Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | SAVA INFOND

VEP na dan 21.01.2022
14,23 EUR
  -1,36%
SPREMEMBA VEP na dan  21.01.2022
1 leto 12,08%
3 leta 44,43%
5 letna 42,44%
Sklad je začel s poslovanjem 09.01.2017
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Naložbeni cilj 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.
 • Brez vstopnih stroškov.
 • Brez izstopnih stroškov (v obdobju treh let po vplačilu).
 • Zelo ugodna, postopno padajoča upravljavska provizija.
 • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (od 50 EUR dalje).
 • Vaš denar lahko izplačate kadarkoli želite! Brez vezave sredstev.
 • Sami določite, kako pogosto, kolikšen znesek in na kakšen način varčujete.
 • Enostavno in priročno. Izberete in vplačate v sklad. Ostalo naredimo mi s prilagajanjem sredstev sklada do ciljnega datuma 2040.
Minimalno vplačilo v podsklad je 50,00 evrov.Do 11. oktobra 2021 je sklad posloval z imenom Infond 2040, podsklad ciljnega datuma. S preimenovanjem se naložbena politika ni spremenila. 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.01.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.01.2021 - 21.01.2022 12,08%
21.01.2020 - 21.01.2021 6,15%
21.01.2019 - 21.01.2020 21,40%
21.01.2018 - 21.01.2019 -4,27%
21.01.2017 - 21.01.2018 3,01%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
2,46 mio EUR (na dan 31.12.2021)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,14% (za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Povezane novice in članki
FED nima veliko izbire
19.01.2022
Vprašanje seveda je, kje je tista meja pri obrestnih merah, ki bi pomenila težave za delniške trge.
Borzni trendi - januar 2022
17.01.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu.
Rešitev so genialne inovacije
12.01.2022
Za ozdravitev planeta bo potrebna največja mobilizacija kapitala in virov v zgodovini človeštva
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Naložbeni cilj 2040 0% Sklad ciljnega datuma Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.01.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -2,73% /
3 meseci -1,10% /
6 mesecev 2,01% /
Tekoče leto -4,48% /
1 leto 12,08% /
3 leta 44,43% 13,04%
5 let 42,44% 7,33%
10 let / /
Od ustanovitve 42,27% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.01.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.01.2021 - 21.01.2022 12,08%
21.01.2020 - 21.01.2021 6,15%
21.01.2019 - 21.01.2020 21,40%
21.01.2018 - 21.01.2019 -4,27%
21.01.2017 - 21.01.2018 3,01%

10 največjih naložb

Na dan 31.12.2021
NALOŽBA DELEŽ V %
APPLE 3,57%
MICROSOFT 3,50%
ALPHABET 2,08%
APPLIED MATERIALS 2,00%
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 1,97%
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND 1,95%
SALESFORCE.COM 1,91%
ROCHE HOLDING 1,76%
AMAZON 1,67%
SERVICENOW 1,63%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.12.2021
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
77,79%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
13,64%

Geografska struktura

Na dan 31.12.2021
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
46,71%
Japonska
 
 
 
 
 
5,81%
Francija
 
 
 
 
 
4,93%
Nemčija
 
 
 
 
 
4,06%
Kitajska
 
 
 
 
 
3,61%
Švica
 
 
 
 
 
3,32%
Nizozemska
 
 
 
 
 
1,83%
Tajvan
 
 
 
 
 
1,42%
Kanada
 
 
 
 
 
1,17%
Ostalo
 
 
 
 
 
18,57%

Panožna struktura

Na dan 31.12.2021
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
19,05%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
12,05%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
10,23%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
9,14%
Industrija
 
 
 
 
 
8,40%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
6,74%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
5,45%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
3,35%
Energetika
 
 
 
 
 
2,81%
Ostalo
 
 
 
 
 
14,21%

Naložbena politika sklada

Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma, investira sredstva v delnice, ciljne sklade, obveznice in druge oblike olastninjenega dolga brez panožne omejitve iz vsega sveta, instrumente denarnega trga, denarne depozite, denar in denarne ustreznike.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Naložbena strategija sklada je prilagajanje strukture naložb sklada v obdobju poslovanja sklada.
 • Sklad je opredeljen je opredeljen kot sklad ciljnega datuma 2040, pri čemer bo družba skozi obdobje poslovanja sklada prilagajala delež posamezne vrste naložb v strukturi naložb in sicer od pretežno delniških naložb ob ustanovitvi do pretežno obvezniških in drugih manj tveganih naložb na oz. po ciljnem datumu. Po letu 2040 se naložbena politika sklada bistveno ne spreminja.
 • Sklad sredstva nalaga globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.    
 • Sredstva so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno, in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice. Povprečna dospelost obveznic bo med 1 in 25 let. Delež tujih obveznic  z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30 % sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • Sredstva sklada so aktivno upravljana.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, katerih časovni naložbeni cilj je okoli leta 2040 ali kasneje. Vlagatelji seveda niso zavezani ohraniti sredstev v skladu do leta 2040, sredstva lahko kadarkoli dvignejo. Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti uravnoteženo naložbeno tveganje. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
2,46 mio EUR (na dan 31.12.2021)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,14% (za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Vstopni stroški od vplačane vrednosti investicijskih kuponov v podsklad se ne obračunavajo (0% vstopni stroški na vplačana sredstva). 
Pri izplačilu sredstev po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad se izstopni stroški ne obračunajo.
Pri izstopu iz podsklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo 3 % izstopni stroški. 
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.

Upravljavska provizija:
 

Odstotek provizije od povprečne
letne čiste vrednosti sredstev podsklada

obdobje
1,75 % do vključno leta 2023
1,50 % od 2024 do vključno 2027
1,25 % od 2028 do vključno 2031
1,00 % od 2032 do vključno 2035
0,75 % od 2036 do vključno 2039
0,50 % od 2040 naprej
 
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada se po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad vstopni stroški ne obračunajo.
Pri prenosu sredstev v drug podsklad krovnega sklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo izstopni stroški 3 %. 
  
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
podsklad ciljnega datuma
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.01.2017
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
2,46 mio EUR (na dan 31.12.2021)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6547 115
ISIN
SI 0021401672
LEI
950400D3UA4UK5TPFF37
GIIN (FATCA)
JEQ640.00028.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
0,00 %
MAX IZSTOPNI STROŠKI
3,00 %
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,14% (za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.