Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA: Vsi skladi BREZ VSTOPNIH STROŠKOV do 28. februarja 2018

Tečajnica na obračunski dan: 22.02.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
9,84 €
0,19%
-3,33%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
67,58 €
0,17%
1,02%
9,76%
20,27%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
14,08%
PRISTOP
Infond BETA
10,83 €
0,22%
1,87%
10,71%
56,85%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
46,54%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,41 €
-0,01%
0,60%
1,87%
-1,44%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
25,43 €
0,11%
7,69%
13,66%
31,83%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
11,36%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,40 €
0,21%
-5,22%
1,46%
47,39%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,79 €
0,22%
1,32%
7,17%
55,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
42,60%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,34 €
0,15%
5,64%
24,77%
47,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond EmergingStox
10,98 €
-0,16%
4,31%
5,88%
20,25%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-7,24%
PRISTOP
Infond ENERGY
11,57 €
0,83%
-9,41%
-15,64%
-6,30%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-30,40%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,82 €
0,10%
2,91%
1,61%
23,16%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-16,65%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,85 €
-0,05%
3,72%
-0,30%
6,23%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,23 €
0,16%
0,81%
12,04%
21,27%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
36,66 €
0,12%
1,66%
9,42%
24,35%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-10,19%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,59 €
0,01%
1,59%
9,90%
32,69%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
27,09 €
0,16%
-6,73%
-5,98%
66,78%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
145,66%
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,53 €
0,00%
-0,21%
-0,39%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,34 €
0,32%
-1,00%
13,97%
65,33%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
77,64%
PRISTOP
Infond PBGS
0,86 €
-0,28%
1,06%
7,12%
26,86%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-6,10%
PRISTOP
Infond SpecialOpportunities Flexible
5,60 €
-0,24%
-0,58%
16,30%
27,22%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-35,72%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
42,40 €
0,25%
21,48%
61,38%
156,28%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
160,85%
PRISTOP
Infond WorldStox Developed
13,02 €
0,22%
2,37%
21,07%
69,02%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
35,84%
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.