Primerjava skladov | SAVA INFOND

KLJUČNI PODATKI
IZBRANI SKLAD
VRSTA SKLADA
 
ZAČETEK UPRAVLJANJA
 
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
 
VELIKOST SKLADA
 
ŠTEVILKA RAČUNA
 
ISIN
 
VALUTA
 
SKRBNIK
 
VREDNOTENJE ENOTE
 
MAX VSTOPNI STROŠKI
 
MAX IZSTOPNI STROŠKI
 
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
 
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
 
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
 
IZBRANI SKLAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZBRANI SKLAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Sprememba VEP Na dan  
 
1 mesec
 
3 meseci
 
6 mesecev
 
Tekoče leto
 
1 leto
 
3 leta
 
5 let
 
10 let
 
Od ustanovitve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA NALOŽB
 
10 največjih naložb
Struktura po finančnih instrumentih
Geografska struktura
Panožna struktura
 
 
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.