Od 29.09. do 08.10.2010 je zaradi preoblikovanja ustavljeno trgovanje z enotami Infond Defensive in Infond Uravnoteženi | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  29.09.2010 14:06

Premoženje podsklada Infond Uravnoteženi se bo 8. oktobra 2010 preneslo v Infond Defensive.

 
Vlagatelji s prenosom ohranjajo vrednost svoje naložbe, prenos je davčno nevtralen in brez stroškov. Dosedanji imetniki enot Infond Uravnoteženi bodo po izvedenem preoblikovanju imeli enote Infond Defensive.Po izvedenem preoblikovanju bo Infond Uravnoteženi prenehal obstajati. Vse premoženje, pravice in obveznosti dotedanjega podsklada Infond Uravnoteženi bo prevzel Infond Defensive. Sprememb v donosnosti ne pričakujemo, saj imata podsklada enako naložbeno politiko in oceno tveganja ter že doslej dosegata zelo podobne donose.Koledarček poteka preoblikovanja:
• sreda, 29. september, do petek, 8. oktober – ustavitev trgovanja z enotami Infond Defensivea in Infond Uravnoteženega;
• petek, 8. oktober – dan izvedbe preoblikovanja – sredstva se iz Infond Uravnoteženega prenesejo na račun Infond Defensivea, Infond Uravnoteženi preneha obstajati;
• ponedeljek, 11. oktober – ponoven začetek sprejemanja vplačil in zahtev za izplačilo iz uravnoteženega podsklada Infond Defensive.
Najkasneje 15. oktobra 2010 bomo vsem vlagateljem v podsklad Infond Uravnoteženi poslali obvestilo o premoženju v Infond Defensiveu z novim številom enot sklada. Po preoblikovanju bodo vplačila in izplačila potekala kot običajno, dostop vlagateljev do sredstev je neomejen. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.