Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | SAVA INFOND

VEP na dan 29.11.2022
11,67 EUR
  0,39%
SPREMEMBA VEP na dan  29.11.2022
1 leto -15,18%
3 leta -15,18%
5 letna -13,65%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Obvezniški - EUR pretežni delež sredstev investira v obveznice, pri čemer je najmanj 70 % vseh sredstev izpostavljenih valuti evro.

Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev:
 • nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja;
 • primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.
Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.

Informacije o zgodovini sprememb:
 • Podsklad je od ustanovitve posloval z imenom Infond Bond, obvezniški podsklad.
 • 17. decembra 2012 je bil preimenovan v Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad, vanj pa so bili pripojeni Krekov Sidro Obvezniški, Probanka Gama – obvezniški in Probanka Sigma.
 • 11. oktobra 2021 je bil preimenovan v Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad. Naložbena politika se ni spremenila.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 -15,18%
29.11.2020 - 29.11.2021 -1,68%
29.11.2019 - 29.11.2020 1,66%
29.11.2018 - 29.11.2019 3,27%
29.11.2017 - 29.11.2018 -1,42%
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Sklad je uvrščen v kategorijo 3 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Velik del sredstev je naloženo v dolžniške naložbe, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,96 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
LEI
9504008RGMC4SZRHKD98
GIIN (FATCA)
JEQ640.00003.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,22% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
Povezane novice in članki
Se optimizem vrača na trge?
22.11.2022
Glavno vprašanje vlagateljev je, kako dolg bo cikel zaostrovanja monetarne politike in kdaj bo preobrat.
Borzni trendi - november 2022
15.11.2022
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Tudi obveznice niso več varno naložbeno zatočišče
15.11.2022
Je to, da so se vrednosti naložb v delnice zmanjšale precej manj kot kriptovalute, lahko tolažba?
Najbolj iskani skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Obvezniški - EUR 0% Obvezniški sklad Regijski - razviti trgi EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 2,28% /
3 meseci -2,76% /
6 mesecev -6,18% /
Tekoče leto -15,00% /
1 leto -15,18% /
3 leta -15,18% -5,34%
5 let -13,65% -2,89%
10 let -13,42% -1,43%
Od ustanovitve -6,83% /
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 29.11.2022
OBDOBJE SPREMEMBA V %
29.11.2021 - 29.11.2022 -15,18%
29.11.2020 - 29.11.2021 -1,68%
29.11.2019 - 29.11.2020 1,66%
29.11.2018 - 29.11.2019 3,27%
29.11.2017 - 29.11.2018 -1,42%
Sklad je uvrščen v kategorijo 3 ocene tveganja in potencialnega donosa. Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, se izračuna na podlagi preteklih podatkov poslovanja sklada ali gibanja primerjalnega indeksa.
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun ocene tveganja in potencialnega donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj ocene tveganja v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Velik del sredstev je naloženo v dolžniške naložbe, kar povečuje kreditno tveganje. V primeru, da izdajatelj postane plačilno nesposoben oz. se znajde v ekonomskih težavah, se lahko zgodi, da dolžnik svojih obveznosti do sklada ne poravna v celoti ali pravočasno.

10 največjih naložb

Na dan 28.10.2022
NALOŽBA DELEŽ V %
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 5,60%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 5,17%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 4,68%
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.35 4,05%
FRANCE - FRTR 0.5 3,93%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 3,85%
WELLS FARGO - WFC 1.375 3,70%
STELLANTIS - STLA 2.75 3,64%
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND 3,61%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0.75 3,55%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Obveznice
 
 
 
 
 
88,53%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
5,36%

Geografska struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Nizozemska
 
 
 
 
 
14,69%
Španija
 
 
 
 
 
11,61%
Nemčija
 
 
 
 
 
9,11%
ZDA
 
 
 
 
 
7,93%
Slovenija
 
 
 
 
 
7,80%
Madžarska
 
 
 
 
 
4,17%
Belgija
 
 
 
 
 
4,05%
Francija
 
 
 
 
 
3,93%
Finska
 
 
 
 
 
3,85%
Ostalo
 
 
 
 
 
26,75%

Panožna struktura

Na dan 28.10.2022
NAZIV DELEŽ V %  
Državne obveznice
 
 
 
 
 
62,62%
Podjetniške obveznice
 
 
 
 
 
19,62%
Obveznice finančnih institucij
 
 
 
 
 
6,29%
Ostalo
 
 
 
 
 
5,36%

Naložbena politika sklada

Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad, najmanj 80 % sredstev investira v obveznice in obvezniške ciljne sklade. Pretežni del naložb sklada je nominiranih v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot splošni obvezniški sklad - EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
 • Najmanj 90% sredstev sklada je naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga.
 • Delež tujih obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
 • Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje ne glede na dospelost.    
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks QW7A Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada. 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo uravnotežiti svoj portfelj, ki je izrazito delniško izpostavljen. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 3 leta in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.

 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot sedemindvajset let.

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2021 je bila že četrto leto zapored razglašena za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji triletnega obdobja po izboru Mojih financ. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,96 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
LEI
9504008RGMC4SZRHKD98
GIIN (FATCA)
JEQ640.00003.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,22% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND OBVEZNIŠKI - EUR, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 1,5 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
 
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost vplačanih sredstev
na dan obračuna vplačila
% od vrednosti
do 4.000,00 EUR 1,50%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,25%
od vključno 400.000,00 EUR 0,10%

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 1,5 %.

V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument, na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu, iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji, navedenimi v tem sklepu.

Dodatne posebnosti

 • Vlagatelju, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR sredstev), se tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktne obremenitve upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom družbe preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila v skladu s pogoji za posamezna vplačila. V navedenem primeru se znižana provizija upošteva samo za eno vplačilo v mesecu na sklic direktne obremenitve v višini sklenjene direktne bremenitve.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo. 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • - za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • - v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • - v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,96 mio EUR (na dan 28.10.2022)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6544 787
ISIN
SI 0021401318
LEI
9504008RGMC4SZRHKD98
GIIN (FATCA)
JEQ640.00003.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,22% (za obdobje 01.01.2021 do 31.12.2021)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.