Krovni skladi | SAVA INFOND

Krovni sklad je vzajemni sklad s podskladi različnih naložbenih politik

 
Vlagateljem omogoča prenose sredstev med podskladi posameznega krovnega sklada praviloma brez stroškov in brez takojšnje davčne obveznosti za ustvarjen kapitalski donos.

Sava Infond upravlja Krovni sklad Infond z 19 podskladi različnih naložbenih politik.

 
Krovni sklad Infond
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Evropa, delniški podsklad
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
Infond Kitajska, delniški podsklad
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
Infond ZDA, delniški podsklad
Infond Zdravstvo, delniški podsklad

  
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.