Posebnosti | Vzajemni skladi

Pristopno izjavo lahko odprete tudi na ime mladoletne osebe; preko zastopnika ali imenujete enega ali več pooblaščencev

 
Mladoletne osebe
Pristopno izjavo je mogoče odpreti tudi na ime mladoletne osebe. V tem primeru je do 15. leta te osebe podpisnik dokumentov zanjo zakoniti zastopnik, od 15. do 18. leta mladoletne osebe zakoniti zastopnik in mladoletna oseba, po napolnjenem 18. letu starosti pa vlagatelj samostojno razpolaga z naložbo.
Slovenska zakonodaja ščiti premoženje mladoletnih oseb do 15. leta starosti. Zakoniti zastopnik mladoletne osebe lahko z naložbami upravlja, na primer prenaša sredstva znotraj krovnega sklada, v primeru, da bi zahteval izplačilo, pa potrebuje še soglasje pristojnega Centra za socialno delo. Varstvo premoženja mladoletnih oseb preneha z dopolnjenim 15. letom.

Zakoniti zastopniki
Vlagatelja, ki nima opravilne sposobnosti, zastopa zakoniti zastopnik (mladoletne osebe, osebe, ki nimajo opravilne sposobnosti ali jim je bila odvzeta). Zakoniti zastopnik lahko za vlagatelja opravlja vse posle v zvezi z naložbo v sklad, ob izplačilu pa so sredstva izplačana na transakcijski račun vlagatelja.

Pooblaščenci
Vlagatelj lahko imenuje enega ali več pooblaščencev za poslovanje z njegovo naložbo v skladih. V tem primeru se ob imenovanju pooblaščenca tega identificira z osebnim dokumentom in davčno številko, strinjanje z imenovanjem pa podpišeta oba – vlagatelj in pooblaščenec. Pooblaščenec lahko za vlagatelja opravlja vse posle v zvezi z naložbo v sklad, ob izplačilu pa so sredstva izplačana na transakcijski račun vlagatelja. 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Energy, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.