Upravljanje skladov | SAVA INFOND

Upoštevamo mednarodno uveljavljena načela finančnega upravljanja!

 


Upravljavci delajo v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli finančnega upravljanja:
  • strokovno in etično,
  • v interesu vlagateljev,
  • neodvisno in objektivno,
  • delujejo s spretnostjo, skrbnostjo in sposobnostjo,
  • spoštujejo predpise in pravila, ki veljajo na trgu.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.