Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Polovični vstopni stroški do konca oktobra

Tečajnica na obračunski dan: 15.10.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
11,03 €
-0,49%
2,28%
20,44%
48,72%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
138,37%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,23 €
-0,73%
-0,69%
27,49%
47,16%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
23,16%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
9,71 €
0,62%
-9,46%
7,87%
10,72%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
33,94%
PRISTOP
Infond BRIC
21,92 €
-1,04%
-9,74%
12,35%
13,53%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
74,91%
PRISTOP
Infond Europe
4,58 €
0,25%
-7,82%
3,38%
10,49%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
23,92%
PRISTOP
Infond Frontier
12,91 €
-0,48%
-13,46%
4,44%
-2,49%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
20,83 €
-0,77%
9,44%
30,84%
71,42%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
173,59%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,42 €
-0,23%
1,43%
7,66%
36,52%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
121,87%
PRISTOP
Infond Energy
13,47 €
0,06%
11,13%
14,10%
5,96%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
34,54%
PRISTOP
Infond Financials
5,06 €
-0,38%
-7,06%
10,92%
19,89%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
13,64%
PRISTOP
Infond Life
30,67 €
-0,41%
7,88%
13,92%
66,23%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
202,44%
PRISTOP
Infond Technology
44,94 €
-1,79%
14,86%
75,03%
147,82%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
269,11%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
9,59 €
-0,49%
2,59%
23,20%
31,03%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
31,21 €
-0,39%
0,12%
13,62%
44,44%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
99,49%
PRISTOP
Infond Select
13,48 €
-0,56%
5,05%
30,19%
68,90%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
118,11%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,82 €
-0,57%
-5,16%
9,33%
23,10%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
14,72%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
68,43 €
-0,38%
2,15%
17,12%
29,26%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
43,09%
PRISTOP
Infond Defensive
37,00 €
-0,20%
2,05%
17,44%
27,87%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
22,33%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,13 €
-0,31%
-1,91%
17,89%
29,21%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-10,15%
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,50 €
0,00%
-0,31%
-0,57%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,32 €
0,02%
-1,25%
2,38%
3,93%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
9,90 €
-0,45%
0,50%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.