Vzajemni sklad | SAVA INFOND

Preberite več o vzajemnem skladu!

 
  • Vzajemni sklad je premoženje vlagateljev, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje (delnice, obveznice ter druge finančne instrumente).
  • Sredstva vlagateljev v skladih upravljajo profesionalni in izkušeni upravljavci družbe za upravljanje.
  • Naložbena politika sklada določa, kakšni vrednostni papirji in v kolikšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada. Največkrat že ime sklada pove, na katero področje oz. regijo sklad nalaga sredstva.
  • Vrednost vaših sredstev v skladu se dnevno spreminja.
  • Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih, zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.
  • Razpršena naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih.
  • Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Gibanje vrednosti točke posameznega vzajemnega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.
  • Prenosi sredstev med podskladi istega krovnega sklada so stroškovno zelo ugodni ali celo brezplačni in brez takojšnje obdavčitve.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.