Postopki pristopa | SAVA INFOND

K varčevanju lahko pristopite na različne načine!

 
Pristopna izjava je temelj za začetek varčevanja v skladih. Z odprtjem pristopne izjave pridobite potrebne podatke za sklic, na osnovi katerega v družbi za upravljanje vemo, da gre za vaše vplačilo v sklad.

Če se boste zglasili osebno na vam najbližjem vpisnem mestu, prinesite s seboj:
  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)
  • kartico vašega bančnega računa in
  • vašo davčno številko.
Z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave, vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja skladov, ki jih upravlja Sava Infond. Pred podpisom pristopne izjave pooblaščena oseba na vpisnem mestu opravi identifikacijo vlagatelja in mu v izpolnitev in podpis izroči obrazec Profil vlagatelja ter Izjavo o tveganju. Ob podpisu pristopne izjave pooblaščena oseba vlagatelju brezplačno izroči Ključne podatke za vlagatelje, na zahtevo vlagatelja pa tudi prospekt izbranih skladov in zadnje revidirano letno in polletno poročilo - vsi ti dokumenti so sicer na voljo tudi na tej spletni strani v poglavju Dokumenti vsakega sklada.

Vlagateljem, ki prvič pristopajo k skladu, je na voljo tudi videoidentifikacija. Tako vse uredimo na daljavo, prek spleta in elektronske pošte.

Za pristop preko spletne aplikacije Infond@Net potrebujete digitalni certifikat. Brezplačno ga lahko dobite na vaši upravni enoti, uporabljate pa ga lahko tudi za vse ostalo elektronsko poslovanje, na primer za e-davke. Prvo vplačilo v sklade, odprte prek Infond@Net, mora biti obvezno iz osebnega transakcijskega računa vlagatelja.

Če boste naročili pristopno izjavo, se vam bomo javili in dorekli vam optimalen način pristopa k skladu.  
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.