Upravljanje skladov | SAVA INFOND

Sektor upravljanja naložb

 
Vaša prihodnost potrebuje našo strokovnost. 
mag. Jure Dubravica
 

mag. Jure Dubravica,
direktor sektorja upravljanja naložb

 
 
mag. Barbara Gačnik,
namestnica direktorja sektorja upravljanja naložb
 
mag. Rene Redžič,
vodja upravljanja naložb s fiksnim donosom
   
Uroš Selič,
upravljavec - analitik
 
Aleš Šoba, CFA,
vodja upravljanja delniških naložb
 
Damjan Kovačič,
upravljavec - analitik
 
Aleš Grbić,
upravljavec - analitik
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.