Izplačilo iz sklada | SAVA INFOND

Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplačilo dela ali celotnih sredstev iz sklada

 
To lahko stori z obrazcem Zahteva za izplačilo ali prenos sredstev med podskladi, samostojno ali prek vpisnega mesta. Izplačilo je lahko izvedeno izključno na transakcijski račun vlagatelja.

Sava Infond omogoča enkratna in obročna mesečna izplačila. Izplačilo se lahko opredeli v številu točk, ki jih želi vlagatelj prodati, ali v znesku, ki ga želi dobiti nakazanega na račun.

Samostojno izpolnjevanje obrazca za izplačilo v fizični obliki:
  • vlagatelj natisne obrazec iz spletne strani,
  • izpolni vse zahtevane podatke na obrazcu, ga datira in podpiše,
  • posreduje na Savo Infond po pošti, elektronski pošti ali faksu - vsi kontaktni podatki so navedeni v glavi obrazca. Postopek izplačila začne teči z dnem in uro, ko družba za upravljanje prejme izpolnjen obrazec.
Vlagatelji, ki imajo osebni bančni račun odprt v tujini, zahtevi za izplačilo priložijo še čitljivo kopijo kartice bančnega računa z jasno berljivim imenom imetnika in številko računa.
Za samostojno poslane zahteve za izplačilo družba potrebuje urejene vse manjkajoče podatke za vlagatelja. Morda vas bomo poklicali in prosili še za dodatne podatke.

Samostojno izpolnjevanje obrazca za izplačilo prek portala SavaNet:
Obrazec za izplačilo je mogoče izpolniti v okviru spletnega portala SavaNet. Za potrjevanje dokumentov ni potreben digitalni certifikat, poslovanje prek spleta ali mobilnega telefona je mogoče z dvostopenjsko identifikacijo in enkratno šifro, ki jo prejmete za potrjevanje konkretnih zahtev prek sms na svojo mobilno številko.

Izplačilo prek najbližjega vpisnega mesta:
Vlagatelj lahko vloži zahtevo za izplačilo na kateremkoli vpisnem mestu Infond skladov v Sloveniji. S seboj prinese:
  • zadnji izpis stanja,
  • osebni dokument in
  • kartico bančnega računa.
Na vpisnem mestu zanj izpolnijo zahtevo, ki jo vlagatelj podpiše. Kot čas oddaje zahteve šteje čas, vpisan ob oddaji na vpisnem mestu. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.