%
3,61%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
32,39 €
0,21%
8,56%
13,90%
48,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
223,46%
Infond Select
15,50 €
-0,01%
11,19%
40,92%
75,38%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
144,05%
Infond Technology
54,56 €
0,15%
13,34%
92,37%
167,12%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
329,76%
Infond USA
23,52 €
-0,15%
10,51%
38,97%
73,37%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
199,88%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
73,13 €
0,14%
3,99%
20,03%
35,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
51,97%
Infond Defensive
38,95 €
0,10%
3,69%
18,00%
28,67%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
35,43%
Infond Financials
5,53 €
-0,18%
4,57%
30,23%
24,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
31,27%
Infond Global Flex
10,65 €
0,14%
0,86%
16,58%
31,01%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
9,12%
Infond Smart Quality
0,91 €
0,01%
3,79%
22,30%
36,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
31,17%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,75 €
0,13%
2,49%
2,52%
7,69%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,56 €
0,06%
0,40%
0,00%
0,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.