Rizikové upozornenie | KBM Infond

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch

 
Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku podielových listov či akcií, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch. Investície do podielových fondov vždy zahŕňajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Návratnosť investovanej čiastky tak nie je zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Profil rizík a výnosnosti(1-7);Infond BRIC je zaradený do kategórie 6, Infond Frontier a Infond Life do kategórie 6. Pri výpočte výkonnosti nie sú zohľadnené vstupné (max.5%) a odkupné náklady (max. 0%). Hodnoty podielov podielových fondov môžu investori a všetci záujemcovia každodenne sledovať na internetovej stránke www.infond.si/sk a iných internetových servisoch. Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, rocnou správou a polrocnou správou fondu. Klúcový informacný dokument (KID alebo KIID) a zverejnený predajný prospekt fondu v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícií v sídle platobného a informacného miesta v Slovenskej republike, European Investment Centre o.c.p. a.s., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava ako aj v investicnej spolocnosti Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor a na www.infond.si/sk.


Newsletter

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Infond d.o.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem za účelom marketingovej komunikácie. Poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe žiadosti (info@infond.si) alebo na adrese sídla spoločnosti. 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Grafické a technická realizácia BuyITC d.o.o.