Tečajnica vzajemni skladi | Vzajemni skladi

Tečajnica na obračunski dan: 25.05.2017
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI
SKLAD TIP SKLADA VEP DNEVNA % 1-LETNA % 3-LETNA % 5-LETNA % 10-LETNA %
VEP
DNEVNA
1-LETNA
3-LETNA
5-LETNA
Infond 2040
10,00 €
0,25%
/
/
/
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ALFA
65,47 €
-0,03%
9,71%
23,43%
17,21%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
8,73%
PRISTOP
Infond BETA
10,76 €
0,15%
16,35%
34,19%
70,70%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
38,50%
PRISTOP
Infond BOND - EURO
13,38 €
0,07%
1,11%
5,78%
2,95%
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond BRIC
23,03 €
0,76%
24,04%
19,65%
27,01%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
24,40%
PRISTOP
Infond CONSUMER
1,48 €
0,29%
10,45%
35,54%
60,75%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond DELNIŠKI
2,70 €
0,39%
18,37%
26,09%
44,43%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-12,71%
PRISTOP
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
30,74 €
0,21%
11,48%
32,86%
67,78%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
10,64%
PRISTOP
Infond DYNAMIC
6,09 €
0,26%
24,23%
37,49%
55,44%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond ENERGY
12,07 €
-1,63%
5,95%
-12,37%
3,35%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-23,11%
PRISTOP
Infond €UROPA
4,98 €
-0,08%
15,90%
12,54%
45,18%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
-23,36%
PRISTOP
Infond FRONTIER
15,07 €
0,19%
23,58%
9,47%
17,59%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond GLOBAL
10,14 €
0,05%
13,69%
28,25%
23,34%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond HRAST
35,41 €
0,01%
9,40%
18,69%
26,48%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-15,75%
PRISTOP
Infond KREKOV GLOBALNI
9,23 €
0,15%
18,43%
19,72%
39,33%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond LIFE
28,27 €
0,15%
3,29%
34,67%
99,76%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond MONEY - EURO
12,55 €
0,00%
-0,14%
-0,02%
/
TIP SKLADA
Denarni sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PANAMERICA
18,98 €
0,27%
15,39%
45,35%
75,41%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Infond PBGS
0,86 €
0,12%
14,46%
30,25%
28,28%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-8,63%
PRISTOP
Infond TECHNOLOGY
36,66 €
0,68%
32,90%
88,19%
145,59%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EMERGINGSTOX
10,34 €
-0,29%
20,25%
16,85%
15,40%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: EURASIA FLEXIBLE
8,58 €
-0,01%
15,54%
24,66%
40,54%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: RESOURCE FLEXIBLE
8,68 €
-0,06%
19,06%
22,62%
20,75%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: SPECIALOPPORTUNITIES FLEXIBLE
5,32 €
-0,10%
19,21%
20,39%
7,19%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Perspektiva: WORLDMIX
2,22 €
0,29%
6,44%
20,77%
-7,72%
TIP SKLADA
Mešani sklad
10-LETNA %
-23,84%
PRISTOP
Perspektiva: WORLDSTOX DEVELOPED
12,78 €
0,14%
17,39%
47,95%
66,48%
TIP SKLADA
Delniški sklad
10-LETNA %
/
PRISTOP
Izberite obračunski dan:
PRIKAŽI

Legenda - tečajnica vzajemnih skladov Infond

VEP "Vrednost enote premoženja" na obračunski dan (EUR)
Dnevna % Dnevna sprememba VEP
1-letna % Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom
3-letna % Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom
5-letna % Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom
10-letna % Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.