Infond Life, akciový fond | Podielové fondy

CENA na deň 15.11.2018
31,59 EUR
  0,61%
VÝKONNOSŤ  na deň  15.11.2018
1 rok 15,85%
3 roky 11,16%
5 rokov 62,82%
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
NIŽŠIE RIZIKO VYŠŠIE RIZIKO
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
typicky nižšie výnosy typicky vyššie v??nosy

Prístup a štýl

Infond Life je akciový podfond Zastrešujúceho fondu Infond, ktorý prevažne investuje prostriedky do akcií podnikov z odvetvia zdravotníctva.
(výrobcovia, distribútori a predajcovia liekov, zdravotníckeho vybavenia a pomôcok; spoločnosti z oblasti biotechnológie, biologických vied a zdravotných služieb)
Fond nemá geografické obmedzenia.
  

Výkonnosť za kalendárny rok

Zobrazené sú výkony od začiatku až do konca kalendárneho roka. Výkon v bežnom roku je uvedený za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dátumu práve uverejnená cena.

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 15.11.2018
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
15.11.2017 - 15.11.2018 15,85%
15.11.2016 - 15.11.2017 0,29%
15.11.2015 - 15.11.2016 -4,32%
15.11.2014 - 15.11.2015 13,56%
15.11.2013 - 15.11.2014 28,89%
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový podfond v sektore zdravotníctva
DÁTUM VZNIKU FONDU
04.06.2007
POVOLENIE K PREDAJU
SI, AT, SVK, CZ
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
23,57 mio EUR (na deň 30.10.2018)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
5,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,34% (po dobu 01.01.2017 do 31.12.2017)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
wait...
Stav ku dňu
NÁZOV FONDU KUMULATÍVNA VÝKONNOSŤ
(zobrazený v grafe)
KATEGÓRIA FONDU INVESTIČNÉ CIELE A STRATÉGIA DENOMINAČNÁ MENA
 
Infond Life 0% Akciový fond Sektorové EUR
 
/ / / /
wait...

Výkonnosť

Stav ku dňu 15.11.2018
DOBA VÝKONNOSŤ (%) ANUALIZOVANÁ VÝKONNOSŤ
1 M 2,98% /
3 M 1,84% /
6 M 13,55% /
Od začiatku roka 14,10% /
1 rok 15,85% /
3 roky 11,16% 3,59%
5 rokov 62,82% 10,24%
10 rokov 192,38% 11,33%
Od založenia 152,30% /
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. VIAC...

12 mesačný časový priestor

Stav ku dňu 15.11.2018
DOBA VÝKONNOSŤ (%)
15.11.2017 - 15.11.2018 15,85%
15.11.2016 - 15.11.2017 0,29%
15.11.2015 - 15.11.2016 -4,32%
15.11.2014 - 15.11.2015 13,56%
15.11.2013 - 15.11.2014 28,89%

Top 10 pozícií

Stav ku dňu 30.10.2018
NÁZOV PODIEL (%)
JOHNSON&JOHNSON 5,71%
PFIZER 5,27%
MERCK & CO 5,17%
UNITEDHEALTH 5,11%
ROCHE HOLDING 5,10%
NOVARTIS 4,02%
ABBOTT LABORATORIES 3,43%
MEDTRONIC 3,38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,77%
ASTRAZENECA 2,55%

Alokácia inv. nástrojov

Stav ku dňu 30.10.2018
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Akcie
 
 
 
 
 
94,59%
Investičný fond
 
 
 
 
 
1,98%

Členenie podľa krajiny

Stav ku dňu 30.10.2018
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Spojené štáty americké
 
 
 
 
 
71,59%
Švajčiarsko
 
 
 
 
 
9,12%
Veľká Británia
 
 
 
 
 
4,59%
Francúzsko
 
 
 
 
 
2,62%
Nemecko
 
 
 
 
 
2,05%
Írsko
 
 
 
 
 
1,46%
Čína
 
 
 
 
 
1,03%
Dánsko
 
 
 
 
 
0,81%
Japonsko
 
 
 
 
 
0,58%
Ostatné
 
 
 
 
 
2,72%

Členenie podľa sektoru

Stav ku dňu 30.10.2018
NÁZOV FONDU PODIEL (%)  
Originálne lieky
 
 
 
 
 
38,35%
Zdravotnícke produkty
 
 
 
 
 
17,64%
Zdravotnícke služby
 
 
 
 
 
14,59%
Biotechnológia
 
 
 
 
 
12,74%
Generické lieky
 
 
 
 
 
7,37%
Lékarske nástroje a služby
 
 
 
 
 
4,90%
Lékarska technológia
 
 
 
 
 
0,45%
Ostatné
 
 
 
 
 
