Výkononosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 22.09.2017
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond ALFA
65,46 €
-0,24%
6,05%
17,81%
16,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
7,51%
Infond BETA
10,49 €
-0,12%
10,42%
21,63%
56,04%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
35,30%
Infond BOND - EURO
13,47 €
0,00%
-0,27%
4,39%
1,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Infond BRIC
23,62 €
-1,05%
9,97%
11,66%
22,22%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
3,00%
Infond CONSUMER
1,36 €
-0,31%
-1,00%
19,23%
41,05%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond DELNIŠKI
2,69 €
-0,50%
11,17%
18,44%
35,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-19,06%
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,36 €
-0,22%
7,41%
21,19%
53,30%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
14,32%
Infond DYNAMIC
6,08 €
-0,36%
14,90%
32,59%
43,98%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond ENERGY
11,79 €
0,05%
1,53%
-15,85%
-8,87%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-32,11%
Infond €UROPA
4,89 €
0,15%
13,16%
10,03%
28,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-23,64%
Infond FRONTIER
14,88 €
-0,34%
11,77%
3,09%
10,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond GLOBAL
10,14 €
-0,14%
9,31%
19,94%
18,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Infond HRAST
35,48 €
-0,23%
6,13%
14,90%
21,99%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-18,30%
Infond KREKOV GLOBALNI
9,08 €
-0,31%
9,07%
11,81%
31,53%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond LIFE
27,93 €
-0,19%
0,56%
16,99%
82,72%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
130,64%
Infond MONEY - EURO
12,54 €
0,00%
-0,15%
-0,20%
/
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Fond penažného trhu
10R %
/
Infond PANAMERICA
18,40 €
-0,41%
8,87%
28,67%
59,54%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
53,75%
Infond PBGS
0,85 €
0,31%
11,22%
21,30%
27,26%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-14,13%
Infond TECHNOLOGY
37,29 €
-0,46%
21,13%
68,97%
127,95%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,64 €
-0,19%
12,73%
12,62%
18,84%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-5,94%
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,36 €
-0,17%
4,39%
16,66%
36,58%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,92 €
-0,31%
15,14%
22,01%
22,36%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,35 €
-0,20%
19,86%
16,30%
6,77%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
/
Perspektiva: WORLDMIX
2,20 €
-0,17%
3,04%
16,09%
-6,86%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
-29,98%
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,51 €
-0,19%
12,17%
34,17%
60,96%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
18,88%
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.