Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA: Vsi skladi BREZ VSTOPNIH STROŠKOV do 28. februarja 2018

Tečajnica na obračunski dan: 16.02.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
9,80 €
0,24%
-2,94%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
67,15 €
0,21%
1,23%
10,64%
19,89%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
14,04%
PRISTOP
Infond BETA
10,79 €
0,41%
2,76%
12,27%
57,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
47,42%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,42 €
0,13%
0,83%
2,01%
-1,08%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
24,95 €
-0,37%
7,73%
12,27%
27,80%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
9,17%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,41 €
0,72%
-2,75%
3,76%
49,05%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,57 €
0,73%
2,55%
8,60%
55,51%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
40,32%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,31 €
0,25%
7,00%
26,41%
47,13%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond EmergingStox
11,01 €
0,56%
7,57%
7,17%
20,50%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-5,65%
PRISTOP
Infond ENERGY
11,56 €
0,43%
-9,26%
-16,37%
-6,60%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-30,47%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,83 €
0,90%
3,91%
3,92%
23,53%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-15,71%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,79 €
-0,11%
4,44%
-0,32%
6,44%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,22 €
0,38%
1,58%
13,35%
21,00%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
36,52 €
0,11%
2,12%
10,11%
23,71%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-10,03%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,58 €
0,47%
3,28%
11,44%
32,62%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
27,16 €
0,87%
-5,10%
-3,21%
68,71%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
145,68%
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,53 €
0,00%
-0,21%
-0,38%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,17 €
0,11%
0,10%
14,66%
64,48%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
77,89%
PRISTOP
Infond PBGS
0,87 €
0,78%
3,92%
9,78%
28,08%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-4,94%
PRISTOP
Infond SpecialOpportunities Flexible
5,58 €
0,23%
0,01%
16,66%
25,44%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-34,59%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
41,74 €
-0,02%
21,98%
62,00%
152,76%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
153,16%
PRISTOP
Infond WorldStox Developed
12,98 €
0,52%
3,37%
23,08%
71,46%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
34,95%
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.