Infond Frontier, delniški podsklad | SAVA INFOND

VEP na dan 21.10.2019
14,18 EUR
  0,59%
SPREMEMBA VEP na dan  21.10.2019
1 leto 9,12%
3 leta 3,62%
5 letna 1,99%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Frontier investira sredstva v delniške trge držav v razvoju, ki koristijo vse prednosti mednarodne menjave in rasti BRIC držav. Obenem nima naložb v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski.
Med mejne ('Frontier') trge uvrščamo Indonezijo, Filipine, Egipt, Nigerijo, Čile, Peru, Turčijo ipd.
 • Mejni trgi so manjši trgi hitro razvijajočih se gospodarstev, za katere se pričakuje, da bodo rasti BDP in standarda življenja presegali rasti razvitih držav.
 • Države s področja mejnih trgov so danes uspešne na mnogih področjih: so pomembni izvozniki surovin, veliko vlagajo v razvoj infrastrukture. Krepi se srednji razred, kar ugodno vpliva na potrošnjo, finance in telekomunikacije.
 • Naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetij, ki izkazujejo dolgoročni potencial rasti, imajo dobre poslovne rezultate in obetajoč poslovni model.
 • Prek naložbe v en podsklad sodelujete v delnicah družb številnih hitro razvijajočih se gospodarstev sveta. -
 • Samostojno investiranje v posamezne delnice teh trgov ni smotrno, saj je dostop do podatkov za individualnega vlagatelja kompleksen in drag, hkrati pa je zaradi visoke volatilnosti nakup posamezne delnice bistveno bolj tvegan.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Mercadalibre, Taiwan Semiconductor, Telekomunikasi Indonesia, Hyundai Motor,... 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.10.2019
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.10.2018 - 21.10.2019 9,12%
21.10.2017 - 21.10.2018 -11,73%
21.10.2016 - 21.10.2017 8,38%
21.10.2015 - 21.10.2016 11,03%
21.10.2014 - 21.10.2015 -11,36%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad trgov v razvoju
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.07.2011
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in Češkem
VELIKOST SKLADA
4,34 mio EUR (na dan 30.09.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
5,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,53% (za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Povezane novice in članki
Velik prihranek namesto desetletij igrač
23.10.2019
Bolje 18 let varčevanja za otroka in igrača samo tu in tam
Borzni trendi - oktober 2019
15.10.2019
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Finančni trgi imajo poseben smisel za humor
15.10.2019
Moje mnenje je, da je za delniške trge nekoliko bolj verjeten pozitivni zaključek leta.
Najbolj iskani skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Frontier 0% Delniški sklad Regijski - trgi v razvoju EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.10.2019
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 0,22% /
3 meseci -2,96% /
6 mesecev -4,10% /
Tekoče leto 11,53% /
1 leto 9,12% /
3 leta 3,62% 1,19%
5 let 1,99% 0,39%
10 let / /
Od ustanovitve 13,26% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.10.2019
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.10.2018 - 21.10.2019 9,12%
21.10.2017 - 21.10.2018 -11,73%
21.10.2016 - 21.10.2017 8,38%
21.10.2015 - 21.10.2016 11,03%
21.10.2014 - 21.10.2015 -11,36%

10 največjih naložb

Na dan 30.09.2019
NALOŽBA DELEŽ V %
COPA HOLDINGS 3,97%
PT BANK CENTRAL ASIA 3,62%
HIKMA PHARMACEUTICALS 3,43%
SK HYNIX 3,34%
MERCADOLIBRE 3,26%
SAMSUNG 3,23%
NASPERS 3,19%
AMERICA MOVIL 3,14%
MITRA ADIPERKASA 3,07%
ARCOS DORADOS 2,98%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 30.09.2019
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
94,17%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
2,68%

Geografska struktura

Na dan 30.09.2019
NAZIV DELEŽ V %  
Mehika
 
 
 
 
 
18,13%
Južna Koreja
 
 
 
 
 
17,62%
Indonezija
 
 
 
 
 
16,13%
Južna Afrika
 
 
 
 
 
8,01%
Tajvan
 
 
 
 
 
5,31%
Filipini
 
 
 
 
 
4,29%
Panama
 
 
 
 
 
3,97%
Čile
 
 
 
 
 
3,82%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
3,43%
Ostalo
 
 
 
 
 
16,14%

Panožna struktura

Na dan 30.09.2019
NAZIV DELEŽ V %  
Finančne storitve
 
 
 
 
 
22,69%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
15,21%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
11,88%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
10,64%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
10,53%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
9,32%
Industrija
 
 
 
 
 
8,72%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
3,43%
Energetika
 
 
 
 
 
1,75%
Ostalo
 
 
 
 
 
2,68%

Naložbena politika sklada

Infond Frontier, delniški podsklad, investira sredstva pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja na trgih v razvoju (t.i. 'Frontier Markets' oz. mejni trgi), ki ne vključujejo Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Izpostavljenost do mejnih trgov dosega vsaj 80 % naložb podsklada.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju brez naložb v Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo in brez naložb v Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.    
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot petindvajset let. Skladi, ki jih upravlja Sava Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, pa tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2019 je bilo kar šest upravljavcev med najboljšimi sedemnajstimi v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad trgov v razvoju
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.07.2011
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in Češkem
VELIKOST SKLADA
4,34 mio EUR (na dan 30.09.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
5,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,53% (za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
  
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad trgov v razvoju
ZAČETEK UPRAVLJANJA
16.07.2011
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in Češkem
VELIKOST SKLADA
4,34 mio EUR (na dan 30.09.2019)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
5,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,53% (za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.