Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

NOVO - Infond 2040 – najboljše varčevanje za starost

Tečajnica na obračunski dan: 23.02.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
10,15 €
-0,32%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
66,62 €
-0,41%
17,49%
28,00%
19,13%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
13,13%
PRISTOP
Infond BETA
10,59 €
-0,45%
22,26%
35,99%
66,10%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
38,03%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,33 €
0,05%
1,87%
7,35%
3,43%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
23,38 €
-1,02%
35,85%
33,54%
12,31%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
33,49%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,47 €
-0,57%
14,77%
39,60%
43,57%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,70 €
-0,64%
27,60%
31,94%
37,65%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-1,60%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
31,15 €
-0,71%
20,82%
36,92%
63,56%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
13,62%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
5,98 €
-0,39%
28,32%
40,75%
44,60%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
12,77 €
-0,02%
25,55%
-1,09%
-3,21%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-12,89%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,67 €
-0,22%
17,39%
8,14%
27,53%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-23,67%
PRISTOP
Infond FRONTIER
14,37 €
0,34%
25,85%
12,35%
8,13%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,14 €
-0,11%
20,62%
31,98%
19,12%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,93 €
-0,38%
16,69%
23,81%
23,65%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-9,33%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,39 €
-0,54%
29,76%
26,59%
37,14%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
29,05 €
0,01%
10,95%
40,29%
111,17%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
0,10%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
19,43 €
-0,52%
26,32%
56,17%
73,01%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PBGS
0,85 €
-0,67%
16,09%
33,02%
27,19%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
0,50%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
34,66 €
-0,71%
37,56%
78,72%
134,19%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,57 €
0,48%
27,12%
28,30%
8,91%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,81 €
-0,38%
24,92%
31,88%
35,02%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
9,13 €
-1,44%
45,12%
31,34%
17,81%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,59 €
-0,66%
40,15%
28,75%
14,85%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,21 €
-0,21%
9,78%
23,31%
-10,07%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-17,35%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,65 €
-0,49%
24,38%
52,03%
73,97%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.