Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Polovični vstopni stroški do konca marca

Tečajnica na obračunski dan: 18.04.2019
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
12,04 €
0,53%
11,64%
31,68%
54,72%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
152,93%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,95 €
0,41%
10,56%
40,48%
62,36%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
63,76%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
10,43 €
0,04%
-2,61%
18,43%
22,34%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
32,55%
PRISTOP
Infond BRIC
25,75 €
0,16%
6,79%
35,34%
42,69%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
76,96%
PRISTOP
Infond Europe
5,01 €
0,23%
2,93%
18,88%
16,39%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
56,33%
PRISTOP
Infond Frontier
14,79 €
0,18%
0,27%
18,22%
11,32%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
22,62 €
0,83%
18,28%
39,61%
79,07%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
187,37%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,62 €
0,49%
17,97%
20,75%
52,36%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
137,01%
PRISTOP
Infond Energy
12,92 €
0,05%
1,45%
15,50%
-4,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
24,02%
PRISTOP
Infond Financials
5,48 €
0,31%
2,98%
28,15%
26,20%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
23,98%
PRISTOP
Infond Life
30,26 €
0,11%
12,60%
11,46%
52,27%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
216,38%
PRISTOP
Infond Technology
51,68 €
0,66%
21,81%
89,41%
173,85%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
327,63%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
10,02 €
0,35%
3,76%
28,33%
34,29%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
34,15 €
0,75%
8,16%
25,82%
52,14%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
126,62%
PRISTOP
Infond Select
14,78 €
0,50%
13,38%
37,02%
76,62%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
128,54%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,95 €
0,31%
11,03%
27,18%
48,62%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
37,78%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
72,12 €
0,31%
6,77%
22,08%
39,08%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
52,71%
PRISTOP
Infond Defensive
38,26 €
0,24%
4,33%
19,34%
30,80%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
43,77%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,61 €
0,19%
4,57%
21,03%
36,89%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
11,95%
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,56 €
0,11%
0,71%
2,49%
7,92%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ShortTerm Bond – Euro
12,50 €
0,03%
-0,15%
-0,53%
-0,35%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
10,85 €
0,42%
12,09%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.