Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

AKCIJA: Vsi skladi BREZ VSTOPNIH STROŠKOV do 31. avgusta 2018

Tečajnica na obračunski dan: 16.08.2018
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
11,67 €
-0,07%
11,31%
19,17%
58,46%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
84,75%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,59 €
-0,55%
9,28%
29,55%
53,87%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
10,19 €
-0,18%
-6,76%
8,19%
11,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-0,92%
PRISTOP
Infond BRIC
23,60 €
-2,35%
1,61%
14,24%
33,93%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
20,39%
PRISTOP
Infond Europe
4,86 €
-0,79%
0,59%
2,41%
19,52%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-7,91%
PRISTOP
Infond Frontier
14,04 €
-0,86%
-4,26%
10,77%
7,31%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
21,98 €
0,70%
18,18%
30,87%
84,09%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
114,23%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,52 €
0,81%
8,72%
9,75%
46,86%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
61,42%
PRISTOP
Infond Energy
13,51 €
-2,69%
19,13%
10,61%
10,02%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-14,28%
PRISTOP
Infond Financials
5,42 €
0,66%
0,63%
15,01%
25,75%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-25,63%
PRISTOP
Infond Life
31,33 €
0,99%
13,35%
4,01%
71,79%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
170,30%
PRISTOP
Infond Technology
48,95 €
-0,32%
32,05%
85,50%
183,57%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
195,20%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
10,19 €
0,58%
13,65%
26,42%
40,55%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
33,37 €
0,21%
9,41%
14,60%
55,45%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
60,73%
PRISTOP
Infond Select
14,17 €
0,03%
13,68%
29,33%
80,51%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
66,57%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,89 €
0,60%
5,91%
13,74%
27,26%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
8,91%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
71,08 €
0,03%
9,26%
17,24%
31,45%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
31,10%
PRISTOP
Infond Defensive
37,80 €
-0,01%
7,04%
15,64%
28,46%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
1,29%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,53 €
-0,24%
5,27%
17,30%
23,78%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,51 €
0,00%
-0,28%
-0,53%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,42 €
0,00%
-0,30%
3,09%
1,41%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
10,47 €
0,18%
8,19%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.