Upravljanje premoženja | SAVA INFOND

Sektor individualnega upravljanja premoženja

 

mag. Jure Dubravica
direktor sektorja individualnega upravljanja premoženja

.
Peter Domadenik
višji specialist za upravljanje premoženja
 
mag. Igor Jakopanec
specialist za upravljanje premoženjaMihaela Jarc Knaver
višja specialistka za upravjanje premoženja


dr. Uroš Vek
višji specialist za upravljanje premoženja

  
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.