Nov obvezniški podsklad na slovenskem trgu | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  16.08.2010 14:09

KBM Infond je Krovni sklad dopolnil z obvezniškim podskladom Infond Bond

 
Petim obvezniškim skladom slovenskih upravljavcev se je pridružil še eden – Infond Bond je začel s poslovanjem 14. avgusta. Vsebinsko je zaokrožil Krovni sklad Infond, v katerem doslej ni bilo nizkotveganega sklada.
»Obvezniški sklad je nujen del vsakega naložbenega portfelja, saj uravnava tveganost. V njem lahko vlagatelji zavarujejo dotlej dosežene donose v času pred izplačilom, nenazadnje pa je zelo primeren za umik sredstev iz višje tveganih skladov v času negotovosti na borznih trgih,« razlaga predsednik uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Matjaž Lorenčič. »Žal vlagatelji v Sloveniji teh prednosti še ne izkoriščajo dovolj. V Sloveniji je bilo v obvezniških skladih ob koncu leta 2009 le 2 % vseh sredstev v vzajemnih skladih. V istem obdobju so imeli vlagatelji v Evropski uniji v obvezniških skladih kar 23 % vsega premoženja, naloženega v sklade.«
Obvezniški sklad je za vlagatelja naložba v več deset različnih obveznic in nizkotveganih naložb. Takšna razpršitev omogoča nižje tveganje in zagotovljeno likvidnost sredstev v primerjavi z nakupom posamezne obveznice. Obvezniški sklad donose ustvarja iz naslova prejemanja obresti in iz spremembe borznih cen posameznih obveznic v skladu. Kot v vseh vzajemnih skladih lahko vlagatelji svoja sredstva kadarkoli dobijo izplačana.
»Pričakujemo, da bodo spremembe na področju pokojninskega varčevanja spodbudile ljudi, da bodo začeli več varčevati v vzajemnih skladih,« pravi Matjaž Lorenčič. Dejansko je naložba v podsklade krovnega sklada optimalna oblika tretjega stebra pokojninskega varčevanja, s katerim so po 20 letih od naložbe vlagatelji oproščeni plačila davka na kapitalski dobiček. Zaradi dolgoletnega postopnega vlaganja lahko pri vlaganju v krovni sklad izkoristijo vse prednosti metode povprečne nabavne cene. Krovnim skladom v prid govori tudi davčno ugodna obravnava prenosov med podskladi krovnega sklada, s katero vlagatelji uravnavajo tveganost osebnega portfelja. Tako lahko začnejo varčevanje z visokotveganimi podskladi, postopno prehajajo v srednje tvegane in nekaj let pred predvideno upokojitvijo zavarujejo dotlej dosežene donose s prenosom sredstev v nizkotvegan sklad. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.