5 Morningstar zvezdic za Infond Trgi v razvoju | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  15.03.2011 11:38

Infond Trgi v razvoju je znova požel vseh pet Morningstarjevih zvezdic za kakovost upravljanja.

 
Po podatkih na 28.2.2011 je uvrščen kot najboljši delniški BRIC sklad izmed 98 primerljivih, ki jih trenutno vrednoti Morningstar Avstrija.

KBM Infond se je za Morningstarovo vrednotenje odločil, ko so začeli tržiti delniški podsklad Infond Trgi v razvoju v Avstriji. »Na tujih trgih nas ne morejo vrednotiti po ugledu in poznavanju, ampak samo po rezultatu in analitskih ocenah,« razlaga mag. Jure Dubravica, direktor sektorja upravljanja v KBM Infond, družbi za upravljanje, ki upravlja Infond Trgi v razvoju. Že prvi mesec, ko so Infond Trgi v razvoju vključili v vrednotenje, so dobili najvišje število zvezdic za upravljanje. »To, da smo vsa leta prav v vrhu najboljših tovrstnih skladov v vrednotenju, dokazuje, da je kakovostno upravljanje rezultat dobrih analiz in trdega dela. Velja v New Yorku, Londonu, Hong Kongu in v Mariboru,« pravi mag. Dubravica. Infond Trgi v razvoju se razen v Sloveniji trži še v Avstriji in na Slovaškem.

Morningstar je ugleden in zanesljiv vir neodvisnih naložbenih analiz s sedežem v Chicagu, ZDA. Metoda vrednotenja skladov z zvezdicami je popolnoma kvantitativna mera, pri kateri dobi 5 zvezdic 10 % najvišje vrednotenih skladov. Najvišja ocena (5 zvezdic) priča o kakovostnem upravljanju sklada, kjer se kot kriteriji upoštevajo dosežena donosnost in nihajnost (volatilnost) sklada. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.