Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Tečajnica na obračunski dan: 21.06.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
11,38 €
-0,51%
5,05%
16,33%
61,33%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
72,58%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,52 €
-0,49%
6,84%
28,63%
62,43%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
10,58 €
0,29%
0,92%
6,09%
23,00%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-2,15%
PRISTOP
Infond BRIC
25,06 €
-0,99%
8,62%
9,41%
49,56%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
16,40%
PRISTOP
Infond Europe
4,85 €
-0,83%
-1,71%
1,61%
28,47%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-12,91%
PRISTOP
Infond Frontier
13,78 €
-0,81%
-6,80%
-2,74%
8,58%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
21,00 €
-0,33%
9,05%
24,95%
80,25%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
99,91%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,47 €
-0,42%
-0,33%
7,12%
47,56%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
46,76%
PRISTOP
Infond Energy
13,47 €
-1,48%
14,07%
3,81%
13,20%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-23,95%
PRISTOP
Infond Financials
5,38 €
-0,35%
-0,02%
15,77%
30,00%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-31,68%
PRISTOP
Infond Life
29,05 €
-0,09%
-1,34%
-2,66%
66,74%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
182,52%
PRISTOP
Infond Technology
47,78 €
-0,57%
28,55%
81,57%
189,95%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
199,41%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
10,04 €
-0,36%
7,76%
16,88%
45,22%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
32,86 €
-0,49%
5,87%
13,13%
59,16%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
55,70%
PRISTOP
Infond Select
13,70 €
-0,44%
7,14%
27,31%
76,93%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
58,36%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,89 €
-0,14%
3,50%
13,02%
34,77%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
6,56%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
70,40 €
-0,25%
6,66%
17,18%
34,65%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
27,03%
PRISTOP
Infond Defensive
37,48 €
-0,15%
5,03%
15,87%
29,92%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-2,25%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,52 €
-0,46%
3,73%
16,35%
30,75%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,51 €
0,00%
-0,26%
-0,49%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,40 €
-0,02%
-0,31%
3,84%
2,70%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
10,25 €
-0,48%
2,63%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.