Infond Life, akciový fond | Podielové fondy

Infond Life

Doba PRIEBEŽNÉ POPLATKY
01.01.2018 - 31.12.2018 2,36%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,34%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,35%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,33%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,33%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,33%
01.01.2012 - 31.12.2012 2,17%
Doba TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 2,23% 21,53%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,20% 22,29%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,06% 0,34%
01.07.2009 - 30.06.2010 1,99% 9,83%
01.01.2009 - 31.12.2009 2,00% 35,03%
01.07.2008 - 30.06.2009 1,99% 31,90%
01.01.2008 - 31.12.2008 1,97% 20,56%
01.07.2007 - 30.06.2008 1,97% 3,94%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.