Tečajnica vzajemni skladi | SAVA INFOND

Tečajnica na obračunski dan: 18.07.2024
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Globalni delniški
10,28 €
-0,68%
15,66%
12,53%
46,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
127,17%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Evropa
6,89 €
-0,76%
10,35%
13,39%
35,89%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
57,96%
PRISTOP
Infond Kitajska
9,26 €
-0,16%
-12,76%
-39,65%
-36,47%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-34,73%
PRISTOP
Infond Razviti trgi
19,08 €
-0,53%
17,39%
19,54%
55,54%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
132,49%
PRISTOP
Infond Trgi v razvoju
27,42 €
-0,10%
16,17%
-10,15%
9,46%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
35,01%
PRISTOP
Infond ZDA
41,25 €
-0,78%
22,79%
28,92%
75,45%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
202,37%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Surovine in energija
16,08 €
-0,82%
12,62%
57,97%
34,58%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
14,45%
PRISTOP
Infond Tehnologija
133,67 €
-0,52%
31,59%
40,95%
144,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
544,80%
PRISTOP
Infond Zdravstvo
47,59 €
-2,09%
13,88%
19,39%
45,58%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
117,76%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividendni
12,16 €
-0,06%
11,39%
5,29%
27,84%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
56,39%
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
59,69 €
-1,08%
14,61%
18,33%
68,07%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
152,88%
PRISTOP
Infond Megatrendi
1,61 €
-1,76%
12,38%
-23,14%
-3,40%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
44,49%
PRISTOP
Infond Select
26,18 €
-0,45%
15,10%
17,78%
69,93%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
195,60%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Globalni defenzivni
40,76 €
-0,27%
6,83%
-3,63%
4,51%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
34,30%
PRISTOP
Infond Globalni fleksibilni
14,40 €
-0,62%
14,32%
13,68%
35,23%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
76,59%
PRISTOP
Infond Globalni uravnoteženi
93,65 €
-0,57%
12,20%
7,47%
28,21%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
72,61%
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
12,35 €
0,03%
3,34%
-1,78%
-1,75%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
-1,69%
PRISTOP
Infond Obvezniški - EUR
11,83 €
-0,09%
2,56%
-15,01%
-14,09%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
-7,39%
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond Naložbeni cilj 2040
16,05 €
-0,61%
14,80%
15,32%
46,37%
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.