Postopki pristopa | SAVA INFOND

K varčevanju lahko pristopite na različne načine!

 
Pristopna izjava je temelj za začetek varčevanja v skladih. Z odprtjem pristopne izjave pridobite potrebne podatke za sklic, na osnovi katerega v družbi za upravljanje vemo, da gre za vaše vplačilo v sklad.

Če se boste zglasili osebno na vam najbližjem vpisnem mestu, prinesite s seboj:
  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)
  • kartico vašega bančnega računa in
  • vašo davčno številko.
Z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave, vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja skladov, ki jih upravlja Sava Infond. Pred podpisom pristopne izjave pooblaščena oseba na vpisnem mestu opravi identifikacijo vlagatelja in mu v izpolnitev in podpis izroči obrazec Profil vlagatelja ter Izjavo o tveganju. Ob podpisu pristopne izjave pooblaščena oseba vlagatelju brezplačno izroči Ključne podatke za vlagatelje, na zahtevo vlagatelja pa tudi prospekt izbranih skladov in zadnje revidirano letno in polletno poročilo - vsi ti dokumenti so sicer na voljo tudi na tej spletni strani v poglavju Dokumenti vsakega sklada.

Vlagateljem, ki prvič pristopajo k skladu, je na voljo tudi videoidentifikacija. Tako vse uredimo na daljavo, prek spleta in elektronske pošte.

Za pristop preko spletne aplikacije SavaNet se je treba registrirati za uporabo spletne in mobilne aplikacije, za uporabo katere potrebujete elektronski naslov in pametni telefon. Postopki potrjevanja so izvedeni prek dvostopenjske identifikacije, potrjevanje zahtev pa s šifro, ki jo prejmete prek SMS.

Če boste naročili pristopno izjavo, se vam bomo javili in dorekli vam optimalen način pristopa k skladu.  
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.