Izplačilo iz sklada | SAVA INFOND

Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplačilo dela ali celotnih sredstev iz sklada

 
To lahko stori z obrazcem Zahteva za izplačilo ali prenos sredstev med podskladi, samostojno ali prek vpisnega mesta. Izplačilo je lahko izvedeno izključno na transakcijski račun vlagatelja.

Infond omogoča enkratna in obročna mesečna izplačila. Izplačilo se lahko opredeli v številu točk, ki jih želi vlagatelj prodati, ali v znesku, ki ga želi dobiti nakazanega na račun.

Samostojno izpolnjevanje obrazca za izplačilo v fizični obliki:
  • vlagatelj natisne obrazec iz spletne strani,
  • izpolni vse zahtevane podatke na obrazcu, ga datira in podpiše,
  • priloži čitljivo kopijo kartice bančnega računa.
Za samostojno poslane zahteve za izplačilo družba potrebuje urejene vse manjkajoče podatke za vlagatelja. Morda vas bomo poklicali in prosili še za dodatne podatke. Če vlagatelj želi, da se postopek začne čimprej, lahko dokumente pošlje čitljivo skenirane/pofotografirane na dokumenti(at)infond.si.

Samostojno izpolnjevanje obrazca za izplačilo prek Infond@Net:
Obrazec za izplačilo je mogoče izpolniti v okviru spletne aplikacije Infond@Net za imetnike digitalnega certifikata in ga podpisati z digitalnim certifikatom vlagatelja. Če vlagatelj ni bil osebno identificiran na vpisnem mestu, ga bo družba prosila za čitljivo kopijo kartice bančnega računa.

Izplačilo prek najbližjega vpisnega mesta:
Vlagatelj lahko vloži zahtevo za izplačilo na kateremkoli vpisnem mestu Infond skladov v Sloveniji. S seboj prinese:
  • zadnji izpis stanja,
  • osebni dokument in
  • kartico bančnega računa.
Na vpisnem mestu zanj izpolnijo zahtevo, ki jo vlagatelj podpiše. Kot čas oddaje zahteve šteje čas, vpisan ob oddaji na vpisnem mestu. 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.