Infond BOND - EURO, obvezniški podsklad | KBM Infond

VEP na dan 21.04.2017
13,35 EUR
  0,00%
SPREMEMBA VEP na dan  21.04.2017
1 leto 1,09%
3 leta 6,27%
5 letna 2,52%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Bond - Euro pretežni delež sredstev investira v obveznice.
Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev:
 • nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja;
 • primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.
Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo. 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 1,09%
21.04.2015 - 21.04.2016 -0,21%
21.04.2014 - 21.04.2015 5,35%
21.04.2013 - 21.04.2014 -6,56%
21.04.2012 - 21.04.2013 2,36%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,03 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 8783 923
ISIN
SI 0021401318
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,21% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
Povezane novice in članki
Brexit, Trump, zdaj pa še Le Pen
19.04.2017
Vlagatelji naj se s tem ne obremenjujejo. Držati dobro razpršeni portfelj se na dolgi rok izkazuje izvrstno.
Borzni trendi - marec 2017
12.04.2017
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma za pretekli mesec.
Obrestne mere samo še gor?
12.04.2017
Ameriški delniški trg zaenkrat verjame tezi višje gospodarske rasti in inflacije v prihodnje.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond BOND - EURO 0% Obvezniški sklad Regijski - razviti trgi EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 0,45% /
3 meseci 0,39% /
6 mesecev -0,98% /
Tekoče leto 0,11% /
1 leto 1,09% /
3 leta 6,27% 2,05%
5 let 2,52% 0,50%
10 let / /
Od ustanovitve 6,64% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 1,09%
21.04.2015 - 21.04.2016 -0,21%
21.04.2014 - 21.04.2015 5,35%
21.04.2013 - 21.04.2014 -6,56%
21.04.2012 - 21.04.2013 2,36%

10 največjih naložb

Na dan 31.03.2017
NALOŽBA DELEŽ V %
PETROL - PETGSV 3.25 3,11%
ROMANIA - ROMANI 3.625 2,80%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 2,73%
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 3.375 2,21%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 2,19%
RABOBANK - RABOBK 4.75 2,16%
CZECH REPUBLIC - CZECH 3.875 2,09%
REPUBLIC OF BULGARIA - BGARIA 2.95 2,08%
STADA - SAZGR 2.25 2,07%
VODAFONE - VOD 5.375 2,01%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Obveznice
 
 
 
 
 
93,92%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
2,78%

Geografska struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Slovenija
 
 
 
 
 
15,96%
Nizozemska
 
 
 
 
 
8,40%
Španija
 
 
 
 
 
8,24%
Italija
 
 
 
 
 
7,91%
Avstrija
 
 
 
 
 
6,59%
ZDA
 
 
 
 
 
5,82%
Češka
 
 
 
 
 
5,51%
Francija
 
 
 
 
 
4,17%
Romunija
 
 
 
 
 
4,02%
Ostalo
 
 
 
 
 
30,08%

Sestava naložb po vrstah izdajateljev

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Podjetniške
 
 
 
 
 
39,25%
Državne
 
 
 
 
 
37,52%
Finančne institucije
 
 
 
 
 
17,15%
Ostalo
 
 
 
 
 
2,78%

Naložbena politika sklada

Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad, najmanj 90 % sredstev investira v obveznice in obvezniške ciljne sklade. Pretežni del naložb sklada je nominiranih v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot splošni obvezniški sklad - EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
 • Najmanj 90% sredstev sklada je naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga.
 • Delež tujih obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
 • Sklad ima največ 10% svojih sredstev naloženih v enotah ciljnih skladov. 
 • Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje ne glede na dospelost.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
 • Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki pričakujejo nizko naložbeno tveganje, stalno unovčljivost naložbe, kot dopolnilni podsklad za zniževanje naložbenega tveganja v osebnem portfelju in za zavarovanje donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali v primeru negotovega okolja na kapitalskih trgih. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,03 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 8783 923
ISIN
SI 0021401318
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,21% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 1,50%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50%
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,25%
od vključno 400.000,00 EUR 0,10%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 

Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR  glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad

 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki  vplačuje  po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih  preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Izjemo predstavlja:
 • izstop iz podskladov Infond Global in Infond Dynamic, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 1% in
 • izstop iz podsklada Infond Krekov Globalni in vzajemnega sklada Infond PBGS, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 3%.
 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja. Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik TER.

Upravljavska provizija: 1,10%
Skrbniška provizija: 0,05% 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).

Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond

Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo.

Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS). 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.10.2014 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
splošni obvezniški podsklad - EUR
ZAČETEK UPRAVLJANJA
14.08.2010
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
7,03 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 8783 923
ISIN
SI 0021401318
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB d.d
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
1,50%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,10%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
1,21% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
3
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.