NOVO: Vse uredite od doma | SAVA INFOND

Sava Infond, d.o.o.
Datum objave
Dne  07.07.2020

Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih

 
Postopek video identifikacije je namenjen preverjanju in potrditvi identitete osebe v postopku prvega pristopa k skladom.
 

Kaj potrebujete in kako poteka

Za začetek pokličete na Savo Infond, 080 22 42 ali 02 229 74 40. Za vas smo vsak delovni dan na voljo od 8. do 16. ure.
 • Vsaka odločitev za varčevanje v vzajemnih skladih se začne s pogovorom z licenciranim skrbnikom, ki vas informira o značilnosti skladov in varčevanja v njih, z njim dorečete svoj naložbeni cilj, osebno nagnjenost k tveganju, seznani vas s skladi, ki so glede na vaše značilnosti primerni za vas, skratka vse potrebno, da se boste naložb v sklade lotili z ustreznim znanjem.
 • Ko boste dorekli vse potrebno se bo začel postopek sklenitve pogodbe o investiranju. Naše skrbnice strank vas bodo informirale o vsem, kar potrebujete in kako bo postopek potekal. Video identifikacijo je mogoče izvajati prek ustrezno opremljenega računalnika, pametnega telefona ali tablice.
 • Med postopkom video identifikacije bo naša skrbnica strank pridobila in preverila:
  • ­    podatke na vašem osebnem dokumentu,
  • ­    vrsto, številko, datum izdaje, datum veljavnosti in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta,
  • ­    obstoj zaščitnih elementov osebnega dokumenta,
  • ­    morebiten vpliv tretjih oseb na vašo voljo…
Naredila bo posnetke zaslona z vašo podobo, zajela posnetek vašega uradnega osebnega dokumenta, postopek pa se bo zvočno posnel. Zajete podatke in rezultat identifikacije bomo uporabili za namen preverjanja in ugotavljanja identitete pri sklepanju pristopa k Infond vzajemnim skladom, zbrani in obdelovani pa bodo v skladu z veljavno zakonodajo.
Vse informacije o uporabi videoidentifikacije Save Infond so zajete v dokumentu Splošna pravila uporabe storitve videoidentifikacije Sava Infond, d.o.o.
 • Na osnovi ustrezne identifikacije vam bodo skrbnice pripravile dokumentacijo za pristop, ki vam jo bodo posredovale bodisi po elektronski bodisi po običajni pošti, vi pa boste podpisane vrnili.
Postopek video identifikacije Save Infond je uveljavljen in popolnoma varen postopek, kar zagotavlja varen videoprenos s šifriranjem celotne komunikacijske poti, ki ga že uporabljajo mnoge finančne institucije v Sloveniji.
 

Z digitalnim certifikatom lahko vse urejate sami

Že več kot desetletje ima Sava Infond spletno aplikacijo za spremljanje in poslovanje s skladi - Infond@Net. Vlagateljem je na voljo v dveh različicah - vpogledni različici z uporabniškim imenom in geslom ter Infond@Net z digitalnim certifikatom, s katerim lahko sami pripravljati in podpisujete vse dokumente za pristop k skladom, zahteve za prenose, izplačila, pa tudi zaženete spremembo osebnih podatkov.

Infond@Net začnete uporabljati z registracijo - zelen napis je na obeh vstopnih maskah.

  

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Z video identifikacijo je mogoče urediti pristop k vsem Infond skladom

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Rast in napredek sta močnejša kot občasno nazadovanje
28.10.2020
Preobremenjeni s slabimi novicami ne opazimo pozitivnih
Polovični vstopni stroški do konca novembra
15.09.2020
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
NOVO: Vse uredite od doma
07.07.2020
Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.