Infond PANAMERICA, delniški podsklad | KBM Infond

VEP na dan 21.04.2017
19,26 EUR
  0,17%
SPREMEMBA VEP na dan  21.04.2017
1 leto 18,80%
3 leta 52,45%
5 letna 72,68%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond PanAmerica investira sredstva pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike.
 • Z naložbo v ta podsklad zajamete skoraj polovico svetovnih kapitalskih trgov.
 • Dolar je pomembna svetovna valuta.
 • Naložbena politika temelji na investiranju v delnice podjetij z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Wells Fargo, Microsoft, Pfizer, General Electrics, Costco Wholesale,… 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 18,80%
21.04.2015 - 21.04.2016 -8,23%
21.04.2014 - 21.04.2015 39,83%
21.04.2013 - 21.04.2014 6,90%
21.04.2012 - 21.04.2013 5,40%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad - Amerika
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,38 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6517 906
ISIN
SI 0021400534
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,34% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Povezane novice in članki
Brexit, Trump, zdaj pa še Le Pen
19.04.2017
Vlagatelji naj se s tem ne obremenjujejo. Držati dobro razpršeni portfelj se na dolgi rok izkazuje izvrstno.
Borzni trendi - marec 2017
12.04.2017
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma za pretekli mesec.
Obrestne mere samo še gor?
12.04.2017
Ameriški delniški trg zaenkrat verjame tezi višje gospodarske rasti in inflacije v prihodnje.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond PANAMERICA 0% Delniški sklad Regijski - razviti trgi EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 1,88% /
3 meseci 3,94% /
6 mesecev 12,20% /
Tekoče leto 5,20% /
1 leto 18,80% /
3 leta 52,45% 15,09%
5 let 72,68% 11,54%
10 let / /
Od ustanovitve 53,84% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 18,80%
21.04.2015 - 21.04.2016 -8,23%
21.04.2014 - 21.04.2015 39,83%
21.04.2013 - 21.04.2014 6,90%
21.04.2012 - 21.04.2013 5,40%

10 največjih naložb

Na dan 31.03.2017
NALOŽBA DELEŽ V %
APPLE 4,20%
FACEBOOK 3,22%
ALPHABET 3,17%
AMAZON 2,97%
SALESFORCE.COM 2,78%
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,39%
PANERA BREAD 2,34%
JPMORGAN CHASE 2,21%
MICROSOFT 2,20%
PFIZER 2,18%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
93,47%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
4,48%

Geografska struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
96,56%
Kanada
 
 
 
 
 
1,09%
Mehika
 
 
 
 
 
0,30%

Panožna struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
22,00%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
14,09%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
13,90%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
12,49%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
9,34%
Industrija
 
 
 
 
 
9,22%
Energetika
 
 
 
 
 
6,41%
Javna oskrba
 
 
 
 
 
2,90%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
2,75%
Ostalo
 
 
 
 
 
4,85%

Naložbena politika sklada

Infond PanAmerica, delniški podsklad, investira sredstva pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški sklad omejen na regije Amerik.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, katerih glavnina poslovanja poteka ali katerih posli se v glavnem vodijo ali primarno kotirajo v Amerikah (Severna, Srednja ali Južna Amerika).
 • Sklad ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških vrednostnih papirjih, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.
 • Sklad ima največ 10% svojih sredstev naloženih v enotah ciljnih skladov.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in vlagajo sredstva na daljši rok, hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo manj tvegane oblike naložb. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev portfelja osebnih naložb. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad - Amerika
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,38 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6517 906
ISIN
SI 0021400534
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,34% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Izjemo predstavlja:
 • izstop iz podskladov Infond Global in Infond Dynamic, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 1% in
 • izstop iz podsklada Infond Krekov Globalni, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 3%.
 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 2,25%
Skrbniška provizija: 0,05% 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).

Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond

Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo.

Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS). 
 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški podsklad - Amerika
ZAČETEK UPRAVLJANJA
04.06.2007
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,38 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 6517 906
ISIN
SI 0021400534
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,34% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
5
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.