3. argumenti ZA mesečno varčevanje | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  06.06.2013 11:34

Predstavitev glavnih argumentov, zakaj varčevati mesečno.

 

1.    Metoda povprečnega stroška

Metoda povprečnega stroška (Cost Average Effect) razlaga, zakaj se vlagateljem splača nalagati sredstva v sklade postopno, na primer z mesečnimi plačili.
Vlagatelj tako vsak mesec naloži enak znesek, glede na stanje na trgu pa zanj dobi več ali manj enot sklada. S postopnim kupovanjem enot se izogne ugibanju, kdaj je pravi čas za nakup, saj lahko začnete varčevati kadarkoli.

Prikaz delovanja metode povprečnega stroška na primeru 12 zaporednih vplačil:

 
Opomba: Primer za večjo nazornost vsebuje nerealno visoka nihanja VEP.

Vlagatelj, ki bi razporedil 600 EUR na 12 vplačil po 50 EUR, bi zaradi vmesnega nihanja cen v tem času pridobil 23 enot sklada, ki bi bile ob koncu varčevanja vredne 1.150 EUR.
Vlagatelj, ki bi naložil vseh 600 eur v času prvega pologa, bi dobil 12 enot sklada, ki bi bile po izteku znova enake vrednosti. Torej bi imel namesto 1.150 EUR le 600 EUR.

Od kod takšna razlika?
Ker ste kupovali večkrat po različnih nabavnih vrednostih, je bila povprečna nabavna cena le 26,80 namesto 50 EUR, kolikor je plačal drugi vlagatelj, ki je vse kupil v enkratnem znesku. Razlika je celih 550 EUR donosa!

2.    Obrestno obrestni račun preseže vsa vaša pričakovanja


Ko so nekega dne fizika in nobelovca Alberta Einsteina vprašali, katera je najmočnejša sila v vesolju, je izstrelil, da obrestno obrestovanje!

Obrestno obrestna 'tovarna'

 
Slika zaradi lažjega razumevanja prikazuje (nerealni) 50 % letni donos.

Obrazložitev slike:
Vlagatelj, ki je na začetku prvega leta vložil 100 $, je imel ob koncu prvega leta 150 $ (100 $ + 50 % donosa).
Ob koncu drugega leta mu je prvih 100 $ ustvarilo novih 50 $, 50 $ donosa prvega leta pa še 25 $ (skupaj je imel 225 $).
Ob koncu tretjega leta mu je prvih 100 $ znova zaslužilo 50 $, donos prvega leta (50 $) dodatnih 25 $, donos drugega leta (50 + 25 $) naslednjih37,50 evra, torej je skupaj imel že 337,50 evra. To pa je moč obrestno obrestnega računa!

Učinek obrestno obrestnega računa:
Če vsak mesec vplačate 50 EUR v delniški sklad z 8 % povprečnim letnim donosom, boste v 25 letih privarčeval 45.741 EUR. Skupna vplačana sredstva pa bodo znašala zgolj 15.000 €.

3.    Brez vstopnih stroškov do 2016!

Dodajamo še en argument! Za lažjo odločitev bomo v Infondu vsem, ki boste  do 30.6.2014 odprli direktno obremenitev za mesečno vplačevanje v katerikoli Infondov podsklad, podarili vstopne stroške za vsa nakazila, ki bodo prispela s te direktne obremenitve, do 1. januarja 2016.

Prihranite tako lahko 54 EUR in več
Redni vstopni stroški  v vzajemne sklade so praviloma 3 %, Infond pa vam jih podarja kar za leto in pol! To je 18 mesecev oz. 18 vplačil, pri katerih boste čisto cel znesek nakazila pretopili v dodatne enote izbranega sklada. Torej:

- za mesečno varčevanje v višini 50 EUR boste prihranili 18 x 1,5 EUR, kar znese skupaj 27 EUR;
- za mesečno varčevanje v višini 100 EUR boste prihranili 18 x 3 EUR, kar znese skupaj kar 54 EUR in tako naprej.


POZOR: Predlagamo, da hkrati z direktno obremenitvijo odprete tudi  varčevalni načrt ki vam omogoča nižje vstopne stroške tudi v letu 2016 in kasneje. Velika prednost tega je, da ga lahko kadarkoli prekinete brez vsakih dodatnih stroškov. Torej mesečno varčevanje BREZ VEZAVE.


Čas se izteka!

Le še do konca junija 2014 lahko sklenete to enkratno mesečno varčevanje z vsemi temi ugodnostmi. Za več informacij pokličite brezplačni telefon 080 22 42 . 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.