Vrednost naložbe v skladih | SAVA INFOND

Obračunski dan: 26.07.2021
NAZIV
Število točk
VEP (EUR)
Vrednost (EUR)
Infond Alfa
Število točk
VEP (EUR)
88,02
Vrednost (EUR)
0
Infond Balkan
Število točk
VEP (EUR)
11,19
Vrednost (EUR)
0
Infond Beta
Število točk
VEP (EUR)
16,24
Vrednost (EUR)
0
Infond Bond - Euro
Število točk
VEP (EUR)
13,95
Vrednost (EUR)
0
Infond BRIC
Število točk
VEP (EUR)
28,89
Vrednost (EUR)
0
Infond Consumer
Število točk
VEP (EUR)
2,11
Vrednost (EUR)
0
Infond Defensive
Število točk
VEP (EUR)
42,46
Vrednost (EUR)
0
Infond Dividend
Število točk
VEP (EUR)
11,62
Vrednost (EUR)
0
Infond Družbeno odgovorni
Število točk
VEP (EUR)
51,32
Vrednost (EUR)
0
Infond Dynamic
Število točk
VEP (EUR)
9,17
Vrednost (EUR)
0
Infond Energy
Število točk
VEP (EUR)
10,33
Vrednost (EUR)
0
Infond Europe
Število točk
VEP (EUR)
6,18
Vrednost (EUR)
0
Infond Financials
Število točk
VEP (EUR)
5,99
Vrednost (EUR)
0
Infond Frontier
Število točk
VEP (EUR)
15,27
Vrednost (EUR)
0
Infond Global Flex
Število točk
VEP (EUR)
12,77
Vrednost (EUR)
0
Infond 2040
Število točk
VEP (EUR)
14,01
Vrednost (EUR)
0
Infond Life
Število točk
VEP (EUR)
40,25
Vrednost (EUR)
0
Infond Select
Število točk
VEP (EUR)
22,69
Vrednost (EUR)
0
Infond ShortTerm Bond – Euro
Število točk
VEP (EUR)
12,58
Vrednost (EUR)
0
Infond Smart Quality
Število točk
VEP (EUR)
1,34
Vrednost (EUR)
0
Infond Technology
Število točk
VEP (EUR)
97,50
Vrednost (EUR)
0
Infond USA
Število točk
VEP (EUR)
32,78
Vrednost (EUR)
0
Skupaj 0

Vas zanima stanje vaše naložbe?

Stanje vaše naložbe lahko preverite na naslednje načine:
  • Prek spletne aplikacije Infond@Net imate možnost vpogleda v stanje in opravljene transakcije 24 ur dnevno!
  • Komitenti Nove KBM si lahko preko spletne aplikacije Bank@Net  aktivirate pregled stanja v Infondovih skladih.
  • Vaše obvestilo o stanju vam lahko pošljemo po pošti na dom. Izpolnite spodnji obrazec!
Prosim, da mi po pošti posredujete obvestilo o stanju naložbe za:
ime in priimek
*
davčna številka
*
PREPIŠITE NIZ ZNAKOV V SPODNJE POLJE
*
Strinjam se, da se vpisani podatki uporabijo za namen izvedbe pošiljanja izpisa stanja. Seznanjen sem s svojimi pravicami, vezanimi na obdelavo osebnih podatkov, navedenimi v dokumentu Varstvo osebnih podatkov v družbi Sava Infond, d.o.o. – pravno obvestilo.
Pošlji
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.