Infond profili | Vzajemni skladi

Priporočena kombinacija skladov

Vsak posameznik ima svojo osebno nagnjenost k tveganju in s tem svojo optimalno obliko razporejanja naložb. Glede na to, kakšen tip vlagatelja ste, si oblikujete primerno košarico skladov, s katero dosežete dodatno razpršitev naložb in s tem nižje tveganje.
 

Vrsta prednosti!

  • Zbir skladov, prilagojen vašim potrebam 
  • Takojšnja razpršitev med več skladov z vplačilom na en transakcijski račun
  • Razpršitev med različnimi naložbami - geografska, panožna in valutna
  • Višja varnost kot pri posamezni naložbi v sklad
  • Vlagatelj lahko prehaja v drug profil brez stroškov

Kakšen je vaš časovni horizont naložbe? Za kakšno obdobje želite naložiti vaša sredstva?

Moje naložbeno obdobje je kratko- do srednjeročno (do 5 let)
Sredstva lahko naložim za obdobje med 5 in 10 let
Sredstev ne potrebujem prej kot v desetih letih

Kaj se vam pri naložbi zdi najbolj pomembno?

Pričakujem minimalni donos s čim manjšimi nihanji vrednosti naložbe
Želim doseči povprečen donos in vzamem v obzir zmerna nihanja vrednosti naložbe
Želim doseči nadpovprečno visoke donose, pri čemer me ne moti možnost velikega nihanja vrednosti naložbe

Vaš profil:

Infond Pasivni
Pasivni vlagatelj želi varčevati v skladih, vendar je pripravljen prevzeti nižje tveganje in s tem zmerno donosnost.
Infond Zmerni
Zmerni vlagatelj je pripravljen sprejeti nekoliko višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih, vendar želi ublažiti tveganje z manj tveganimi skladi.
Infond Aktivni
Aktivni vlagatelj je pripravljen sprejemati višje tveganje v pričakovanju višjih donosov. Zanima ga razpršitev v delniške naložbe iz vsega sveta, tako razvitih borznih trgov kot tudi hitro rastočih.
Priporočena kombinacija skladov je informativne narave. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.