Infond Dynamic, delniški podsklad | SAVA INFOND

VEP na dan 28.10.2020
7,12 EUR
  -2,38%
SPREMEMBA VEP na dan  28.10.2020
1 leto -0,55%
3 leta 12,46%
5 letna 36,08%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Dynamic nalaga sredstva v delnice podjetij iz razvitih in razvijajočih se trgov. Primeren za vlagatelje, ki želijo dostop do delniških trgov sveta z naložbo v en sklad.
 • sklad z globalno naložbeno politiko omogoča upravljavcem fleksibilno upravljanje.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Amazon, BNP Paribas, ING Groep,…


25. novembra 2017 je bil Infond Delniški, delniški podsklad, pripojen k Infond Dynamic, delniški podsklad. Menjalno razmerje 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 28.10.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V %
28.10.2019 - 28.10.2020 -0,55%
28.10.2018 - 28.10.2019 16,50%
28.10.2017 - 28.10.2018 -0,87%
28.10.2016 - 28.10.2017 18,79%
28.10.2015 - 28.10.2016 1,56%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
10.10.2008
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
30,85 mio EUR (na dan 30.09.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 466
ISIN
SI 0021401136
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,37% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Povezane novice in članki
Rast in napredek sta močnejša kot občasno nazadovanje
28.10.2020
Preobremenjeni s slabimi novicami ne opazimo pozitivnih
Covid-19 ni le beseda in številka, je veliko več
22.10.2020
MDS spodbuja naložbe v zdravstvo, infrastrukturo, digitalizacijo in zelene tehnologije.
Borzni trendi - oktober 2020
15.10.2020
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Najbolj iskani skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Dynamic 0% Delniški sklad Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 28.10.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -1,47% /
3 meseci 0,39% /
6 mesecev 9,04% /
Tekoče leto -4,89% /
1 leto -0,55% /
3 leta 12,46% 3,99%
5 let 36,08% 6,35%
10 let 52,81% 4,33%
Od ustanovitve 48,18% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 28.10.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V %
28.10.2019 - 28.10.2020 -0,55%
28.10.2018 - 28.10.2019 16,50%
28.10.2017 - 28.10.2018 -0,87%
28.10.2016 - 28.10.2017 18,79%
28.10.2015 - 28.10.2016 1,56%

10 največjih naložb

Na dan 30.09.2020
NALOŽBA DELEŽ V %
ALIBABA 3,66%
MICROSOFT 3,29%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 3,17%
AMAZON 2,61%
APPLE 2,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,36%
TENCENT HOLDINGS 2,25%
ALPHABET 2,17%
PAYPAL 1,91%
ISHARES MSCI JAPAN 1,88%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 30.09.2020
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
90,96%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
7,97%

Geografska struktura

Na dan 30.09.2020
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
43,33%
Kitajska
 
 
 
 
 
9,80%
Japonska
 
 
 
 
 
6,51%
Nemčija
 
 
 
 
 
5,62%
Francija
 
 
 
 
 
5,40%
Švica
 
 
 
 
 
3,32%
Tajvan
 
 
 
 
 
3,23%
Nizozemska
 
 
 
 
 
2,40%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
2,11%
Ostalo
 
 
 
 
 
17,21%

Panožna struktura

Na dan 30.09.2020
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
19,15%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
14,08%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
12,16%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
10,41%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
9,36%
Industrija
 
 
 
 
 
8,03%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
6,99%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
4,45%
Javna oskrba
 
 
 
 
 
3,39%
Ostalo
 
 
 
 
 
10,91%

Naložbena politika sklada

Infond Dynamic, delniški podsklad, investira najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in delniške ciljne sklade, pri čemer ima najmanj 20 % sredstev v vrednostnih papirjih v državah v razvoju. Naložbe so globalno razpršene v vrednostne papirje brez globalne in panožne omejitve.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad.
 • Najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah, pri čemer ima najmanj 20 % sredstev v državah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo, podregijo ali regijo, naložbe v posamično regijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.    
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro naložb vlagatelja z nagnjenostjo k tveganju za delniške podsklade, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot petindvajset let. Skladi, ki jih upravlja Sava Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, pa tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2019 je bilo kar šest upravljavcev med najboljšimi sedemnajstimi v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
10.10.2008
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
30,85 mio EUR (na dan 30.09.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 466
ISIN
SI 0021401136
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,37% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
10.10.2008
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
30,85 mio EUR (na dan 30.09.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 466
ISIN
SI 0021401136
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,37% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.