Infond 2040 | SAVA INFOND

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ O SKLADU

Vas o skladu zanima še več? Bi se želeli s kom pogovoriti o možnosti varčevanja v njem? Vnesite vaše podatke in v kratkem se vam oglasimo.
PRISTOP K SKLADU

KOLIKO LAHKO PRIVARČUJEM DO LETA 2040?

Primer varčevanja: 100 EUR mesečno, 4% povprečni letni donos, 25 let *
* Opozorilo: Prikaz je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. Sava Infond ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu. PRIVARČEVANA VREDNOST temelji na vrednosti 100,00 EUR mesečno vplačevanih sredstev v času 25 let, upoštevajoč povprečno letno donosnost 4 %. Dejanska letna donosnost je lahko višja ali nižja od upoštevane povprečne letne donosnosti.

NAJBOLJŠE VARČEVANJE ZA STAROST

PRIKAZ PRILAGAJANJA NALOŽBENE STRUKTURE S PRIBLIŽEVANJEM CILJNEMU DATUMU

Sklad INFOND 2040 je oblikovan tako, da se sredstva vlagateljev do leta 2040 postopno prilagajajo
iz pretežno delniških naložb v pretežno obvezniške naložbe. Sredstva vzajemnega sklada se
nalagajo v delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje, bančne depozite in ostale naložbe,
deleži pa se spreminjajo odvisno od približevanja letu 2040.
* Zaradi sestave naložb podsklada je zelo verjetno, da bo vrednost enote premoženja podsklada v prihodnosti zelo nihala. Podsklad je namenjen dolgoročnim vlagateljem, ki bodo svoja sredstva vložili za daljše časovno obdobje.

IZBIRA SKLADA INFOND 2040 JE PRIMERNA ZARADI NASLEDNJIH ZNAČILNOSTI

Sava Infond 2016 - Vse pravice pridržane     Nazaj na vrh
Opozorilo vlagateljem    Uporaba piškotkov