Preoblikovanje Infond Money - Euro v Infond ShortTerm Bond – Euro | KBM Infond

Datum objave
Dne  28.02.2019

Preoblikovanje denarnega sklada v sklad kratkoročnih obveznic

 
S 1. marcem 2019 se je denarni podsklad Infond Money - Euro preoblikoval v obvezniški podsklad Infond ShortTerm Bond – Euro. S tem se spreminja naložbena politika kakor tudi naziv podsklada. 

Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad,  s to spremembo sedaj pretežni delež sredstev investira v kratkoročne obveznice z naslednjimi lastnostmi:
  • več kot 80 % sredstev sklada je naloženih v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada,
  • povprečno modificirano trajanje naložb sklada je od 1 do 3 let,
  • več kot 70% sredstev sklada je izpostavljenih do evropske valute evro. 

 

Spreminja se tudi naložbena politika obvezniškega podsklada Infond Bond- Euro

Prav tako se s 1.marcem 2019 deloma spreminja naložbena politika podsklada Infond Bond - Euro. Gre za spremembo omejitve deleža sklada, kolikšen del sredstev sklada je najmanj naložen v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga. Ta omejitev se spreminja iz 90 % na 80 % naložb sklada, kar pa bistveno ne vpliva na poslovanje sklada. 
 

Vsi vlagatelji obeh podskladov so bili o spremembah obveščeni februarja letos, prav tako je več informacij o teh spremembah objavljenih v javni objavi.

 

Preoblikovana sklada s 1.marcem 2019:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Aktualno
Infond znova najboljši!
20.03.2019
Naj družba za upravljanje triletnega obdobja, štirje upravljavci med najboljših 10 v Sloveniji, 8 kipcev za najboljše ...
Prehodi med podskladi
15.03.2019
Lahko so dobri, lahko pa varljivi prijatelji
Preoblikovanje Infond Money - Euro v Infond ShortTerm Bond – Euro
28.02.2019
Preoblikovanje denarnega sklada v sklad kratkoročnih obveznic
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.