Zakaj varčevati v skladih | SAVA INFOND

Varčevanje v vzajemnem skladu priporočamo kot dopolnitev h klasičnim oblikam varčevanja, kot so bančni depoziti

 
Za varčevanje je sicer zmeraj na voljo veliko možnosti, vendar zgodovinski podatki kažejo, da so za dolgoročne naložbe skladi najbolj perspektiven izbor!

V Infondovih skladih lahko že z nizkimi zneski varčujete za vaše prihodnje finančne cilje, kot so večji izdatki, nakup stanovanja, šolanje otrok ali brezskrbno starost.
  • Zaradi donosnosti – privarčujete lahko več – dolgoletna ocenjena povprečna letna donosnost delniških skladov je 7 %, mešanih 5, obvezniških pa okoli 3 %.
  • Varnosti – razpršitev v večdeset vrednostnih papirjev sklada blaži tveganje
  • Likvidnosti – kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev
  • Fleksibilnosti – prehodi med skladi in uravnavanje vrednosti vplačil po vaših željah
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.