Naročilo na informacije | Vzajemni skladi

Želite prejemati informacije o skladih in dogajanju na borzah na svoj elektronski naslov? Izberite vrsto informacij, ki jih želite prejemati.
Elektronski mesečnik InfondINFO
Mesečno pripravljamo izbor najzanimivejših dogodkov na kapitalskih in borznih trgih v obliki člankov in pregledov zanimivih naložbenih možnosti.
Informacije o skladih in strokovne vsebine o trgih
Infond tedensko pripravlja zanimive novice, strokovne članke, publikacije ter informacije o trženjskih akcijah. Bodite seznanjeni z dogajanji na gospodarskih in kapitalskih trgih.
Dnevno informacijo o VEP
Izkoristite možnost dnevnega prejemanja podatkov o vrednosti enot premoženja- VEP (vrednost točke sklada) in donosnosti standardiziranih obdobij za Infondove vzajemne sklade na vaš elektronski naslov.
Dokumentacija skladov
Možnost naročila nove ali spremenjene formalne dokumentacije skladov(mesečna poročila, polletna in letna poročila Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje).

Obrazec za prijavo

Spol*
IME*
PRIIMEK*
NAZIV PODJETJA
e-pošta*
VARNOSTNO PREVERJANJE*
Spol*
Moški
Ženski
IME*
PRIIMEK*
NAZIV PODJETJA
e-pošta*
PREPIŠITE NIZ ZNAKOV V SPODNJE POLJE
Strinjam se, da KBM Infond oddane podatke uporablja izključno za namene izvedbe storitve, na katero sem se naročil. Od naročene storitve se odjavite prek povezave za odjavo na koncu vsakega obvestila, ki ga prejmete. Več informacij o uporabi podatkov.
Potrdi
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.