Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA - Vsi skladi brez vstopnih stroškov do 14. aprila

Tečajnica na obračunski dan: 21.04.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
10,03 €
0,16%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
65,85 €
0,14%
10,37%
27,00%
16,48%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
11,81%
PRISTOP
Infond BETA
10,62 €
0,25%
14,65%
36,44%
64,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
41,38%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,35 €
0,00%
1,09%
6,27%
2,52%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
22,99 €
0,40%
20,01%
27,41%
14,92%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
29,73%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,49 €
0,26%
11,20%
39,73%
47,27%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,68 €
0,27%
17,91%
28,91%
36,64%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-9,20%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,18 €
0,38%
14,72%
38,90%
65,27%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
13,78%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,00 €
0,25%
21,01%
40,12%
45,79%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
12,44 €
0,08%
9,92%
-7,78%
1,30%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-17,41%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,77 €
0,02%
10,95%
10,88%
32,67%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-24,91%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,86 €
0,35%
17,99%
11,91%
11,61%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,07 €
0,05%
13,39%
29,92%
19,20%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,59 €
0,14%
10,01%
21,69%
23,32%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-12,95%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,38 €
0,39%
18,39%
25,72%
36,46%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
28,56 €
0,01%
4,08%
43,69%
101,35%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,04%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,26 €
0,17%
18,80%
52,45%
72,68%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PBGS
0,86 €
0,26%
14,57%
34,53%
26,63%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-3,68%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
35,23 €
0,48%
29,39%
86,67%
134,76%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,29 €
0,41%
17,00%
20,80%
10,20%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,68 €
1,13%
14,35%
29,82%
36,34%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,95 €
0,08%
19,44%
27,59%
23,10%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,34 €
0,20%
21,69%
22,90%
10,88%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,21 €
0,12%
6,86%
22,88%
-12,04%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-20,87%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,66 €
0,09%
16,37%
51,24%
67,55%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.