Prednosti naložb v sklade | SAVA INFOND

Kaj so glavne prednosti naložb v sklade?

 
  • Razpršena naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih.
  • Popolna transparentnost poslovanja - dnevno lahko spremljate vrednost enot premoženja vaših skladov.
  • Kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev (naložba v Infondove sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih)
  • Profesionalno in skrbno upravljanje - sredstva vlagateljev upravljajo izkušeni upravljavci, ki skrbijo, da sredstva ustrezno razporedijo v vrednostne papirje iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog
  • Svobodna izbira - sami izberete sklad z naložbeno politiko, ki vam ustreza.
  • Omogočeno je varčevanje z nizkimi zneski, npr. v obliki postopnih mesečnih vplačil.
  • Fleksibilnost - sredstva med podskladi krovnega sklada lahko prenašate brez takojšnjega davčnega učinka in praviloma brez ali z minimalnimi stroški. Tako lahko prilagajate svoj portfelj glede na svoje potrebe in pričakovanja dogajanj na trgih.
  • Razpršenosti naložb - v vsakem skladu je cca. 50 in več različnih vrednostnih papirjev, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje posamezne naložbe.
  • Varnost - razpršitev in profesionalno upravljanje zagotavljata raven varnosti, ki jo sami z izbiranjem posameznih naložb na borzi težko dosežete.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.