Infond Zdravstvo, delniški podsklad | SAVA INFOND

VEP na dan 29.11.2022
45,48 EUR
  0,65%
SPREMEMBA VEP na dan  29.11.2022
1 leto 9,56%
3 leta 27,47%
5 letna 62,34%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Zdravstvo investira sredstva pretežno v delnice družb panoge zdravstvo, npr. delnice proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov, družb s področja biotehnologije in bioznanosti ter zdravstvenih storitev.
 • Infond Zdravstvo investira v delnice podjetij, katerih produkti podaljšujejo pričakovano življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja.
 • Infond Zdravstvo sestavljajo delnice podjetij zdravstvenega sektorja, kot so proizvajalci, distributerji, prodajalci zdravil ter medicinske opreme, biotehnološka podjetja, podjetja s področja znanosti o življenju ter zdravstvenih storitev.
 • Infond Zdravstvo v portfelj vključuje delnice podjetij, ki proizvajajo zdravila, ki sodijo med top 10 najbolj prodajanih zdravil na svetu.
 • V Infond Zdravstvu je več kot 60 različnih vrednostnih papirjev, med njimi najdemo delnice podjetij, kot so Johnson&Johnson, Pfizer, Novartis, Bayer, Moderna, ki sodijo v podsektor Farmacija in biotehnologija. V skladu je zastopan tudi podsektor Medicinske opreme (pametni senzorji za merjenje glukoze (Freestyle Libre podjetja Abbott), srčne črpalke, defibrilatorji in pacemakerji (Medtronic)).
 • Infond Zdravstvo nima geografskih omejitev, prav tako je sklad upravljan aktivno. Farmacija je sektor, ki je manj občutljiva za nihanja na borzi. V prihodnosti sektor obeta visoko potencialno rast.

Komu je namenjen?

 • Vsem, ki želijo del svojih prihrankov vložiti v specializirane sektorske naložbe za obdobje daljše od 5 let. Sklad se priporoča kot dodatek k obstoječim naložbam.
 • Vsem, ki želijo popestriti del svojega portfelja s sektorjem, ki ga podpira svetovni trend staranja prebivalstva in obeta visoko potencialno rast.
 • Vsem, ki so pripravljeni sprejeti zmerna do višja naložbena tveganja, da bi dosegli nadpovprečne pričakovane donose.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 9,56%
29.11.2020 - 29.11.2021 19,17%
29.11.2019 - 29.11.2020 -2,51%
29.11.2018 - 29.11.2019 10,98%
29.11.2017 - 29.11.2018 14,76%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorja zdravstva
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
39,21 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
LEI
950400HMN29NTS7V9H52
GIIN (FATCA)
JEQ640.00015.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,35% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Povezane novice in članki
Se optimizem vrača na trge?
22.11.2022
Glavno vprašanje vlagateljev je, kako dolg bo cikel zaostrovanja monetarne politike in kdaj bo preobrat.
Borzni trendi - november 2022
15.11.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Tudi obveznice niso več varno naložbeno zatočišče
15.11.2022
Je to, da so se vrednosti naložb v delnice zmanjšale precej manj kot kriptovalute, lahko tolažba?
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Zdravstvo 0% Delniški sklad Sektorski EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -0,95% /
3 meseci 2,16% /
6 mesecev 2,63% /
Tekoče leto 4,02% /
1 leto 9,56% /
3 leta 27,47% 8,43%
5 let 62,34% 10,18%
10 let 198,10% 11,54%
Od ustanovitve 263,24% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 9,56%
29.11.2020 - 29.11.2021 19,17%
29.11.2019 - 29.11.2020 -2,51%
29.11.2018 - 29.11.2019 10,98%
29.11.2017 - 29.11.2018 14,76%
Sklad je uvrščen v kategorijo 6 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

10 največjih naložb

Na dan 28.10.2022
NALOŽBA DELEŽ V %
UNITEDHEALTH 7,22%
JOHNSON&JOHNSON 4,80%
MERCK & CO 4,03%
ELI LILY & CO 4,01%
ROCHE HOLDING 3,24%
PFIZER 3,23%
ABBVIE 3,18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,79%
ASTRAZENECA 2,68%
BOSTON SCIENTIFIC 2,65%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
93,00%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
4,75%

Geografska struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
74,50%
Švica
 
 
 
 
 
5,69%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
3,48%
Japonska
 
 
 
 
 
2,78%
Danska
 
 
 
 
 
2,19%
Francija
 
 
 
 
 
2,05%
Nemčija
 
 
 
 
 
1,49%
Irska
 
 
 
 
 
0,94%
Nizozemska
 
 
 
 
 
0,88%
Ostalo
 
 
 
 
 
3,75%

Panožna struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Originatorji
 
 
 
 
 
39,69%
Medicinske storitve
 
 
 
 
 
18,09%
Medicinska oprema
 
 
 
 
 
15,59%
Biotehnologija
 
 
 
 
 
13,44%
Medicinska orodja&storitve
 
 
 
 
 
9,93%
Medicinska tehnologija
 
 
 
 
 
0,71%
Generiki
 
 
 
 
 
0,30%

Naložbena politika sklada

Infond Zdravstvo, delniški podsklad, investira sredstva pretežno v delnice in delniške ciljne sklade iz panoge zdravstvo ali panožnih skupin znotraj zdravstva, kakršne so proizvajalci, distributerji in prodajalci zdravil, medicinske opreme in pripomočkov, družbe s področja biotehnologije in bioznanosti ter zdravstvenih storitev. Podsklad nima geografske omejitve.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor zdravstva.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektor zdravstva.    
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWD0HC Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

Informacije o zgodovini sprememb
 • Podsklad je od ustanovitve posloval z imenom Infond Life, delniški podsklad.
 • 17. decembra 2012 je bil v podsklad pripojen Probanka Biotech – delniški.
 • 11. oktobra 2021 je bil preimenovan v Infond Zdravstvo. Naložbena politika se ni spremenila.
 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorja zdravstva
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
39,21 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
LEI
950400HMN29NTS7V9H52
GIIN (FATCA)
JEQ640.00015.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,35% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND ZDRAVSTVO, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
 
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost vplačanih sredstev
na dan obračuna vplačila
% od vrednosti
do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50%
od vključno 400.000,00 EUR 0,25%

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo. 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorja zdravstva
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
39,21 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
LEI
950400HMN29NTS7V9H52
GIIN (FATCA)
JEQ640.00015.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,35% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.