Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA - Vsi skladi brez vstopnih stroškov do 14. aprila

Tečajnica na obračunski dan: 22.03.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
9,97 €
0,05%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
65,44 €
-0,05%
11,81%
27,20%
15,42%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
13,70%
PRISTOP
Infond BETA
10,49 €
-0,11%
15,80%
35,91%
60,79%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
43,38%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,30 €
0,09%
0,88%
6,81%
1,71%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
22,75 €
-0,33%
21,05%
33,51%
11,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
34,50%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,45 €
-0,25%
9,51%
38,19%
44,29%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,65 €
-0,19%
18,38%
30,86%
33,68%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-2,68%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,68 €
-0,16%
13,77%
36,06%
58,75%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
15,41%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
5,89 €
0,09%
21,36%
39,49%
40,71%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
12,47 €
-0,01%
13,15%
-3,15%
-2,68%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-13,39%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,73 €
-0,36%
14,21%
12,54%
28,05%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-21,37%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,56 €
-0,14%
17,13%
13,29%
9,18%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,02 €
-0,25%
15,66%
31,24%
16,80%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,33 €
-0,08%
11,04%
22,16%
20,71%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-9,36%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,26 €
-0,05%
19,02%
27,69%
33,13%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
28,49 €
-0,04%
8,13%
38,74%
104,61%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,07%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
18,94 €
0,16%
18,41%
50,63%
66,36%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PBGS
0,84 €
-0,18%
11,28%
32,47%
24,02%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
0,50%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
34,46 €
0,47%
28,73%
79,40%
130,57%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,56 €
-0,99%
20,68%
28,40%
11,12%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,61 €
-1,17%
16,48%
30,69%
34,61%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,90 €
-0,10%
26,27%
27,96%
20,17%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,38 €
-0,73%
25,84%
24,22%
11,99%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,19 €
0,08%
6,94%
22,81%
-11,92%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-18,30%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,51 €
-0,11%
17,48%
50,92%
68,35%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.