Posebnosti | SAVA INFOND

Pristopno izjavo lahko odprete tudi na ime mladoletne osebe; preko zastopnika ali imenujete enega ali več pooblaščencev

 
Mladoletne osebe
Pristopno izjavo je mogoče odpreti tudi na ime mladoletne osebe. V tem primeru je do 15. leta te osebe podpisnik dokumentov zanjo zakoniti zastopnik, od 15. do 18. leta mladoletne osebe zakoniti zastopnik in mladoletna oseba, po napolnjenem 18. letu starosti pa vlagatelj samostojno razpolaga z naložbo.

Zakoniti zastopniki
Vlagatelja, ki nima opravilne sposobnosti, zastopa zakoniti zastopnik (mladoletne osebe, osebe, ki nimajo opravilne sposobnosti ali jim je bila odvzeta). Zakoniti zastopnik lahko za vlagatelja opravlja vse posle v zvezi z naložbo v sklad, ob izplačilu pa so sredstva izplačana na transakcijski račun vlagatelja.

Pooblaščenci
Vlagatelj lahko imenuje enega ali več pooblaščencev za poslovanje z njegovo naložbo v skladih. V tem primeru se ob imenovanju pooblaščenca tega identificira z osebnim dokumentom in davčno številko, strinjanje z imenovanjem pa podpišeta oba – vlagatelj in pooblaščenec. Pooblaščenec lahko za vlagatelja opravlja vse posle v zvezi z naložbo v sklad, ob izplačilu pa so sredstva izplačana na transakcijski račun vlagatelja. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.