Upravljanje skladov | KBM Infond

Sektor upravljanja naložb

 
Vaša prihodnost potrebuje našo strokovnost. 
mag. Jure Dubravica,
direktor sektorja upravljanja naložb
 
mag. Barbara Gačnik
 
mag. Rene Redžič
 
dr. Uroš Vek
 
Uroš Selič
 
Aleš Šoba, CFA
 
Damjan Kovačič
 
Aleš Grbić
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Energy, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.