Podílové fondy Infond

 
Vybrané fondy
Infond BRIC, akciový fond
Infond Frontier, akciový fond
Infond Life, akciový fond
Sava Infond
Sava Infond spravuje majetek investorů v rámcové výši 300 milionů EUR celkem v 22 podfondech.

Uvedený počet fondů a hodnota spravovaného majetku řadí Sava Infond mezi čelní a největší správcovské společnosti ve Slovinsku s více než 12% tržním podílem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizace BuyITC d.o.o.