Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA: Vsi skladi BREZ VSTOPNIH STROŠKOV do 30. aprila 2018

Tečajnica na obračunski dan: 19.04.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
10,80 €
0,15%
2,41%
6,12%
54,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
60,40%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,28 €
-0,06%
5,68%
19,44%
52,52%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
10,72 €
0,15%
4,60%
-2,83%
16,72%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-2,93%
PRISTOP
Infond BRIC
24,21 €
0,42%
6,16%
-1,53%
30,62%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
11,98%
PRISTOP
Infond Europe
4,88 €
0,21%
2,59%
-2,53%
27,60%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-16,50%
PRISTOP
Infond Frontier
14,64 €
-0,75%
-0,53%
-5,03%
5,35%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
19,09 €
-0,22%
-0,35%
9,99%
61,34%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
79,44%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,36 €
-1,09%
-8,08%
-5,71%
36,47%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Energy
12,81 €
0,58%
2,68%
-10,89%
5,38%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-24,40%
PRISTOP
Infond Financials
5,38 €
1,04%
1,90%
10,61%
20,55%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-33,31%
PRISTOP
Infond Life
26,73 €
-0,55%
-6,18%
-13,49%
50,94%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
156,07%
PRISTOP
Infond Technology
42,07 €
-0,84%
20,94%
57,51%
159,74%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
161,53%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
9,64 €
-0,16%
3,71%
6,09%
34,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
31,42 €
-0,48%
1,35%
2,57%
52,26%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
44,67%
PRISTOP
Infond Select
13,08 €
0,33%
4,08%
16,47%
61,13%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
42,54%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,85 €
-0,83%
-0,81%
3,00%
27,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
1,53%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
67,51 €
-0,06%
2,94%
7,19%
23,89%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
21,01%
PRISTOP
Infond Defensive
36,61 €
-0,16%
3,26%
7,84%
25,37%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-7,84%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,17 €
0,18%
1,48%
7,05%
23,03%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,52 €
0,00%
-0,24%
-0,43%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,44 €
-0,15%
0,61%
1,50%
0,77%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
9,69 €
0,10%
-3,05%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.