Tečajnica vzajemni skladi | SAVA INFOND

Tečajnica na obračunski dan: 23.01.2020
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
13,46 €
-0,21%
24,81%
31,77%
41,45%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
151,17%
PRISTOP
Infond Dynamic
7,72 €
-0,35%
25,22%
35,65%
55,40%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
57,56%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
12,26 €
-0,13%
27,13%
23,48%
15,86%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
21,55%
PRISTOP
Infond BRIC
26,76 €
-0,67%
15,30%
21,56%
16,96%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
40,55%
PRISTOP
Infond Europe
5,40 €
-0,82%
21,22%
18,21%
18,06%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
33,80%
PRISTOP
Infond Frontier
14,90 €
-0,27%
8,11%
9,65%
-1,32%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
25,94 €
-0,03%
26,24%
41,53%
56,58%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
171,34%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,77 €
-0,36%
23,85%
25,03%
31,11%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
86,04%
PRISTOP
Infond Energy
11,65 €
-0,57%
-0,51%
-9,45%
-14,29%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-7,40%
PRISTOP
Infond Financials
5,87 €
-0,42%
16,51%
9,95%
22,32%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
25,14%
PRISTOP
Infond Life
37,13 €
-0,51%
20,13%
37,87%
30,03%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
216,27%
PRISTOP
Infond Technology
65,05 €
0,08%
50,74%
100,22%
150,50%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
360,02%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
10,45 €
-0,77%
12,19%
15,47%
21,17%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
40,23 €
-0,19%
30,80%
34,40%
37,21%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
119,91%
PRISTOP
Infond Select
16,86 €
-0,23%
28,10%
37,88%
56,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
128,95%
PRISTOP
Infond Smart Quality
1,06 €
-0,31%
27,93%
29,62%
36,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
49,05%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
77,35 €
-0,13%
15,33%
18,98%
28,14%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
54,31%
PRISTOP
Infond Defensive
40,14 €
0,00%
9,25%
14,51%
21,33%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
27,10%
PRISTOP
Infond Global Flex
11,37 €
-0,12%
14,60%
15,75%
27,03%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
8,93%
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,78 €
0,11%
3,16%
3,44%
4,84%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,58 €
0,01%
0,74%
0,21%
0,04%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
11,94 €
-0,35%
22,83%
19,63%
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.