Výkonnosti fondov | Podielové fondy

Na deň: 14.11.2019
Na deň:
HĽADAŤ
FOND KATEGÓRIA FONDU CENA DENNÁ ZMENA % 1R % 3R % 5R % 10R %
CENA
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Akciové fondy
Infond Balkan
11,49 €
0,58%
17,58%
24,37%
20,79%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
18,62%
Infond BETA
12,83 €
-0,02%
15,96%
32,53%
47,80%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
146,26%
Infond BRIC
24,55 €
-0,55%
9,56%
19,08%
17,08%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
30,90%
Infond Consumer
1,69 €
-0,04%
15,24%
26,37%
42,25%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
100,05%
Infond Dividend
10,26 €
-0,21%
9,46%
20,12%
26,88%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Družbeno odgovorni
37,59 €
0,14%
18,95%
29,83%
43,30%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
109,60%
Infond Dynamic
7,28 €
-0,06%
16,15%
38,18%
58,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
46,82%
Infond Energy
11,78 €
-0,32%
-4,22%
0,01%
-11,91%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
-6,11%
Infond Europe
5,27 €
-0,19%
14,78%
21,84%
24,48%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
29,09%
Infond Frontier
14,21 €
0,12%
9,93%
13,87%
-0,85%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
/
Infond Life
34,49 €
-0,10%
9,85%
27,08%
38,55%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
216,61%
Infond Select
15,99 €
0,08%
18,65%
38,11%
64,53%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
120,37%
Infond Technology
57,78 €
-0,07%
31,93%
93,12%
147,31%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
331,96%
Infond USA
24,38 €
0,07%
16,22%
40,18%
63,39%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
164,03%
Zmiešané fondy
Infond Alfa
74,67 €
-0,01%
9,93%
19,27%
32,29%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
49,71%
Infond Defensive
39,36 €
0,03%
6,62%
15,96%
25,68%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
23,32%
Infond Financials
5,71 €
-0,01%
11,29%
11,85%
24,20%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
19,03%
Infond Global Flex
10,99 €
-0,05%
8,70%
17,93%
28,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Zmiešaný fond
10R %
3,66%
Infond Smart Quality
1,00 €
0,03%
19,16%
26,91%
36,91%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Akciový fond
10R %
42,52%
Dlhopisové fondy
Infond Bond - Euro
13,75 €
0,04%
3,20%
3,78%
6,18%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Fondy peňažného trhu
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,56 €
0,01%
0,47%
0,00%
-0,11%
Povolenie k predaju-SK
KATEGÓRIA FONDU
Dlhopisový fond
10R %
/
Na deň:
HĽADAŤ

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.