Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
9,63 €
-0,28%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
65,46 €
-0,24%
6,05%
17,81%
16,84%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
7,51%
PRISTOP
Infond BETA
10,49 €
-0,12%
10,42%
21,63%
56,04%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
35,30%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,47 €
0,00%
-0,27%
4,39%
1,39%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
23,62 €
-1,05%
9,97%
11,66%
22,22%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
3,00%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,36 €
-0,31%
-1,00%
19,23%
41,05%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,69 €
-0,50%
11,17%
18,44%
35,08%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-19,06%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,36 €
-0,22%
7,41%
21,19%
53,30%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
14,32%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,08 €
-0,36%
14,90%
32,59%
43,98%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
11,79 €
0,05%
1,53%
-15,85%
-8,87%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-32,11%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,89 €
0,15%
13,16%
10,03%
28,39%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-23,64%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,88 €
-0,34%
11,77%
3,09%
10,54%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,14 €
-0,14%
9,31%
19,94%
18,20%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,48 €
-0,23%
6,13%
14,90%
21,99%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-18,30%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,08 €
-0,31%
9,07%
11,81%
31,53%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
27,93 €
-0,19%
0,56%
16,99%
82,72%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
130,64%
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,54 €
0,00%
-0,15%
-0,20%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
18,40 €
-0,41%
8,87%
28,67%
59,54%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
53,75%
PRISTOP
Infond PBGS
0,85 €
0,31%
11,22%
21,30%
27,26%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-14,13%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
37,29 €
-0,46%
21,13%
68,97%
127,95%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,64 €
-0,19%
12,73%
12,62%
18,84%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-5,94%
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,36 €
-0,17%
4,39%
16,66%
36,58%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,92 €
-0,31%
15,14%
22,01%
22,36%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,35 €
-0,20%
19,86%
16,30%
6,77%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,20 €
-0,17%
3,04%
16,09%
-6,86%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-29,98%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,51 €
-0,19%
12,17%
34,17%
60,96%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
18,88%
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.