Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 21.02.2019
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
9,69 €
-0,06%
-11,84%
17,39%
17,60%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
40,14%
Infond BETA
11,31 €
-0,36%
4,59%
31,66%
45,21%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
136,53%
Infond BRIC
23,95 €
-0,45%
-5,74%
41,13%
36,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
114,12%
Infond Consumer
1,50 €
-0,04%
7,22%
18,53%
42,38%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
134,81%
Infond Dividend
9,64 €
-0,32%
0,52%
35,06%
29,97%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
32,55 €
-0,12%
2,63%
27,83%
43,07%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
136,97%
Infond Dynamic
6,46 €
-0,30%
1,99%
39,62%
52,02%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
64,30%
Infond Energy
12,30 €
-1,39%
7,11%
21,26%
-4,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
33,78%
Infond Europe
4,66 €
-0,28%
-3,19%
17,75%
7,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
61,74%
Infond Frontier
14,08 €
-0,04%
-5,23%
24,28%
10,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
31,91 €
-0,82%
17,96%
23,37%
54,10%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
211,56%
Infond Select
13,79 €
-0,25%
6,19%
36,80%
65,73%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
135,26%
Infond Technology
46,69 €
-0,13%
10,38%
87,13%
140,75%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
315,25%
Infond USA
21,58 €
-0,39%
11,94%
41,77%
73,42%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
194,54%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
69,15 €
-0,19%
2,51%
23,10%
32,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
45,02%
Infond Defensive
37,33 €
-0,10%
1,93%
22,24%
28,63%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
48,44%
Infond Financials
5,17 €
-0,38%
-7,91%
29,84%
18,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
52,27%
Infond Global Flex
10,20 €
-0,24%
-0,13%
22,02%
32,83%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
10,48%
Infond Smart Quality
0,89 €
-0,31%
2,60%
22,06%
39,24%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
28,73%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,43 €
-0,06%
0,16%
2,66%
8,13%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond Money – Euro
12,48 €
0,00%
-0,36%
-0,71%
-0,47%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.