Infond Frontier, akciový fond | Podielové fondy

CENA na deň 27.07.2021
15,13 EUR
  -0,94%
VÝKONNOSŤ  na deň  27.07.2021
1 rok 30,37%
3 roky 3,75%
5 rokov 13,81%
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
NIŽŠIE RIZIKO VYŠŠIE RIZIKO
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
typicky nižšie výnosy typicky vyššie v??nosy

Prístup a štýl

Infond Frontier, akciový podfond zastrešujúceho fondu Infond investuje prostriedky do tzv. 'Frontier Markets', t.j. hraničných trhov.
Tieto trhy sa rozvíjajú veľmi rýchlo, nezahŕňajú Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu. Tieto trhy sú menšími a menej rozvitými ako veľké štyri, ale mnohé majú vysoký hospodársky rast a nízku úroveň zadlženosti. 

Výkonnosť za kalendárny rok

Zobrazené sú výkony od začiatku až do konca kalendárneho roka. Výkon v bežnom roku je uvedený za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dátumu práve uverejnená cena.

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
27.07.2020 - 27.07.2021 30,37%
27.07.2019 - 27.07.2020 -20,12%
27.07.2018 - 27.07.2019 1,05%
27.07.2017 - 27.07.2018 -1,78%
27.07.2016 - 27.07.2017 11,68%
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
16.07.2011
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
3,92 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
LEI
9504005BUG2NZT2D5K26
GIIN (FATCA)
JEQ640.00011.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,50% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
wait...
Stav ku dňu
NÁZOV FONDU KUMULATÍVNA VÝKONNOSŤ
(zobrazený v grafe)
KATEGÓRIA FONDU INVESTIČNÉ CIELE A STRATÉGIA DENOMINAČNÁ MENA
 
Infond Frontier 0% Akciový fond Rozvíjajúce sa trhy EUR
 
/ / / /
wait...

Výkonnosť

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%) ANUALIZOVANÁ VÝKONNOSŤ
1 M -2,73% /
3 M -3,29% /
6 M -2,01% /
Od začiatku roka 3,44% /
1 rok 30,37% /
3 roky 3,75% 1,23%
5 rokov 13,81% 2,62%
10 rokov 21,77% 1,99%
Od založenia 20,84% /
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 27.07.2021
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
27.07.2020 - 27.07.2021 30,37%
27.07.2019 - 27.07.2020 -20,12%
27.07.2018 - 27.07.2019 1,05%
27.07.2017 - 27.07.2018 -1,78%
27.07.2016 - 27.07.2017 11,68%

Top 10 pozícií

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV PODIEL (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR 6,71%
NASPERS 5,40%
MERCADOLIBRE 5,36%
LG CHEM 4,53%
SK HYNIX 4,37%
AMERICA MOVIL 3,71%
ARCOS DORADOS 3,53%
SAMSUNG 3,45%
WAL-MART DE MEXICO 3,38%
HYUNDAI MOTOR 3,37%

Alokácia inv. nástrojov

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Akcie
 
 
 
 
 
91,44%
Investičný fond
 
 
 
 
 
3,21%

Členenie podľa krajiny

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Mexiko
 
 
 
 
 
18,37%
Južná Kórea
 
 
 
 
 
18,21%
Indonézia
 
 
 
 
 
13,09%
Taiwan
 
 
 
 
 
9,82%
Južná Afrika
 
 
 
 
 
8,63%
Argentína
 
 
 
 
 
5,36%
Uruguaj
 
 
 
 
 
3,53%
Panama
 
 
 
 
 
3,24%
Čile
 
 
 
 
 
3,05%
Ostatné
 
 
 
 
 
11,35%

Členenie podľa sektoru

Stav ku dňu 30.06.2021
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Informačné technológie
 
 
 
 
 
17,64%
Spotrebné tovary
 
 
 
 
 
17,16%
Financie
 
 
 
 
 
14,90%
Komunikačné služby
 
 
 
 
 
12,50%
Materiály
 
 
 
 
 
12,25%
Základné tovary
 
 
 
 
 
7,16%
Priemysel
 
 
 
 
 
6,92%
Zdravotná starostlivosť
 
 
 
 
 
2,91%
Ostatné
 
 
 
 
 
3,21%

Investičná stratégia

Infond Frontier je definovaný ako globálny akciový podfond trhov v rozvoji, ktorý je obmedzený na hraničné trhy alebo trhy v rozvoji bez Brazílie, Ruska, Indie a Číny.
 • Investičným cieľom fondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov, popri vhodnej diverzifikácii investícií.
 • Fond je vymedzený ako akciový globálny fond trhov v rozvoji, bez investícií do Brazílie, Ruska, Indie a Číny.
 • Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií alebo do akcií a podielov akciových cieľových fondov.
 • Fond má prostriedky investované do akcií emitentov, ktorí majú domicil aspoň v dvoch podoblastiach trhov v rozvoji, bez investícií do Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Vystavenosť voči celej oblasti trhov v rozvoji je aspoň 80%, investície do jednotlivej podoblasti nedosahujú 80% prostriedkov fondu.
 • Okrem investovania do akcií je možné aj investovanie podfondu do podielov akciových cieľových fondov, ktoré investujú do akcií hore uvedených spoločností.
 • Fond môže mať maximálne 15% prostriedkov investovaných do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov, bez ohľadu na ich bonitné ocenenie a prevládajúcu splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do dlhopisov tohto druhu.
 • Fond môže mať najviac 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
 • Prostriedky fondu sú spravované aktívnym spôsobom.
 • O vyplatenie podielov môžete požiadať v každom pracovnom dni.
 • Výnosy z dividend sa investujú naspäť do fondu.
 

Odporúčanie

Infond Frontier je určený investorom, ktorí sú ochotní prevziať vysoké riziko a plánujú dlhodobú investíciu. 

O spoločnosti

Sava Infond, správcovská spoločnosť bola založená roku 1993 za účelom spravovania investičných a podielových fondov. Sava Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov v 22 fondoch a podfondoch, spoločne vo výške okolo 400 miliónov eur. Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú Sava Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielom väčším ako 12%.
 
Sava Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy, vyvážené fondy a fond peňažného trhu. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov.
 
Disponujeme potrebnými profesionálnymi vedomosťami a správcovskými schopnosťami, a takto spĺňame štandardy a podmienky potrebné na úspešné spravovanie podielových fondov. To dokazujú tieto ocenenia:
 • fond Infond BRIC získal v Rakúsku najvyššie ocenenie od Morningstar za obchodovanie na BRIC trhoch, zároveň sa
 • umiestňuje na najvyšších miestach pri porovnaniach fondov, ktoré vykonávajú európski hodnotitelia fondov,
 • pozitívne hodnotenia rakúskej banky Erste Bank AG v rámci odporúčaných investícií,
 • hodnotenia ratingovej agentúry Lipper Leaders.
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
16.07.2011
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
3,92 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
LEI
9504005BUG2NZT2D5K26
GIIN (FATCA)
JEQ640.00011.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,50% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový globálny podfond trhov v rozvoji
DÁTUM VZNIKU FONDU
16.07.2011
POVOLENIE K PREDAJU
SI, SVK
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
3,92 mio EUR (na deň 30.06.2021)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 048
ISIN
SI 0021401433
LEI
9504005BUG2NZT2D5K26
GIIN (FATCA)
JEQ640.00011.SF.705
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
3,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,50% (po dobu 01.01.2020 do 31.12.2020)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.