Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Tečajnica na obračunski dan: 20.07.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
9,90 €
0,49%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
65,67 €
0,31%
6,70%
21,03%
14,87%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
5,28%
PRISTOP
Infond BETA
10,69 €
0,31%
12,98%
30,24%
58,85%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
31,43%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,41 €
0,09%
-0,15%
4,96%
1,52%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
23,46 €
0,24%
13,08%
15,51%
21,60%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
10,12%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,43 €
0,28%
2,87%
28,46%
37,06%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,70 €
0,30%
12,24%
23,45%
38,76%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-17,96%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,01 €
0,45%
8,12%
31,39%
59,44%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
12,05%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,10 €
0,32%
19,19%
34,66%
49,08%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
11,62 €
0,10%
-3,28%
-17,31%
-7,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-32,77%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,89 €
0,07%
14,76%
11,95%
34,86%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-26,50%
PRISTOP
Infond FRONTIER
15,06 €
0,73%
13,58%
6,16%
11,78%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,11 €
0,26%
9,89%
24,06%
21,82%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,57 €
0,34%
6,89%
17,20%
23,80%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-18,83%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,21 €
0,41%
14,08%
18,45%
38,58%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
28,82 €
0,84%
0,00%
31,89%
90,29%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
134,94%
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,13%
-0,10%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,03 €
0,58%
10,52%
39,49%
66,18%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
53,42%
PRISTOP
Infond PBGS
0,85 €
0,47%
13,40%
26,63%
25,96%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-15,12%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
37,44 €
0,65%
26,90%
80,60%
134,55%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,74 €
0,26%
19,37%
16,66%
15,88%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,59 €
0,77%
11,53%
22,24%
36,56%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,83 €
-0,02%
15,42%
22,73%
14,38%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,46 €
0,33%
26,69%
22,46%
7,07%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,23 €
0,31%
4,16%
19,89%
-10,08%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-28,10%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,65 €
0,30%
13,52%
42,90%
54,11%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.