Dokumenti | Vzajemni skladi

PRILAGODITEV REZULTATOV
DOKUMENT TIP DATOTEKE
Mesečna poročila – marec 2017 - Infond 2040, Infond ALFA, Infond BETA, Infond BOND ... (pdf, 1.289,16 kb)
Zahteva za izplačilo ali prenos sredstev med podskladi - Infond 2040, Infond ALFA, Infond BETA, Infond BOND ... (pdf, 161,50 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - marec 2017 - Infond TECHNOLOGY (pdf, 280,77 kb)
Predstavitev skladov v upravljanju KBM Infond - Infond 2040, Infond ALFA, Infond BETA, Infond BOND ... (pdf, 3.507,34 kb)
Letno poročilo Infond PBGS 2016 - Infond PBGS (pdf, 2.332,00 kb)
Letno poročilo Krovni sklad Perspektiva 2016 - Perspektiva: EMERGINGSTOX, Perspektiva: EURASIA ... (pdf, 3.349,63 kb)
Letno poročilo Krovni sklad Infond 2016 - Infond 2040, Infond ALFA, Infond BETA, Infond BOND ... (pdf, 5.826,02 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Infond 2040 (pdf, 165,14 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Infond PANAMERICA (pdf, 283,39 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Perspektiva: EMERGINGSTOX (pdf, 259,17 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE (pdf, 258,10 kb)
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Infond PBGS – februar 2017 - Infond PBGS (pdf, 523,61 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Infond DYNAMIC (pdf, 285,38 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Infond FRONTIER (pdf, 274,60 kb)
Ključni podatki za vlagatelje - februar 2017 - Infond KREKOV GLOBALNI (pdf, 276,54 kb)
Prikaži več
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.