0,53%

Investičná stratégia

Infond Life je definovaný ako akciový podfond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie zdravotníctva. Aspoň 80% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií spoločností alebo do akciových cieľových fondov, ktoré investujú do akcií nasledujúcich spoločností patriacich do odvetvia zdravotníctva: výrobcov, distributérov a predajcov liekov, zdravotníckeho vybavenia a pomôcok; spoločností z oblasti biotechnológie a biologických vied a zdravotných služieb.
 • Investičným cieľom fondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov, popri vhodnej diverzifikácii investícií.
 • Fonde je vymedzený ako akciový fond v odvetví zdravotníctvo.
 • Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií alebo do akcií a podielov akciových cieľových fondov.
 • Najmenej 80 % prostriedkov fondu je investovaných do akcií spoločností alebo akcií a podielov cieľových fondov, ktoré investujú do akcií spoločností odvetvia zdravotníctvo.
 • Fond môže mať maximálne 15% prostriedkov investovaných do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov, bez ohľadu na ich bonitné ocenenie a prevládajúcu splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do dlhopisov tohto druhu.
 • Fond môže mať najviac 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
 • Prostriedky fondu sú spravované aktívnym spôsobom.
 • O vyplatenie podielov môžete požiadať v každom pracovnom dni.
 • Výnosy z dividend sa investujú naspäť do fondu.
 

Odporúčanie

Investorom, ktorí sú ochotní prevziať riziko a investujú prostriedky na dlhšie obdobie, avšak zároveň očakávajú vyššie výnosy, ako ich prinášajú menej rizikové formy investícií. Hodnotíme, že je veľmi vhodným na doplnenie osobných investícií. 

O spoločnosti

KBM Infond, správcovská spoločnosť bola založená roku 1993 za účelom spravovania investičných a podielových fondov. KBM Infond v súčasnosti spravuje majetok investorov v 25 fondoch a podfondoch, spoločne vo výške okolo 300 miliónov eur. Uvedený počet fondov a výška spravovaných prostriedkov zaraďujú KBM Infond medzi hlavných a najväčších správcov v Slovinsku s trhovým podielom väčším ako 12%.
 
KBM Infond spravuje širokú paletu fondov, ktorá zahŕňa špecializované akciové fondy (na oblasti a odvetvia), dlhopisové fondy, vyvážené fondy a fond peňažného trhu. Základným cieľom našich fondov je udržiavanie investovaného kapitálu a zabezpečovanie dlhodobého pozitívneho výnosu politikou aktívneho spravovania fondov.
 
Disponujeme potrebnými profesionálnymi vedomosťami a správcovskými schopnosťami, a takto spĺňame štandardy a podmienky potrebné na úspešné spravovanie podielových fondov. To dokazujú tieto ocenenia:
 
 • fond Infond BRIC získal v Rakúsku najvyššie ocenenie od Morningstar za obchodovanie na BRIC trhoch, zároveň sa
 • umiestňuje na najvyšších miestach pri porovnaniach fondov, ktoré vykonávajú európski hodnotitelia fondov,
 • pozitívne hodnotenia rakúskej banky Erste Bank AG v rámci odporúčaných investícií,
 • hodnotenia ratingovej agentúry Lipper Leaders.
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový podfond v sektore zdravotníctva
DÁTUM VZNIKU FONDU
04.06.2007
POVOLENIE K PREDAJU
SI, AT, SVK, CZ
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
23,57 mio EUR (na deň 30.10.2018)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
5,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,34% (po dobu 01.01.2017 do 31.12.2017)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
 
Základné informácie
KATEGÓRIA FONDU
akciový podfond v sektore zdravotníctva
DÁTUM VZNIKU FONDU
04.06.2007
POVOLENIE K PREDAJU
SI, AT, SVK, CZ
ČISTÁ HODNOTA MAJETKU
23,57 mio EUR (na deň 30.10.2018)
BANKOVÝ ÚČET FONDU
SI56 1010 0005 6546 436
ISIN
SI 0021400526
DENOMINAČNÁ MENA
EUR
DEPOZITÁR
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
denne
MAX. VSTUPNÝ POPLATOK
5,00%
MAX. VÝSTUPNÝ POPLATOK
0,00%
SPRÁVCOVSKÝ POPLATOK
2,25%
PRIEBEŽNÝ POPLATOK
2,34% (po dobu 01.01.2017 do 31.12.2017)
PROFIL RIZIKA A VÝKONNOSTI
6
?
Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do investičných a podielových fondov v sebe vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty investičného alebo podielového fondu. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Všetky údaje sú bez záruky. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné a odkupné náklady. Prípadné špecifické riziká spojené s investíciami do fondov sú uvedené v ich prospektoch. Rizikové upozornenie.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 2080, fax. +386 2 229 2796
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.