Sklad meseca: Infond Beta | SAVA INFOND

Aleš Šoba, CFA, upravljavec - analitik
Aleš Šoba, CFA, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  09.06.2015 11:12

Delnice razvitih držav ostajajo zanimive

 
Rast tečajev na razvitih trgih se je prelevila v sedmo leto in čeprav vrednotenja nakazujejo na nižje donose v prihodnje, po našem mnenju ostajajo še vedno dovolj zanimivi za vlagatelje, saj ostale naložbe (obveznice in depoziti) predstavljajo neprivlačno alternativo.

Infond Beta, ki nalaga v delnice podjetij z razvitih trgov, je v obdobju januar – maj 2015 dosegel donos v višini 15,4 odstotka. Od pričetka svojega delovanja (september 2004) pa do danes je Infond Beta v povprečju dosegel donos 8,6 % donos na leto. Če se zavedamo, da to obdobje zajema največjo finančno in gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni, se lahko prepričamo, da so na dolgi rok delnice podjetij res najbolj donosen naložbeni razred.
 
Trenutna alokacija sklada sledi zastavljeni strategiji z začetka leta, kjer imamo v primerjavi z našim primerjalnim indeksom MSCI World večji delež v delnicah evropskih in japonskih podjetij in nižjo utež v ameriških delnicah.

Ameriški delniški indeks S&P 500 se nahaja na rekordnih vrednostih in čeprav ne pričakujemo, da bodo v prihodnje dosegale dvomestne letne donose, pa na drugi strani ne pričakujemo, da bi v kratkem doživeli večji padec. Razlog tiči v dejstvu, da se bikovski trendi (pozitivna rast tečajev) zaključijo ob nastopu recesije. Danes recesije ni na vidiku, prej nasprotno, ameriško gospodarstvo končno spet dosega višjo gospodarsko rast in ima polno zaposlenost. Prav zdravje ameriškega gospodarstva napoveduje, da bo ameriška centralna banka pričela z normalizacijo monetarne politike, kar pomeni, da bomo do konca leta videli višje ključne obrestne mere. Višja vrednotenja, pričakovane višje obrestne mere in nižja rast dobičkov nakazujejo nižje bodoče donose.

Bolj optimistični smo za evropske in japonske delnice. Po našem mnenju je evropsko gospodarstvo na začetku večletnega cikličnega okrevanja, kar ob zgodovinsko nizkih obrestnih merah, šibkem evru in nižjih cenah nafte pomeni visoko rast dobičkov v naslednjih letih, kar bi moralo biti glavno gonilo nadaljnje rasti evropskih delnic. Poleg tega pričakujemo povečano aktivnost na področju prevzemov in združitev ter povečano vračanje denarja vlagateljem v obliki odkupov lastnih delnic. Optimistični smo tudi za japonske delnice, kjer so vrednotenja nizka, glavno gonilo rasti pa je sprememba korporativnega upravljanja podjetij, ki so sedaj bolj naklonjena lastnikom in namesto, da dobičke namenjajo neproduktivnim investicijam, te vračajo lastnikom v obliki dividend in odkupov.

Razviti trgi in Infond Beta ostajajo zanimiva naložba za dolgoročne vlagatelje, predvsem evropski in japonski delniški trg nas navdajata z največ optimizma. Potrpežljiv vlagatelj si lahko skozi celoten borzni cikel obeta podoben donos, kot ga je Infond Beta dosegel od začetka svojega delovanja.


Več o skladu >> Infond Beta 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.