Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Polovični vstopni stroški do konca marca

Tečajnica na obračunski dan: 21.02.2019
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Delniški globalni
Infond Beta
11,31 €
-0,36%
4,59%
31,66%
45,21%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
136,53%
PRISTOP
Infond Dynamic
6,46 €
-0,30%
1,99%
39,62%
52,02%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
64,30%
PRISTOP
Delniški regijski
Infond Balkan
9,69 €
-0,06%
-11,84%
17,39%
17,60%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
40,14%
PRISTOP
Infond BRIC
23,95 €
-0,45%
-5,74%
41,13%
36,79%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
114,12%
PRISTOP
Infond Europe
4,66 €
-0,28%
-3,19%
17,75%
7,85%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
61,74%
PRISTOP
Infond Frontier
14,08 €
-0,04%
-5,23%
24,28%
10,10%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond USA
21,58 €
-0,39%
11,94%
41,77%
73,42%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
194,54%
PRISTOP
Delniški sektorski
Infond Consumer
1,50 €
-0,04%
7,22%
18,53%
42,38%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
134,81%
PRISTOP
Infond Energy
12,30 €
-1,39%
7,11%
21,26%
-4,79%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
33,78%
PRISTOP
Infond Financials
5,17 €
-0,38%
-7,91%
29,84%
18,95%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
52,27%
PRISTOP
Infond Life
31,91 €
-0,82%
17,96%
23,37%
54,10%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
211,56%
PRISTOP
Infond Technology
46,69 €
-0,13%
10,38%
87,13%
140,75%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
315,25%
PRISTOP
Delniški strategija
Infond Dividend
9,64 €
-0,32%
0,52%
35,06%
29,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond Družbeno odgovorni
32,55 €
-0,12%
2,63%
27,83%
43,07%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
136,97%
PRISTOP
Infond Select
13,79 €
-0,25%
6,19%
36,80%
65,73%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
135,26%
PRISTOP
Infond Smart Quality
0,89 €
-0,31%
2,60%
22,06%
39,24%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
28,73%
PRISTOP
Mešani globalni
Infond Alfa
69,15 €
-0,19%
2,51%
23,10%
32,87%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
45,02%
PRISTOP
Infond Defensive
37,33 €
-0,10%
1,93%
22,24%
28,63%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
48,44%
PRISTOP
Infond Global Flex
10,20 €
-0,24%
-0,13%
22,02%
32,83%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
10,48%
PRISTOP
Podsklad denarnega trga
Infond Money – Euro
12,48 €
0,00%
-0,36%
-0,71%
-0,47%
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Obvezniški podsklad
Infond Bond - Euro
13,43 €
-0,06%
0,16%
2,66%
8,13%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Podsklad ciljnega datuma
Infond 2040
10,23 €
-0,23%
4,07%
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.