Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Tečajnica na obračunski dan: 13.12.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
10,79 €
-0,03%
-3,04%
16,09%
44,42%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
144,55%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,14 €
-0,09%
-3,98%
21,33%
45,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
43,13%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
9,82 €
0,46%
-7,29%
16,06%
19,43%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
37,83%
PRISTOP
Infond BRIC
22,71 €
0,69%
-7,75%
20,03%
23,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
86,01%
PRISTOP
Infond Europe
4,44 €
-0,10%
-10,89%
2,86%
9,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
37,09%
PRISTOP
Infond Frontier
13,04 €
-0,01%
-12,46%
12,73%
2,23%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
20,57 €
-0,23%
3,92%
26,00%
68,80%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
166,47%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,45 €
-0,06%
-0,34%
8,26%
37,38%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
126,62%
PRISTOP
Infond Energy
11,86 €
-0,05%
-4,72%
12,54%
-4,85%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
21,13%
PRISTOP
Infond Financials
4,87 €
-0,19%
-14,18%
6,54%
13,78%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
26,67%
PRISTOP
Infond Life
31,49 €
-0,16%
11,13%
12,30%
66,90%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
214,46%
PRISTOP
Infond Technology
43,72 €
-0,23%
5,99%
57,69%
136,86%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
286,10%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
9,08 €
0,06%
-6,03%
21,36%
21,63%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
30,86 €
-0,34%
-5,84%
10,68%
41,28%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
107,02%
PRISTOP
Infond Select
13,21 €
-0,06%
-0,65%
24,16%
63,56%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
115,65%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,82 €
-0,34%
-8,57%
8,78%
31,05%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
20,51%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
67,07 €
-0,05%
-1,64%
13,47%
31,92%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
43,75%
PRISTOP
Infond Defensive
36,69 €
0,01%
-0,49%
14,73%
28,43%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
35,78%
PRISTOP
Infond Global Flex
9,91 €
-0,18%
-4,91%
13,87%
34,03%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
2,88%
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,50 €
0,00%
-0,32%
-0,62%
-0,26%
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,32 €
0,08%
-1,62%
1,77%
7,55%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
9,73 €
-0,12%
-4,13%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.