Tečajnica vzajemni skladi | SAVA INFOND

Tečajnica na obračunski dan: 08.04.2021
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
15,22 €
0,63%
38,76%
44,21%
72,12%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
140,33%
Infond Dynamic
8,86 €
0,61%
41,00%
43,77%
84,96%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
88,22%
Delniški regijski
Infond Balkan
10,64 €
0,15%
18,36%
-0,94%
22,82%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-5,67%
Infond BRIC
29,62 €
0,87%
37,41%
22,57%
62,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
27,14%
Infond Europe
5,77 €
0,67%
34,11%
21,03%
42,59%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
39,21%
Infond Frontier
15,80 €
1,17%
57,07%
9,15%
31,78%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
Infond USA
30,33 €
0,56%
38,55%
62,86%
92,82%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
182,63%
Delniški sektorski
Infond Consumer
2,01 €
0,50%
33,30%
45,90%
53,57%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
85,92%
Infond Energy
9,98 €
-1,25%
30,35%
-16,07%
-7,57%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-30,05%
Infond Financials
5,85 €
0,02%
34,46%
10,33%
45,22%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
4,03%
Infond Life
36,61 €
0,43%
8,17%
38,84%
37,96%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
192,09%
Infond Technology
88,28 €
1,33%
51,39%
117,12%
232,10%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
463,81%
Delniški strategija
Infond Dividend
11,22 €
0,07%
36,60%
17,19%
50,65%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
45,13%
Infond Družbeno odgovorni
49,20 €
0,68%
42,73%
59,41%
86,04%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
150,14%
Infond Select
20,67 €
1,04%
43,23%
62,07%
98,48%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
135,87%
Infond Smart Quality
1,24 €
0,68%
42,60%
46,77%
70,27%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
65,05%
Mešani globalni
Infond Alfa
84,91 €
0,45%
22,60%
28,02%
47,18%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
52,67%
Infond Defensive
41,52 €
0,30%
12,20%
14,54%
32,40%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
27,50%
Infond Global Flex
12,28 €
0,48%
22,72%
22,69%
43,91%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
25,02%
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,89 €
0,08%
5,31%
3,20%
4,96%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
10,64%
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,55 €
0,03%
2,78%
0,23%
-0,14%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
13,49 €
0,47%
33,17%
41,76%
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.