Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

VEP na dan 20.06.2024
60,84 EUR
  -0,17%
SPREMEMBA VEP na dan  20.06.2024
1 leto 17,79%
3 leta 23,46%
5 letna 73,53%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
MANJŠE TVEGANJE VEČJE TVEGANJE

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Družbeno odgovorni je prvi slovenski vzajemni sklad, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto trajnostni razvoj in družbeno odgovorno poslovanje podjetij.


Posluje v skladu z 8. členom Uredbe EU o razkritjih povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev, kar pomeni, da z naložbami spodbuja okoljske in socialne značilnosti.

 • Infond Družbeno odgovorni investira v delnice podjetij, ki so z vidika trajnostnih (ESG) dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene za manj tvegana.
 • Sklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja. To so kontroverzna orožja, proizvodnja strelnega orožja, vojaška industrija, fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje, nafta iz skrilavcev), alkohol, tobak, palmovo olje, igre na srečo, jedrska energija in zabavna industrija za odrasle.
 • Sklad investira v družbe, ki sledijo načelom globalnega dogovora Združenih narodov (UN Global Compact).
 • Infond Družbeno odgovorni je aktivno upravljani sklad, ki vlaga na svetovne razvite trge.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 20.06.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
20.06.2023 - 20.06.2024 17,79%
20.06.2022 - 20.06.2023 14,72%
20.06.2021 - 20.06.2022 -8,64%
20.06.2020 - 20.06.2021 25,83%
20.06.2019 - 20.06.2020 11,27%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
24,51 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,38% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Povezane novice in članki
Bikovski trg delnic še kar vztraja
20.06.2024
Aktualni bikovski trg lahko primerjamo z mladeničem v poznih dvajsetih letih, ki naravnost prekipeva od zdravja
Borzni trendi - junij 2024
13.06.2024
Pregled dogajanja na borzah doma in v tujini v preteklem mesecu
Prijavite se na spletni seminar
13.06.2024
Tokratna tema je, kako vlagati v času največjega inovacijskega vala v zgodovini, povezanega z umetno inteligenco
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Družbeno odgovorni 0% Delniški sklad Strategija - globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 20.06.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 2,69% /
3 meseci 4,20% /
6 mesecev 13,77% /
Tekoče leto 12,49% /
1 leto 17,79% /
3 leta 23,46% 7,28%
5 let 73,53% 11,65%
10 let 155,28% 9,83%
Od ustanovitve 191,61% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 20.06.2024
OBDOBJE SPREMEMBA V %
20.06.2023 - 20.06.2024 17,79%
20.06.2022 - 20.06.2023 14,72%
20.06.2021 - 20.06.2022 -8,64%
20.06.2020 - 20.06.2021 25,83%
20.06.2019 - 20.06.2020 11,27%
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 4 od 7, kar je srednji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

10 največjih naložb

Na dan 31.05.2024
NALOŽBA DELEŽ V %
LAM RESEARCH 3,51%
KLA - TENCOR 3,14%
DBS GROUP HOLDINGS 3,04%
BOOKING HOLDINGS 2,98%
ABB 2,87%
MICROSOFT 2,81%
INTESA SANPAOLO 2,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,73%
ZOETIS 2,68%
ELEVANCE HEALTH 2,63%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
93,47%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
0,73%

Geografska struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
57,23%
Švica
 
 
 
 
 
8,08%
Nizozemska
 
 
 
 
 
5,75%
Kanada
 
 
 
 
 
5,13%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
3,34%
Singapur
 
 
 
 
 
3,04%
Italija
 
 
 
 
 
2,80%
Tajvan
 
 
 
 
 
2,73%
Francija
 
 
 
 
 
2,51%
Ostalo
 
 
 
 
 
3,59%

Panožna struktura

Na dan 31.05.2024
NAZIV DELEŽ V %  
Finančne storitve
 
 
 
 
 
24,94%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
24,73%
Industrija
 
 
 
 
 
15,30%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
13,09%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
5,04%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
3,80%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
3,47%
Javna oskrba
 
 
 
 
 
