Vplačilo v sklad | SAVA INFOND

Tudi vplačila lahko opravite na različne načine!

 
Pri vplačilu se lahko odločate med enkratnim vplačilom ali večkratnimi postopnimi (mesečnimi) vplačili. Vplačilo izvedete z nakazilom izbranega zneska na transakcijski račun (TRR) sklada z ustrezno sklicno številko (referenca), ki jo dobite ob podpisu pristopne izjave.

Najbolj enostaven način mesečnega vplačevanje je odprtje SEPA direktne obremenitve (znane tudi kot trajnik). Tako vsak mesec naložite določen znesek v sklad in postopno gradite premoženje. Obenem se izognete ugibanju, kdaj je pravi trenutek za naložbo, saj z vrsto zaporednih vplačil dosežete povprečno nabavno ceno, ki je velikokrat ugodnejša, kot če bi trenutek za naložbo izbirali sami.

Optimalen način nalaganja v sklade za dolgoročnega vlagatelja je postopno varčevanje, ki ga dopolnjuje z enkratnimi vplačili, če ocenjuje, da je trenutek pravi. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.