KBM Infond prevzema upravljanje Krekovih skladov | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  19.07.2011 15:53

Od 15. oktobra 2011 bo Krekov krovni sklad upravljal KBM Infond

 
KBM Infond bo prevzel upravljanje Krekovih skladov. Od srede oktobra bo tako upravljal in tržil skupaj 17 skladov v dveh krovnih skladih. S prenosom upravljanja se bodo KBM Infondu pridružili tudi nekateri zaposleni iz Krekove družbe, naložbene politike in imena skladov pa se zaenkrat ne spreminjajo. KBM Infond tako utrjuje svojo pozicijo enega največjih in bolj prepoznavnih upravljavcev skladov v Sloveniji in hkrati edinega, ki svoje sklade neposredno trži tudi v tujini. S prenosom upravljanja bodo vlagatelji v Krekove sklade pridobili obsežno mrežo vpisnih mest in razširjeno ekipo upravljavcev njihovih naložb.

»Zavedamo se odgovornosti do vseh vlagateljev v naše sklade, zato zagotavljamo, da bomo z vso skrbnostjo in odgovornostjo poskrbeli za učinkovit prenos upravljanja ter se tudi v bodoče trudili za čim bolj kakovostno in donosno upravljanje skladov,« pravi mag. Samo Stonič, član uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM.

V šestih Krekovih skladih se je konec maja upravljalo dobrih 34  milijonov evrov sredstev več kot 30.000 vlagateljev. Vsi vlagatelji bodo osebno obveščeni o prenosu. Po preteku treh mesecev prehodnega obdobja bo KBM Infond s  15. oktobrom 2011 prevzel upravljanje skladov. 

KBM Infond bo tako razširil ponudbo skladov, med katerimi so tudi takšni, kakršnih doslej še ni imel, na primer Krekov Nano&Tech in Krekov Klas Družbeno odgovorni. »Načrtujemo, da bomo sčasoma Infondove in Krekove podsklade zaokrožili pod enim krovnim skladom, s čimer bodo vsi vlagatelji lahko izkoristili davčne ugodnosti pri prenosu svojih sredstev v okviru vseh skladov v našem upravljanju,« razlaga mag. Samo Stonič. Ker bo Infond poslej upravljal več skladov enakih ali zelo podobnih naložbenih politik, načrtujejo sčasoma tudi združevanje takšnih podskladov, enako, kot so pred časom izvedli združitev uravnoteženih podskladov Infond Globalni defenzivni in Infond Uravnoteženi. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.