Infond BRIC, akciový fond | Podielové fondy

CENA na deň 27.07.2021
27,74 EUR
  -3,97%
VÝKONNOSŤ  na deň  27.07.2021
1 rok 12,70%
3 roky 12,18%
5 rokov 33,68%
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
NIŽŠIE RIZIKO VYŠŠIE RIZIKO
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
typicky nižšie výnosy typicky vyššie v??nosy

Prístup a štýl

Akciový podfond zastrešujúceho fondu Infond, ktorý investuje minimálne 80 % hodnoty majetku do akcií spoločností so sídlom alebo prevažnou časťou obchodovania v štátoch: Brazília, Rusko, India a Čína.

Výkonnosť za kalendárny rok

Zobrazené sú výkony od začiatku až do konca kalendárneho roka. Výkon v bežnom roku je uvedený za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dátumu práve uverejnená cena.

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
27.07.2020 - 27.07.2021 12,70%
27.07.2019 - 27.07.2020 -2,48%
27.07.2018 - 27.07.2019 2,73%
27.07.2017 - 27.07.2018 6,50%
27.07.2016 - 27.07.2017 11,89%
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
03.10.2005
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
43,08 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
LEI
9504003KSDH3H8T6BZ40
GIIN (FATCA)
JEQ640.00004.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,40% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
wait...
Stav ku dňu
NÁZOV FONDU KUMULATÍVNA VÝKONNOSŤ
(zobrazený v grafe)
KATEGÓRIA FONDU INVESTIČNÉ CIELE A STRATÉGIA DENOMINAČNÁ MENA
 
Infond BRIC 0% Akciový fond Rozvíjajúce sa trhy EUR
 
/ / / /
wait...

Výkonnosť

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%) ANUALIZOVANÁ VÝKONNOSŤ
1 M -10,22% /
3 M -5,01% /
6 M -7,53% /
Od začiatku roka -2,49% /
1 rok 12,70% /
3 roky 12,18% 3,90%
5 rokov 33,68% 5,98%
10 rokov 31,59% 2,78%
Od založenia 121,61% /
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
27.07.2020 - 27.07.2021 12,70%
27.07.2019 - 27.07.2020 -2,48%
27.07.2018 - 27.07.2019 2,73%
27.07.2017 - 27.07.2018 6,50%
27.07.2016 - 27.07.2017 11,89%

Top 10 pozícií

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV PODIEL (%)
TENCENT HOLDINGS 7,49%
ALIBABA GROUP HOLDING 7,25%
LI NING 4,65%
JD.COM 4,45%
ANTA SPORTS 3,45%
CIA VALE DO RIO DOCE 3,39%
CHINA MERCHANTS BANK 3,20%
XIAOMI 3,06%
AIA 2,82%
RELIANCE INDUSTRIES 2,76%

Alokácia inv. nástrojov

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Akcie
 
 
 
 
 
89,30%
Investičný fond
 
 
 
 
 
8,44%

Členenie podľa krajiny

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Čína
 
 
 
 
 
60,30%
India
 
 
 
 
 
16,96%
Brazília
 
 
 
 
 
11,24%
Rusko
 
 
 
 
 
9,24%

Členenie podľa sektoru

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Spotrebné tovary
 
 
 
 
 
25,15%
Financie
 
 
 
 
 
18,03%
Komunikačné služby
 
 
 
 
 
14,23%
Energia
 
 
 
 
 
9,04%
Základné tovary
 
 
 
 
 
5,91%
Materiály
 
 
 
 
 
5,59%
Informačné technológie
 
 
 
 
 
5,09%
Zdravotná starostlivosť
 
 
 
 
 
3,77%
Priemysel
 
 
 
 
 
2,49%
Ostatné
 
 
 
 
 
8,44%

Investičná stratégia

Akciový podfond zastrešujúceho fondu Infond, ktorý investuje minimálne 80 % hodnoty majetku do akcií spoločností so sídlom alebo prevažnou časťou obchodovania v štátoch: Brazília, Rusko, India a Čína..
 • Investičným cieľom fondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov, popri vhodnej diverzifikácii investícií.
 • Fond je vymedzený ako akciový globálny fond trhov v rozvoji, ktorý je regionálne obmedzený na Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu.
 • Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií alebo do akcií a podielov akciových cieľových fondov.
 • Aspoň 80% prostriedkov fondu je investovaných do akcií spoločností alebo do akcií a podielov akciových cieľových fondov, ktoré investujú do akcií spoločností, ktorých prevažná činnosť prebieha alebo obchody sa vedú alebo primárne kótujú v skupine tzv. BRIC štátov: Brazília, Rusko, India, Čína, pričom investície do jednotlivého štátu nedosahujú 80% prostriedkov podfondu. 
 • Fond môže mať maximálne 15% prostriedkov investovaných do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov, bez ohľadu na ich bonitné ocenenie a prevládajúcu splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do dlhopisov tohto druhu.
 • Fond môže mať najviac 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
 • Prostriedky fondu sú spravované aktívnym spôsobom.
 • O vyplatenie podielov môžete požiadať v každom pracovnom dni.
 • Výnosy z dividend sa investujú naspäť do fondu.
 

Odporúčanie

Investorom, ktorí sú ochotní znášať riziko a investujú prostriedky na dlhšie obdobie a súčasne očakávajú vyššie výnosy ako ich prinášajú menej rizikové formy investícií. Hodnotíme ho ako veľmi vhodný na doplnenie portfólia osobných investícií. 

O spoločnosti

Sava Infond, správcovská spoločnosť bola založená roku 1993 za účelom spravovania investičných a podielových fondov. Sava Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov v 22 fondoch a podfondoch, spoločne vo výške okolo 400 miliónov eur. Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú Sava Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielom väčším ako 12%.
 
Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy, vyvážené fondy a fond peňažného trhu. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov.
 
Disponujeme potrebnými profesionálnymi vedomosťami a správcovskými schopnosťami, a takto spĺňame štandardy a podmienky potrebné na úspešné spravovanie podielových fondov. To dokazujú tieto ocenenia:
 
 • fond Infond BRIC získal v Rakúsku najvyššie ocenenie od Morningstar za obchodovanie na BRIC trhoch, zároveň sa
 • umiestňuje na najvyšších miestach pri porovnaniach fondov, ktoré vykonávajú európski hodnotitelia fondov,
 • pozitívne hodnotenia rakúskej banky Erste Bank AG v rámci odporúčaných investícií,
 • hodnotenia ratingovej agentúry Lipper Leaders.
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
03.10.2005
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
43,08 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
LEI
9504003KSDH3H8T6BZ40
GIIN (FATCA)
JEQ640.00004.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,40% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
03.10.2005
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
43,08 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6544 884
ISIN
SI 0021400518
LEI
9504003KSDH3H8T6BZ40
GIIN (FATCA)
JEQ640.00004.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,40% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.