Preoblikovanje Infond Money - Euro v Infond ShortTerm Bond – Euro | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  28.02.2019

Preoblikovanje denarnega sklada v sklad kratkoročnih obveznic

 
S 1. marcem 2019 se je denarni podsklad Infond Money - Euro preoblikoval v obvezniški podsklad Infond ShortTerm Bond – Euro. S tem se spreminja naložbena politika kakor tudi naziv podsklada. 

Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad,  s to spremembo sedaj pretežni delež sredstev investira v kratkoročne obveznice z naslednjimi lastnostmi:
  • več kot 80 % sredstev sklada je naloženih v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada,
  • povprečno modificirano trajanje naložb sklada je od 1 do 3 let,
  • več kot 70% sredstev sklada je izpostavljenih do evropske valute evro. 

 

Spreminja se tudi naložbena politika obvezniškega podsklada Infond Bond- Euro

Prav tako se s 1.marcem 2019 deloma spreminja naložbena politika podsklada Infond Bond - Euro. Gre za spremembo omejitve deleža sklada, kolikšen del sredstev sklada je najmanj naložen v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga. Ta omejitev se spreminja iz 90 % na 80 % naložb sklada, kar pa bistveno ne vpliva na poslovanje sklada. 
 

Vsi vlagatelji obeh podskladov so bili o spremembah obveščeni februarja letos, prav tako je več informacij o teh spremembah objavljenih v javni objavi.

 

Preoblikovana sklada s 1.marcem 2019:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Aktualno
Velik prihranek namesto desetletij igrač
23.10.2019
Bolje 18 let varčevanja za otroka in igrača samo tu in tam
Finančni trgi imajo poseben smisel za humor
15.10.2019
Moje mnenje je, da je za delniške trge nekoliko bolj verjeten pozitivni zaključek leta.
Polovični vstopni stroški do konca oktobra
07.10.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.