Podatki o družbi | KBM Infond

KBM Infond, družba za upravljanje je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji, KBM Infond uspešno upravlja premoženje investitorjev že dvajset let.

 
Danes KBM Infond upravlja premoženje vlagateljev v okvirni višini več kot 280 milijonov evrov v Krovnem skladu Infond z 18 podskladi različnih naložbenih politik, Krovnem skladu Perspektiva s 6 podskladi in v vzajemnem skladu Infond PBGS. Navedeno število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo KBM Infond med vodilne in največje upravljavce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem.

Kot eden izmed vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov v Sloveniji KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov. To dokazuje tudi prejem laskavega naziva »Naj upravljavka leta 2011« (Moje finance), ki ga je prejela mag. Barbara Gačnik, ki upravlja sklade Infond Life in Infond PanAmerica, za leti 2012 in 2014 pa je bila uvrščena na drugo mesto iste kategorije.

Vzajemni skladi v upravljanju KBM Infonda so na voljo domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška, Češka…). V prihodnje načrtujemo širitev ponudbe vzajemnih skladov v upravljanju KBM Infonda tudi v ostale evropske države. V sklopu trženja skladov v tujini je tako sklad Infond BRIC že večkrat prejel najvišjo Morningstarjevo oceno (5 zvezdic), prav tako pa se redno uvršča na najvišja mesta v primerjavah skladov evropskih ocenjevalcev skladov.​
Firma: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Skrajšano ime: Infond, d.o.o
Sedež: SI-2113 Maribor Poslovni naslov: Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1552
Matična številka: 5822416 Davčna številka: 25711679
Identifikacijska
številka za DDV:
SI25711679 Šifra dejavnosti: 66.300
Velikost: majhna Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0491 522,
odprt pri Novi KBM, d.d.
Poslovno leto: koledarsko leto Splet: www.infond.si
E-pošta: info(at)infond.si Telefon: 02 229 20 80
Faks: 02 229 27 96 Brezplačna 
telefonska številka:
080 22 42
Predsednik uprave: Matjaž Lorenčič Član uprave: mag. Samo Stonič


Poslanstvo

KBM Infond zagotavlja s skrbjo za vrhunsko upravljanje skladov donosno naložbo svojim vlagateljem, z odprtostjo za spremembe, pripravljenostjo za sporazumevanje in tolerantnostjo pa zaposlenim okolje, v katerem lahko razvijejo in izkažejo vse svoje sposobnosti. S tem zagotavlja lastnikom stabilno in dolgoročno donosno naložbo.


Vizija

S poslovno odličnostjo bomo ostali ena od vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji.


Temeljna načela:

  1. Zadovoljstvo vlagatelja
Zadovoljstvo vlagatelja v investicijske sklade, ki jih upravlja KBM Infond, je ključno področje poslovanja podjetja. Naš cilj je zadovoljevanje potreb vlagateljev z bogato izbiro naložbenih možnosti in preseganje njihovih pričakovanj.
  1. Celovit pristop
Delamo v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi, z odprtostjo za novosti in preudarnostjo pri izbiri najprimernejše rešitve.
  1. Preudarno vlaganje
Odločitve o naložbah bodo temeljile na načelih:
  • koristi za vlagatelje,
  • aktivnega upravljanja in preudarnega lastništva,
  • sprejemanja odločitev na podlagi strokovnih analiz in raziskav in
  • optimalnega obvladovanja tveganj.
  1. Razumevanje pomena posameznika
Vsak posameznik s svojimi lastnostmi oblikuje okolje, v katerem živimo in poslujemo. Podpiramo poslovne odločitve, ki bodo pomagale izboljšati kakovost življenja v okolju in ustvarjale razmere, ki bodo spodbujale k ustvarjalnosti ter odprtosti za novosti in drugačnosti.
 

Politika reševanja pritožb

Naše prvo in vodilno temeljno načelo poslovanja je zadovoljstvo vlagatelja. Temu ustrezno smo zastavili tudi politiko reševanja pritožb. Naš cilj je, da vsak nesporazum razrešimo čimprej na način, da najdemo skupno rešitev. Večino nesporazumov razrešimo že v pogovoru z vlagatelji, kadar to ni mogoče, lahko vlagatelji vložijo pisno pritožbo. Pisno pritožbo se obravnava z vso potrebno skrbnostjo s ciljem čimprejšnje rešitve. Vsakega vlagatelja sproti obveščamo o poteku postopka in morebitnem potrebnem času za zbiranje potrebnih podatkov za osvetlitev situacije.

Včasih je potreben tretji razsodnik

V tem primeru se lahko vlagatelj, ki je že opravil pritožbni postopek pri družbi za upravljanje, obrne na Arbitražo združenja družb za upravljanje. Izpolni obrazec za vložitev pobude za začetek postopka pred arbitražo, z družbo pa sklene še pogodbo o izvensodnem reševanju sporov, s katero stranki postopka določita arbitra, saj o zadevi odloča arbiter posameznik.

Dosegljivi smo:
po telefonu - 02 229 2080
po elektronski pošti - info@infond.si
pisno na naslovu Infond, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Več informacij o Arbitraži pri Združenju družb za upravljanje najdete na spletu.

Podatki o izvajalcu IRPS (izvensodnega reševanja potrošniških sporov):
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
tel. 01 430 49 18; e-naslov arbitraza@zdu-giz.si
vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
matična št. 5872324; davčna št. SI40646629
  
Z vami že triindvajset let! 
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.