Vrednost naložbe v skladih | SAVA INFOND

Obračunski dan: 18.07.2024
NAZIV
Število točk
VEP (EUR)
Vrednost (EUR)
Infond Dividendni
Število točk
VEP (EUR)
12,16
Vrednost (EUR)
0
Infond Družbeno odgovorni
Število točk
VEP (EUR)
59,69
Vrednost (EUR)
0
Infond Evropa
Število točk
VEP (EUR)
6,89
Vrednost (EUR)
0
Infond Globalni defenzivni
Število točk
VEP (EUR)
40,76
Vrednost (EUR)
0
Infond Globalni delniški
Število točk
VEP (EUR)
10,28
Vrednost (EUR)
0
Infond Globalni fleksibilni
Število točk
VEP (EUR)
14,40
Vrednost (EUR)
0
Infond Globalni uravnoteženi
Število točk
VEP (EUR)
93,65
Vrednost (EUR)
0
Infond Kitajska
Število točk
VEP (EUR)
9,26
Vrednost (EUR)
0
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
Število točk
VEP (EUR)
12,35
Vrednost (EUR)
0
Infond Megatrendi
Število točk
VEP (EUR)
1,61
Vrednost (EUR)
0
Infond Naložbeni cilj 2040
Število točk
VEP (EUR)
16,05
Vrednost (EUR)
0
Infond Obvezniški - EUR
Število točk
VEP (EUR)
11,83
Vrednost (EUR)
0
Infond Razviti trgi
Število točk
VEP (EUR)
19,08
Vrednost (EUR)
0
Infond Select
Število točk
VEP (EUR)
26,18
Vrednost (EUR)
0
Infond Surovine in energija
Število točk
VEP (EUR)
16,08
Vrednost (EUR)
0
Infond Tehnologija
Število točk
VEP (EUR)
133,67
Vrednost (EUR)
0
Infond Trgi v razvoju
Število točk
VEP (EUR)
27,42
Vrednost (EUR)
0
Infond ZDA
Število točk
VEP (EUR)
41,25
Vrednost (EUR)
0
Infond Zdravstvo
Število točk
VEP (EUR)
47,59
Vrednost (EUR)
0
Skupaj 0

Vas zanima stanje vaše naložbe?

Stanje vaše naložbe lahko preverite na naslednje načine:
  • Prek spletnega portala SavaNet imate možnost vpogleda v stanje in opravljene transakcije 24 ur dnevno!
  • Komitenti Nove KBM si lahko preko spletne aplikacije Bank@Net  aktivirate pregled stanja v Infondovih skladih.
  • Vaše obvestilo o stanju vam lahko pošljemo po pošti na dom. Izpolnite spodnji obrazec!
Prosim, da mi po pošti posredujete obvestilo o stanju naložbe za:
ime in priimek
*
davčna številka
*
PREPIŠITE NIZ ZNAKOV V SPODNJE POLJE
*
Strinjam se, da se vpisani podatki uporabijo za namen izvedbe pošiljanja izpisa stanja. Seznanjen sem s svojimi pravicami, vezanimi na obdelavo osebnih podatkov, navedenimi v dokumentu Varstvo osebnih podatkov v družbi Sava Infond, d.o.o. – pravno obvestilo.
Pošlji
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.