Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Tečajnica na obračunski dan: 21.11.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
10,03 €
0,99%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
67,83 €
0,75%
6,80%
19,32%
23,45%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
14,32%
PRISTOP
Infond BETA
10,97 €
1,04%
11,52%
24,37%
68,03%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
46,25%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,53 €
0,06%
2,16%
4,34%
1,16%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
25,26 €
2,16%
19,49%
16,90%
36,40%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
8,59%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,42 €
0,94%
3,72%
17,31%
54,28%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI*
2,87 €
1,39%
15,43%
22,05%
46,68%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-8,64%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
32,25 €
0,96%
8,19%
21,79%
66,52%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
30,12%
PRISTOP
Infond DYNAMIC*
6,40 €
1,52%
18,25%
36,72%
54,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond EmergingStox
10,54 €
0,56%
12,54%
8,74%
20,86%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-1,72%
PRISTOP
Infond ENERGY
12,21 €
0,74%
-0,90%
-11,33%
-0,04%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-27,83%
PRISTOP
Infond EurAsia Flexible*
8,90 €
0,71%
7,50%
23,59%
46,43%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-2,14%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,94 €
0,56%
14,21%
13,76%
32,31%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-17,62%
PRISTOP
Infond FRONTIER
15,04 €
1,34%
17,17%
3,47%
12,15%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL*
10,37 €
0,64%
10,14%
20,55%
23,79%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
36,73 €
0,79%
6,83%
16,27%
27,67%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-11,29%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,48 €
0,57%
8,69%
15,04%
37,88%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
27,93 €
1,29%
2,74%
10,58%
84,35%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
150,64%
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,54 €
0,00%
-0,16%
-0,28%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,48 €
1,30%
8,55%
28,45%
75,03%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
83,02%
PRISTOP
Infond PBGS
0,87 €
0,30%
8,47%
18,54%
31,84%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-7,24%
PRISTOP
Infond Resource Flexible*
9,33 €
1,17%
10,95%
24,36%
32,87%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond SpecialOpportunities Flexible
5,48 €
0,76%
5,88%
18,96%
19,09%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-42,95%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
42,42 €
1,67%
35,04%
81,15%
165,39%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
134,99%
PRISTOP
Infond WorldMix*
2,27 €
0,61%
6,47%
16,09%
4,54%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-24,41%
PRISTOP
Infond WorldStox Developed
13,01 €
1,01%
10,31%
32,38%
74,68%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
35,44%
PRISTOP
*zaustavitev vplačil in izplačil od 20.11.2017 do 25.11.2017 zaradi pripojitve skladov.
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.