Kateri sklad izbrati? | Vzajemni skladi

PROFIL VLAGATELJA - PRESOJA PRIMERNOSTI

STAROST VLAGATELJA*
do 25 let
25 - 45 let
45 - 60 let
nad 60 let

1. ZNANJE IN IZKUŠNJE VLAGATELJA

1a. Kakšno je vaše poznavanje naložb v vrednostne papirje?*
Poznam:
depozite / denarne sklade
obveznice / obvezniške sklade
delnice / delniške sklade
alternativne naložbe
Ne poznam
1b. Imate izkušnje z naložbami v vrednostne papirje?*
Imam / 1 - 3 leta
Imam, več kot 3 leta
Nimam izkušenj
1c. Katere posle z vrednostnimi papirji ste že opravljali?*
Nikoli Občasno Pogosto
depozite / denarne sklade
obveznice / obvezniške sklade
delnice / delniške sklade
alternativne naložbe

2. FINANČNO STANJE IN ZMOŽNOSTI

2a. Kakšno je vaše razpoložljivo finančno stanje? (depoziti, obveznice, delnice, vzajemni skladi, ostale naložbe...)*
pod 5.000 EUR
5.000 - 25.000 EUR
nad 25.000 EUR
2b. Kolikšen je vaš razpoložljiv mesečni znesek, namenjen varčevanju?*
pod 100 EUR
100 - 250 EUR
250 - 500 EUR
nad 500 EUR

3. NALOŽBENI CILJI

3a. Predvideno obdobje naložbe?*
do 3 leta
3 - 5 let
nad 5 let
3b. Kolikšen povprečni letni donos pričakujete?*
0 - 3%
3 - 6%
6 - 10%
več kot 10%
3c. V katero kategorijo glede tveganosti naložbe želite investirati?*
KATEGORIJA
NALOŽBENI CILJ
TVEGANJA
TIP SKLADOV
KATEGORIJA
1
NALOŽBENI CILJ
 • stalna rast premoženja,
 • znana pričakovana donosnost,
 • nizka donosnost
TVEGANJA
 • kratkotrajna zmerna nihanja tečajev,
 • srednje - dolgoročno ni izgube premoženja
TIP SKLADOV
 • denarni skladi
KATEGORIJA
2
NALOŽBENI CILJ
 • višje pričakovane obrestne mere,
 • zmerne možnosti kapitalskih dobičkov
TVEGANJA
 • obrestna in tečajna tveganja,
 • nizka bonitetna tveganja
TIP SKLADOV
 • obvezniški skladi
KATEGORIJA
3
NALOŽBENI CILJ
 • pričakovani donosi so višji od povprečnih obrestnih mer,
 • donos izhaja iz delniških in obvezniških naložb
TVEGANJA
 • tveganja nihanja delniških tečajev,
 • visoka bonitetna tveganja
TIP SKLADOV
 • obvezniški skladi,
 • globalni delniški skladi
 • skladi ciljnega datuma
KATEGORIJA
4
NALOŽBENI CILJ
 • pričakovani donosi so višji od povprečnih donosov na delniških trgih,
 • donos izhaja iz delniških trgov
TVEGANJA
 • nadpovprečna tveganja nihanj delniških tečajev,
 • visoka bonitetna tveganja
TIP SKLADOV
 • geografski in sektorski skladi,
 • skladi držav v razvoju
 • skladi ciljnega datuma
Oceni profil

OCENA PROFILA VLAGATELJA

Za oceno profila vlagatelja morate izpolniti vsa obvezna polja.
Glede na zgoraj navedene podatke ocenjujemo, da so za vas primerni:
denarni skladi
obvezniški skladi
obvezniški skladi, globalni delniški skladi, skladi ciljnega datuma
geografski in sektorski skladi, skladi držav v razvoju, skladi ciljnega datuma
in vse manj tvegane naložbe.
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.