Vrednost naložbe v skladih | Vzajemni skladi

Obračunski dan: 22.02.2018
NAZIV
Število točk
VEP (EUR)
Vrednost (EUR)
Infond ALFA
Število točk
VEP (EUR)
67,58
Vrednost (EUR)
0
Infond BETA
Število točk
VEP (EUR)
10,83
Vrednost (EUR)
0
Infond BOND - EURO
Število točk
VEP (EUR)
13,41
Vrednost (EUR)
0
Infond BRIC
Število točk
VEP (EUR)
25,43
Vrednost (EUR)
0
Infond CONSUMER
Število točk
VEP (EUR)
1,40
Vrednost (EUR)
0
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
Število točk
VEP (EUR)
31,79
Vrednost (EUR)
0
Infond DYNAMIC
Število točk
VEP (EUR)
6,34
Vrednost (EUR)
0
Infond EmergingStox
Število točk
VEP (EUR)
10,98
Vrednost (EUR)
0
Infond ENERGY
Število točk
VEP (EUR)
11,57
Vrednost (EUR)
0
Infond €UROPA
Število točk
VEP (EUR)
4,82
Vrednost (EUR)
0
Infond FRONTIER
Število točk
VEP (EUR)
14,85
Vrednost (EUR)
0
Infond GLOBAL
Število točk
VEP (EUR)
10,23
Vrednost (EUR)
0
Infond HRAST
Število točk
VEP (EUR)
36,66
Vrednost (EUR)
0
Infond 2040
Število točk
VEP (EUR)
9,84
Vrednost (EUR)
0
Infond KREKOV GLOBALNI
Število točk
VEP (EUR)
9,59
Vrednost (EUR)
0
Infond LIFE
Število točk
VEP (EUR)
27,09
Vrednost (EUR)
0
Infond MONEY - EURO
Število točk
VEP (EUR)
12,53
Vrednost (EUR)
0
Infond PANAMERICA
Število točk
VEP (EUR)
19,34
Vrednost (EUR)
0
Infond PBGS
Število točk
VEP (EUR)
0,86
Vrednost (EUR)
0
Infond SpecialOpportunities Flexible
Število točk
VEP (EUR)
5,60
Vrednost (EUR)
0
Infond TECHNOLOGY
Število točk
VEP (EUR)
42,40
Vrednost (EUR)
0
Infond WorldStox Developed
Število točk
VEP (EUR)
13,02
Vrednost (EUR)
0
Skupaj 0

Vas zanima stanje vaše naložbe?

Stanje vaše naložbe lahko preverite na naslednje načine:
  • Prek spletne aplikacije Infond@Net imate možnost vpogleda v stanje in opravljene transakcije 24 ur dnevno!
  • Komitenti Nove KBM si lahko preko spletne aplikacije Bank@Net  aktivirate pregled stanja v Infondovih skladih.
  • Vaše obvestilo o stanju vam lahko pošljemo po pošti na dom. Izpolnite spodnji obrazec!
Prosim, da mi po pošti posredujete obvestilo o stanju naložbe za:
ime in priimek
*
davčna številka
*
PREPIŠITE NIZ ZNAKOV V SPODNJE POLJE
*
Pošlji
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.