Zakaj varčevati v skladih | Vzajemni skladi

Varčevanje v vzajemnem skladu priporočamo kot dopolnitev h klasičnim oblikam varčevanja, kot so bančni depoziti

 
Za varčevanje je sicer zmeraj na voljo veliko možnosti, vendar zgodovinski podatki kažejo, da so za dolgoročne naložbe skladi najbolj perspektiven izbor!

V Infondovih skladih lahko že z nizkimi zneski varčujete za vaše prihodnje finančne cilje, kot so večji izdatki, nakup stanovanja, šolanje otrok ali brezskrbno starost.
  • Zaradi donosnosti – privarčujete lahko več – dolgoletna ocenjena povprečna letna donosnost delniških skladov je 7 %, mešanih 5, obvezniških pa okoli 3 %.
  • Varnosti – razpršitev v večdeset vrednostnih papirjev sklada blaži tveganje
  • Likvidnosti – kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev
  • Fleksibilnosti – prehodi med skladi in uravnavanje vrednosti vplačil po vaših željah
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Energy, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.