Izpostavljeni skladi | SAVA INFOND

Infond Alfa,
mešani podsklad
Infond Alfa je mešani uravnoteženi globalni podsklad z mešano strukturo delniških in obvezniških naložb. Idealen podsklad za vsakogar, ki se ne želi obremenjevati s stanjem na kapitalskih trgih.
Infond Dynamic,
delniški podsklad
Infond Dynamic nalaga sredstva v delnice podjetij iz razvitih in razvijajočih se trgov. Primeren za vlagatelje, ki želijo dostop do delniških trgov sveta z naložbo v en sklad.
Infond Beta,
delniški podsklad razvitih trgov
Infond Beta investira pretežni del sredstev v delnice globalnih korporacij z industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
Za donose s čisto vestjo - prvi slovenski sklad, ki postavlja pri izboru delnic na prvo mesto etične oz. družbeno odgovorne kriterije.
Infond Technology,
delniški podsklad
Infond Technology investira sredstva v delnice podjetij sektorja informacijske tehnologije. Produkti in storitve informacijske tehnologije so tako vpleteni v vsakdanjik, da življenja brez njih ne bi več prepoznali.
Pregled vseh skladov,
v upravljanju KBM Infond
Za varčevanje je sicer zmeraj na voljo veliko možnosti, vendar zgodovinski podatki kažejo, da so za dolgoročne naložbe skladi najbolj perspektiven izbor! Preglejte izbor vseh skladov, ki so v upravljanju KBM Infond.
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.