Infond profili | SAVA INFOND

Priporočena kombinacija skladov

Vsak posameznik ima svojo osebno nagnjenost k tveganju in s tem svojo optimalno obliko razporejanja naložb. Glede na to, kakšen tip vlagatelja ste, si oblikujete primerno košarico skladov, s katero dosežete dodatno razpršitev naložb in s tem nižje tveganje.
 

Vrsta prednosti!

  • Zbir skladov, prilagojen vašim potrebam 
  • Takojšnja razpršitev med več skladov
  • Razpršitev med različnimi naložbami - geografska, panožna in valutna
  • Višja varnost kot pri posamezni naložbi v sklad
  • Vlagatelj lahko prehaja v drug profil brez stroškov

Kakšen je vaš časovni horizont naložbe? Za kakšno obdobje želite naložiti vaša sredstva?

Moje naložbeno obdobje je kratko- do srednjeročno (do 5 let)
Sredstva lahko naložim za obdobje med 5 in 10 let
Sredstev ne potrebujem prej kot v desetih letih

Kaj se vam pri naložbi zdi najbolj pomembno?

Pričakujem minimalni donos s čim manjšimi nihanji vrednosti naložbe
Želim doseči povprečen donos in vzamem v obzir zmerna nihanja vrednosti naložbe
Želim doseči nadpovprečno visoke donose, pri čemer me ne moti možnost velikega nihanja vrednosti naložbe

Vaš profil:

Infond Aktivni
Aktivni vlagatelj je pripravljen sprejemati višje tveganje v pričakovanju višjih donosov. Zanima ga razpršitev v delniške naložbe iz vsega sveta, tako razvitih borznih trgov kot tudi hitro rastočih.
Infond Zmerni
Zmerni vlagatelj je pripravljen sprejeti nekoliko višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih, vendar želi ublažiti tveganje z manj tveganimi skladi.
Infond Pasivni
Pasivni vlagatelj želi varčevati v skladih, vendar je pripravljen prevzeti nižje tveganje in s tem zmerno donosnost.
Priporočena kombinacija skladov je informativne narave. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.