Začetek varčevanja v skladih | SAVA INFOND

Izbira primernega vzajemnega sklada je odvisna od značilnosti posameznega vlagatelja, vaših finančnih ciljev in potreb, nagnjenosti k tveganju ter predvidenega obdobja varčevanja

 
Primeren vzajemni sklad ali zbir vzajemnih skladov vlagatelji izberejo na podlagi:
  • potreb in finančnih ciljev, ki jih s svojo naložbo želite doseči,
  • predvidenega obdobja varčevanja,
  • vašega osebnega odnosa do tveganja.
Izbira vzajemnega sklada je torej odvisna od tega, kakšen tip vlagatelja ste. Pri tem si lahko pomagate s pomočjo vprašalnika Profil vlagatelja - presoja primernosti naložbe, ki vam bo na podlagi vaših odgovorov povedal, kateri vzajemni sklad ali kombinacija skladov je za vas primerna. Vprašalnik lahko izpolnite tudi s pomočjo finančnega svetovalca na naših vpisnih mestih

Sava Infond upravlja širok nabor vzajemnih skladov, ki se razlikujejo glede na naložbeno politiko. Ponujamo vam delniške sklade, obvezniške sklade, mešane sklade, sklad denarnega trga in sklad ciljnega datuma, ki se razlikujejo glede na tveganje in pričakovano donosnost.
  • Delniški vzajemni skladi imajo več delniških naložb in so priporočljivi za tiste, ki jim je najpomembnejši donos in jih nihanja vrednosti premoženja ne motijo.
  • Obvezniški skladi so primerni za vlagatelje, ki jim je bolj pomembna stabilna in umirjena rast premoženja, brez večjih nihanj.
  • Z naložbo v mešane sklade se doseže kombinacijo delnic in obveznic, zato so ti skladi priporočljivi za vlagatelje, ki ne želijo prevelikih nihanj vrednosti premoženja.
  • Sklad ciljnega datuma se upravlja tako, da iz pretežno delniškega postaja mešani in ob koncu pretežno obvezniški sklad v času ciljnega datuma. Tako je optimalen za vlagatelje, ki načrtujejo zaključek naložbe približno v času okoli ciljnega datuma.
Pri odločitvi o izbiri primernega sklada velja razmišljati tudi na način sestavljanja osnovnih (globalnih skladov brez panožnih omejitev) in dopolnilnih skladov (regijsko ali panožno specializiranih).
 
  1. Za večino dolgoročnih vlagateljev je smiselno, da jedro naložbe sestavljajo osnovni skladi z globalno razporeditvijo naložb (bodisi mešani bodisi delniški, odvisno od osebne nagnjenosti k tveganju).
 
Delniški Mešani
Infond Dynamic Infond Alfa
Infond Dividend Infond Defensive
Infond Beta Infond Global Flex
Infond Družbeno odgovorni  
Infond Select  
Infond Smart Quality  
 
  1. Osnovne sklade dopolnjujejo specializirani skladi.
 
Infond BRIC
Infond Consumer
Infond Energy
Infond Frontier
Infond Life
Infond USA
Infond Europe
Infond Balkan
Infond Financials
Infond Technology
 
  1. Delež nizkotveganih skladov se oblikuje glede na starost, izkušnje, ročnost naložbe - vsekakor pa jih je dobro imeti določen delež, saj stabilizirajo gibanje portfelja.
 
Infond Bond - Euro
Infond ShortTerm Bond – Euro

4. Sklad ciljnega datuma je primeren za vlagatelje, ki načrtujejo zaključiti naložbo približno v času ciljnega datuma.
 
Infond 2040


Z dobro razporeditvijo naložb boste ustvarili portfelj, v katerem boste lahko kadarkoli, ko boste potrebovali denar, unovčili za vas najprimernejši del naložbe.

Priporočamo vam, da se o možnosti varčevanja v skladih, ki jih upravlja Sava Infond, posvetujete na enem od vpisnih mest, ali pokličete na brezplačno številko 080 22 42
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.