Družbeniki, uprava in nadzorni svet | SAVA INFOND

Sava Infond uspešno upravlja premoženje investitorjev že petindvajset let

 

Družbeniki

 
Družbeniki Velikost poslovnega deleža
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 72%
Zavarovalnica Sava, d.d., Maribor 15%
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 7%
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 5%
Sava Infond, d.o.o. - lastni poslovni delež 1%
SKUPAJ 100%

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., sodi v skupino povezanih družb, ki jih obvladuje Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, s sedežem na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Konsolidirano letno poročilo je mogoče dobiti na sedežu Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana.

Uprava

Jožica Palčič,
predsednica uprave

Predsednica uprave je Jožica Palčič, univ. dipl. ekon. Svojo kariero po diplomi je začela v revizijski hiši PriceWaterhouseCoopers kot pripravnica, članica in kasneje vodja revizijskih skupin, ter za tem vodja področja revizije. V okviru družbe je delala tudi na zahtevnih projektih v tujini. Leta 2008 je začela z delom v družbi KD Življenje, d.o.o., kot izvršna direktorica za finance in računovodstvo, kasneje članica uprave KD Življenje in za tem svetovalka uprave družbe KD IT, d.o.o. Decembra 2014 se je zaposlila v Pozavarovalnici Sava, d.d., kot specialist, junija 2017 je prevzela delo direktorice službe notranje revizije. Februarja 2020 je nastopila mandat kot predsednica uprave Save Infond, družbe za upravljanje, d.o.o.
 
mag. Samo Stonič,
član uprave

Član uprave je mag. Samo Stonič, univ. dipl. ekon. Od leta 1997 do 1998 je bil zaposlen kot vodja projektov Aktiva Group, d.o.o., leto za tem pomočnik direktorja Certius DZU, d.o.o., v času od 1999 do 2001 kot direktor družbe Avanta Real, d.d. Leta 2001 je postal pomočnik predsednika uprave Aktiva DZU, d.o.o., konec leta 2004 pa predsednik uprave iste družbe. V letih 2005 do 2009 je deloval kot izvršni direktor Aktiva Invest, d.d., za tem kot izvršni direktor Aktiva Naložbe, d.d. 15. februarja 2010 je nastopil prvi petletni mandat člana uprave Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Februarja 2020 mu je začel teči tretji mandat.
 
 

Nadzorni svet

 
mag. David Benedek, član nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je član uprave Save RE od marca 2023. V okviru svojega dela je odgovoren za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb, upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah in družbah za upravljanje (DZU), upravljanje strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, in upravljanje vseobsegajočega sodelovanja s poslovnimi bankami oziroma bančnimi skupinami na ravni skupine. Ima večletne izkušnje na vodilnih in vodstvenih mestih v Novi Ljubljanski banki, Triglavu INT, Gorenjski banki in Zavarovalnici Triglav. David Benedek je diplomiral iz bančništva in financ (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) ter magistriral iz poslovodenja in organizacije (MBA) v Združenih državah Amerike (The Kelley School of Business, Univerza v Indiani).
 
mag. Primož Močivnik, namestnik predsednika nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je zaposlen v Zavarovalnici Sava, kot namestnik predsednika uprave. V Zavarovalnici Sava je zaposlen od septembra 2016, ko se je pridružil tedaj Zavarovalnici Maribor kot član uprave. Pred tem je bil zaposlen v Savi Re, kjer je sodeloval v ekipi za podporo in nadzor hčerinskih družb, v Zavarovalnici Tilia, kjer je začel kot sistemski analitik, nadaljeval kot aktuar, pooblaščeni aktuar zavarovalnice in dosegel poziciji člana in kasneje predsednika uprave.
   
mag. Polona Pirš Zupančič, članica nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je članica uprave Save Re od januarja 2018. V okviru svojega delovnega mesta je odgovorna za korporativne finance, kontroling, računovodstvo, upravljanje tveganj, aktuarstvo in za odnose z vlagatelji. Svojo poklicno pot je začela v Savi Re leta 1999. Od leta 2009 je vodila sektor korporativnih financ in kontrolinga. Poleg dolgoletnih izkušenj na področju zavarovalništva ima tudi bogate izkušnje z vodenjem in sooblikovanjem najzahtevnejših projektov strateškega pomena. Polona Pirš Zupančič je magistrica ekonomskih znanosti.
 
g. Jure Košir, član nadzornega sveta SAVE INFOND d.o.o.,

je vodja področja upravljanja s sredstvi in obveznostmi. V Savi Re je zaposlen od leta 2017. V okviru svojega delovnega mesta je odgovoren za poslovno linijo upravljanja s sredstvi in spremljavo tržnih tveganj. Svoje delovne izkušnje je pridobival na vodstvenih položajih na področju financ v Vzajemni in Merkur zavarovalnici. Jure Košir je univerzitetni diplomirani ekonomist.
 
 
Z vami že 30 let! 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.