2,16%
Nepremičninsko področje
 
 
 
 
 
0,94%
Ostalo
 
 
 
 
 
0,73%

Naložbena politika sklada

Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežni del sredstev v delnice in delniške ciljne sklade. Sklad investira sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega poslovanja. Podsklad nima geografske in panožne omejitve.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti v skladu z 8. členom SFDR. Najmanj 80 % sredstev predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, kar bo dosegal z izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene kot manj tegane, in z izključitvami.
 • Sklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja. To so:
 • kontroverzna orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja),
 • fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje),
 • proizvodnja strelnega orožja,
 • vojaška industrija,
 • alkohol,
 • tobak,
 • palmovo olje,
 • igre na srečo,
 • jedrska energija in
 • zabavna industrija za odrasle.
 • Pri oceni trajnostnosti sklad upošteva tudi prakso dobrega upravljanja. Ne bo nalagal v naložbe s slabo prakso upravljanja. Eden izmed elementov analize je zahteva, da podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWO Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

Informacije o zgodovini sprememb
 • 15. oktobra 2011 je Sava Infond prevzela upravljanje tedaj Krekov Klas družbeno odgovorni, delniški podsklad
 • 17. decembra 2012 je bil preimenovan v Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, in vključen v Krovni sklad Infond.
 • 11. oktobra 2021 se je naložbena politika sklada spremenila tako, da najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, pri čemer je pretežni del naložb takšnih, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane.
 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
24,51 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,38% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
 
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost vplačanih sredstev
na dan obračuna vplačila
% od vrednosti
do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50%
od vključno 400.000,00 EUR 0,25%

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu, iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji, navedenimi v tem sklepu.

Dodatne posebnosti

 • Vlagatelju, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR sredstev), se tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktne obremenitve upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom družbe preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR). V tem primeru se lahko višina vstopnih stroškov varčevalnega načrta preko drugih vpisnih mest (pogodbenih tržnikov skladov) razlikuje od višine navedenih vstopnih stroškov po pogojih varčevalnega načrta. Pri vplačilih preko pogodbenih vpisnih mest so lahko vstopni stroški nižji od navedenih stroškov varčevalnega načrta po pogojih družbe Sava Infond.
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila v skladu s pogoji za posamezna vplačila. V navedenem primeru se znižana provizija upošteva samo za eno vplačilo v mesecu na sklic direktne obremenitve v višini sklenjene direktne bremenitve.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški sklada. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Družba lahko dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga finančna podjetja in institucionalne vlagatelje.

Vstopni in izstopni stroški se lahko dodatno znižajo ali v celoti oprostijo tudi v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali s ciljem nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev ter v drugih primerih, navedenih v posebnem sklepu, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
24,51 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,38% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, dosega okoljske in socialne značilnosti z:
 • izključitvami,
 • izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane,
 • upoštevanjem prakse dobrega upravljanja,
 • sledenjem načelom globalnega dogovora Združenih narodov.
Metodologija za doseganje trajnostnostih značilnosti za Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov.
 

Mesečno trajnostno poročilo Infond Družbeno odgovorni na dan 31. 05. 2024


* Družba oceni trajnostnostno tveganje (z vidika ESG dejavnikov) posamezne naložbe s pomočjo ocene s strani ponudnika Vigeo Eiris (Moody's), ki je eden izmed vodilnih ponudnikov storitev s področja trajnostnosti. Sama ESG ocena pove, kako dobro podjetje obvladuje trajnostnostna tveganja. Višja, kot je ocena, boljše je ocenjeno podjetje. Ocene gredo od podjetij, ki zelo slabo obvladujejo tveganja (ocena pod 29) do podjetij, ki zelo dobro obvladujejo tveganja (ocena nad 60). V skladu s tem, podsklad ne bo nalagal v podjetja, ki imajo ESG oceno s strani Vigeo Eiris med 0 in 29. Gre za podjetja, ki imajo zaznano šibko obvladovanje ESG tveganj. Delež naložb, ki imajo podano ESG oceno s strani V.E. mora znašati najmanj 80 %.
**CG (Corporate governance) ocena, ali ima potencialna naložba slabo prakso upravljanja, se presoja na podlagi ocene korporativnega upravljanja s strani družbe Vigeo Eiris. Ocena korporativnega upravljanja je del skupne ESG ocene (Corporate Sustainability Rating).Infond Družbeno odgovorni ne bo nalagal v podjetja, ki imajo šibko (nizko) raven korporativnega upravljanja – slaba praksa upravljanja. To po metodologiji Vigeo Eiris predstavljajo podjetja, ki imajo oceno med 0 in 29. Delež naložb, ki imajo podano oceno korporativnega upravljanja s strani V.E. mora znašati najmanj 80 %.

