Vzajemni sklad | Vzajemni skladi

Preberite več o vzajemnem skladu!

 
  • Vzajemni sklad je premoženje vlagateljev, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje (delnice, obveznice ter druge finančne instrumente).
  • Sredstva vlagateljev v skladih upravljajo profesionalni in izkušeni upravljavci družbe za upravljanje.
  • Naložbena politika sklada določa, kakšni vrednostni papirji in v kolikšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada. Največkrat že ime sklada pove, na katero področje oz. regijo sklad nalaga sredstva.
  • Vrednost vaših sredstev v skladu se dnevno spreminja.
  • Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih, zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.
  • Razpršena naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih.
  • Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Gibanje vrednosti točke posameznega vzajemnega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.
  • Prenosi sredstev med podskladi istega krovnega sklada so stroškovno zelo ugodni ali celo brezplačni in brez takojšnje obdavčitve.
 
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.