 

Metodologija in viri podatkov z razlagami

Podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, posluje v skladu z Metodologijo za doseganje trajnostnostnih značilnosti.
 

Izjava o škodljivih vplivih

Podsklad upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti, ki so podrobneje razkriti v Izjavi o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti za sklad Infond Družbeno odgovorni.
 

Spletna razkritja za Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in se šteje za produkt v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2019/2088. V skladu z Uredbo (EU) 2019/2088 je potrebno pripraviti razkritja na spletni strani, s pomočjo katerih vlagatelji boljše razumejo trajnostnostne značilnosti tega podsklada.
Razkritja, povezana s trajnostnostjo, Infond Družbeno odgovorni

Podsklad Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, se v skladu z Uredbo 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev, uvršča med sklade, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe v delnice podjetij in enote delniških investicijskih skladov, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti.

To bo dosegal z:

 • izborom naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov s strani specializiranih ponudnikov ocenjene kot manj tvegane in
 • izključitvami.

Podsklad ne nalaga v delnice podjetij, ki neposredno delujejo na področjih, ki jih ocenjujemo kot sporne oziroma škodljive z vidika trajnostnega razvoja.

To so:

 • kontroverzna orožja (protipehotne mine, kasetno strelivo, kemična in biološka orožja, zažigalno orožje, orožja z osiromašenim uranom in jedrska orožja),
 • fosilna goriva (kurilni premog, naftni peski, arktično vrtanje),
 • proizvodnja strelnega orožja,
 • vojaška industrija,
 • alkohol,
 • tobak,
 • palmovo olje,
 • igre na srečo,
 • jedrska energija in
 • zabavna industrija za odrasle.

Pri oceni trajnostnosti podsklad upošteva tudi prakso dobrega upravljanja. Podsklad ne bo nalagal v naložbe s slabo prakso upravljanja. Eden izmed elementov analize je zahteva, da podjetje sledi načelom globalnega dogovora Združenih narodov.

Podsklad pri sprejemanju investicijskih odločitev poleg finančnih podatkov upošteva tudi ESG dejavnike, kakor tudi tveganja glede trajnostnosti. ESG dejavniki so upoštevani v celotnem investicijskem procesu, s poudarkom na analizi naložb, preden se podsklad odloči za nakup. Družba ne upošteva sistematično škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti na ravni vseh podskladov in vseh vrst naložb. Upošteva pa zgoraj navedene investicijske strategije za ta podsklad.

Podsklad kot mero uspešnosti uporablja splošni tržni indeks MSCI World Index, ki ni skladen z okoljskimi in socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja podsklad. Indeks sestavlja 1.562 naložb iz 23 razvitih držav. Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del indeksa. Naložbena politika omogoča pomembne odklone strukture naložb podsklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Podrobni podatki o indeksu se nahajajo na strani https//www.msci.com/.

Načelo, da se ne škoduje bistveno, se uporablja samo za tiste naložbe, na katerih temelji finančni produkt, pri katerih so upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. V naložbah, na katerih temelji preostali del finančnega produkta, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
21.04.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
24,51 mio EUR (na dan 31.05.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6545 272
ISIN
SI 0021400880
LEI
950400HMEKMZZH3FJJ31
GIIN (FATCA)
JEQ640.00007.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
TEKOČI STROŠKI PODSKLADOV
2,38% (za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.